presse_921_loggknmhelgeingstadpresse_921_loggknmhelgeingstadhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18944/media/PubImages/20190303Jo_5538[1].jpg
presse_921_loggknmhelgeingstadpresse_921_loggknmhelgeingstadhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18961/media/PubImages/20190302JØ_5458.jpg
presse_921_loggknmhelgeingstadpresse_921_loggknmhelgeingstadhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18962/media/PubImages/2019-03-04-KNM-Helge-Ingstad-Hakonsvern.jpg

Logg for KNM «Helge Ingstad»

Her er daglige oppdateringer om KNM «Helge Ingstad» fra 8. november 2018 til 3. mars 2019.

KNM «Helge ingstad» er hevet og transportert tilbake på Haakonsvern. Daglige oppdateringer opphører dermed fra og med 4. mars 2019.

søndag 3. mars:

Oppdatering klokken 23:00
Fregatten KNM «Helge Ingstad» har kommet hjem til Haakonsvern orlogsstasjon. Søndag kveld ved 23-tiden la lekteren Boabarge33 (BB33) til på hovedkaia på Haakonsvern med fregatten om bord. Overfarten fra Hanøytangen tok cirka fire timer, og gikk rolig og kontrollert for seg. Transporten ble fulgt av fartøy fra Kystverket og Sjøforsvaret.

I løpet av dagen i dag er Boabarge33 (BB33) hevet og KNM «Helge Ingstad» har stått tørt på lekterdekket.
Det har pågått vannevakuering fra fregatten for å oppnå ønskede målvekt på BB33 som er på maks 6000 metriske tonn. Vannevakueringen ble stoppet da fregattens vekt ble målt til 5667 metriske tonn.
Det har også pågått sveisearbeid på lekterdekket for å sjøsikre fregatten for transporten til Haakonsvern. Kjettingene som var koblet rundt fartøyet har blitt kuttet og fjernet.

Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell  og BOA inviterer pressen til en orientering på hovedkaien på Haakonsvern i morgen mandag 4.mars klokken 09.30. Se egen pressemelding for påmelding.

Dette er siste daglige oppdatering som legges ut på forsvaret.no vedrørende hevingsoperasjonen av KNM «Helge Ingstad».
Pressevakttelefoner vil fremover bli besvart innenfor ordinær arbeidstid.

Vi minner om at oppdaterte bilder fra hevingen er tilgjengelige i mapper på pressesiden til hevingsoperasjonen.

Oppdatering klokken 14:00, klokkeslett i teksten oppdatert klokken 17:00
Alle løftekjettinger er koblet fra KNM Helge Ingstad. Boabarge 33 legger seg nå inn til kai for å få sveiset det siste staget på plass. Man har ikke kommet ordentlig til det siste staget  på grunn av kranlekterne. Sveisingen vil utføres via en mobilkran. Forventet avreise fra Hanøytangen er søndag kveld ved 18-tiden. Forventet ankomst på Haakonsvern før midnatt søndag.

Oppdatering klokken 09:30
I løpet av natten er Boabarge33 (BB33) hevet og KNM Helge Ingstad står nå tørt på lekterdekket. Sveising pågår på lekterdekket for å sjøsikre fregatten før transporten til Haakonsvern starter.
Kjettingene som fremdeles er koblet rundt fartøyet vil bli kuttet av før avgang fra Hanøytangen. Etter avgang vil det militære perimeteret i området bli avsluttet.
Det vil holdes et losmøte på Hanøytangen ca kl. 12.00 hvor man bestemmer seg for tidspunkt for avgang.
Avgang til Haakonsvern er estimert til i kveld, og transporten vil bli fulgt av fartøy fra Kystverket og Sjøforsvaret.

Ved ankomst til Haakonsvern vil videre preservering og konservering av materiell bli igangsatt.

Det var i går og natt noe dieselutslipp som har gått utenfor lensene grunnet mye strømninger innen lensesystemet. Kystverket har siden i går jobbet kontinuerlig med å samle opp dieselsølet (tynn oljefilm).


Lørdag 2. mars:

Oppdatering klokken 18:30
Den nedsenkbare lekteren Boabarge 33 (BB33) brøt lørdag kveld vannflaten.
I løpet av dagen har BB33  blitt  nøyaktig posisjonert under KNM Helge Ingstad. Man pumper ballastvann ut av lekteren slik at den gradvis hever seg opp av vannet. Dette foregår under nøye overvåking. Underveis har  personell gått om bord og fortsatt den aktive vanndreneringen av fregatten. Undervannsdroner (ROV) har verifisert løftekjettingens posisjoner i forhold til dokkputene.
Når lekteren etter hvert er ute av vannet vil personell gå om bord og begynne jobben med å feste (sveise) fregatten til lekteren. Deretter vil BB33 heves ytterligere (opp til 2m fribord) hvorpå man vil begynne å løsne kjettingene fra kranlekteren Rambiz og Gulliver.
Tilslutt vil det bli gjennomført ytterligere tiltak for å sikre fregatten om bord på lekteren før KNM "Helge Ingstad" starter på transportetappen hjem til Haakonsvern.

