presse_1043_1200testetforcovid19presse_1043_1200testetforcovid19http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22022Fra innrykket til rekruttskolen på Madla leir i Stavanger. Foto: Johannes Wiken, Forsvaret/media/PubImages/JW210420-12.jpg

Over 1200 testet for covid-19 på rekruttskole

April-innrykket ved rekruttskolen på Madla er i gang. 2 av 1212 testede har testet positivt for covid-19, og de holdes isolert i leiren i tråd med smittevernplanen.

872 rekrutter har i uke 17 ankommet KNM Harald Haarfagre for å gjennomføre rekruttskole. KNM Harald Haarfagre ligger i Madla leir ved Stavanger og utdanner rekrutter til Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Rekruttene har blitt møtt av omfattende smittevernstiltak for å hindre en eventuell spredning av covid-19 i leiren. Ett av tiltakene har vært å gjennomføre en omfattende testing for luftveisinfeksjonen.

Totalt er 1212 personer testet for covid-19 i løpet av uken. Dette inkluderer samtlige rekrutter, 60 personer fra Forsvarets sanitet og 280 ansatte og vernepliktige ved KNM Harald Haarfagre som forventes å være i kontakt med rekruttene.

Det foreligger nå negativt svar for 99,8 prosent av de testede (1210 personer). To rekrutter har testet positivt på dyp neseprøve. De to har ingen symptomer, men holdes isolert i leiren og blir ivaretatt av Sjøforsvarets sanitet ved KNM Harald Haarfagre. Man har også klinisk mistanke om covid-19-sykdom hos en tredje rekrutt med negativ neseprøve. Alle tre vil bli testet på nytt med dyp neseprøve i løpet av de nærmeste dagene.

Personer som har vært i nærkontakt med de aktuelle rekruttene, er satt i karantene. Tallet på personer som holdes adskilt fra øvrige rekrutter kan endre seg om det skulle oppstå mistanke om flere smittede. Dette er i tråd med smittevernplanen ved KNM Harald Haarfagre. 

Publisert 24. april 2020 15:16.. Sist oppdatert 24. april 2020 15:30.