Oppdatering klokken 08:25
I løpet av natten har vannevakueringen av KNM Helge Ingstad fortsatt. Boabarge33 er nå i nedsunket tilstand og overføring av fartøyet fra kranfartøyene er igangsatt.
Undervannsdroner (ROV) vil sjekke løftekjettingens posisjoner i forhold til dokkputene slik at KNM Helge Ingstad står riktig posisjonert på lekterdekket. Når fartøyet er posisjonert riktig vil lekterens ballasttanker tømmes og lekter med KNM Helge Ingstad heves. Samtidig vil prosessen med å sikre fregatten til lekteren pågå. Vannevakuering vil bli gjenopptatt ved første anledning.
Når fartøyet er ferdig sikret vil kranlekterne koble seg fra fregatten.


Fredag 1.mars:

Oppdatering klokken 18:00
Store deler av dagen har gått med til å pumpe ut vann fra fartøyet. Det er krevende arbeid, men besetningen fra KNM Helge Ingstad gjør et formidabelt arbeid.
Lekteren Boabarge33 (BB33) er nå under klargjøring og planen videre er å overføre fartøyet til denne. Deretter vil vannevakuering av fartøyet bli gjenopptatt samtidig som BB33 gradvis heves. Dette vil pågå helt til fregatten står tørt på dekket av lekteren. Neste steg i henhold til planen er å transportere KNM Helge Ingstad til Haakonsvern.
Det har kun vært mindre utslipp under operasjonen, og dette har blitt håndtert fortløpende av kystverkets enheter og utstyr.
Minedykkerkommandoen har kontinuerlig holdt på med opprydningsarbeid på havbunnen ved Sture. Oppsamlede effekter vil bli håndtert videre ved Haakonsvern. Når de er ferdig med dette vil den militære sonen etter hvert bli avviklet.

Oppdatering kl. 10:00
Slepet ble fortøyd ved Hanøytangen kl. 12:30 torsdag. En undervannsdrone (ROV) verifiserte at løftekjettingene som holder fartøyet fremdeles sitter godt på plass etter at slepet var avsluttet. Dette initierte videre forberedelser før vannevakuering kunne starte. I går kveld kl. 18:30 ble det gitt tillatelse fra Kystverket til å iverksette videre vannevakuering av KNM Helge Ingstad. Grunnet stort fokus på miljø i denne fasen, ble lenser og andre miljøtiltak klargjort før videre arbeid kunne igangsettes.

Det ble oppdaget noe diesel i sjøen i natt og tanker ble koblet til pumpene for å unngå videre utslipp fra det spesifikke området i fartøyet.  Dieselutslippet blir fanget opp av absorberende oljelenser som er etablert rundt fregatten.
En del prioritert utstyr har blitt tatt ut av fartøyet og forsøkes konservert.
I løpet av dagen i dag vil lekteren som skal transportere fartøyet til Haakonsvern, Boabarge33, klargjøres for dokking av fregatten. Det er meldt fint vær i området i dag, men været vil forringes mot slutten av helgen.
Minedykkerkommandoen (MDK) startet i går opprydning av materiell på havbunnen ute ved Sture. De har ryddet en del materiell, men måtte avbryte arbeidet i går på grunn av ugunstige værforhold. Arbeidet er gjenopptatt og fortsetter utover dagen i dag. Målet er at naturmiljøet settes tilbake i den stand det var før hendelsen inntraff.


torsdag 28. februar

Oppdatering klokken 09:30
I går kveld klokken 20:25 startet slepet av KNM «Helge Ingstad» til Hanøytangen. Med bakgrunn i gode forhold og vellykket transport, ankommer kranlekterne med fregatten Hanøytangen nå klokken 09:30. Det forventes å bruke rundt fire timer å fortøye kranfartøyene på Hanøytangen.

Det er ikke rapportert om utslipp av diesel under slepet. I løpet av formiddagen vil lenser bli satt ut rundt kaiområdet hvor resterende heving vil foregå.

Minedykkekommandoen er i morgentimene på plass for å starte opprydningsarbeidet der havaristen har ligget siden sammenstøtet. Hjorteseth Shipping og IMC diving vil også delta i opprydningsarbeidet som vil pågå i tiden fremover. Det er god dialog med Equinor og Øygarden kommune angående forventninger til opprydningsarbeidet.

Onsdag 27. februar

Oppdatering klokken 20:30
Klokken 20:25 startet slepet fra havaristedet til Hanøytangen. Minedykkerkommandoen (MDK) til Forsvaret vil rydde havbunnen på havaristedet torsdag, mens fartøyet MS «Flekkerøy» vil starte ryddingen langs strandsonen førstkommende mandag.

Det legges ut lenser på hevingsstedet på Hanøytangen, og dette vil gi noen begrensninger for båtforeningen og fritidsbåttrafikk i området.

Oppdatering klokken 18:20
Siden morgentimene i dag er fartøyet hevet ca 1,5 meter i vannet ved hjelp av lensing og drenering.
KNM «Helge Ingstad» sin besetning har vært om bord siden 09:00 i dag og dokumentert for politi og havarikommisjon, samtidig som de har jobbet med å pumpe ut vann. Det har vært noe oljesøl fra fartøyet som følge av oljeholdig vann som har blitt naturlig drenert fra fartøyet. Det er ikke snakk om tykk olje som man ofte forbinder med slike utslipp – men i stedet en ganske tynn masse som har lett for å trekke ned i vannmassen. Det er iverksatt miljøundersøkelser for å kartlegge effekter av oljeutslippet.

Ved 14-tiden startet forberedelser til slepet som starter i kveld. Slepet vil foregå med militær eskorte, og inkluderer blant annet følgende fartøy:

  • Politibåt
  • KNM «Olav Tryggvason» (kommandofartøy)
  • KV «Tor»
  • Kystverket har flere fartøy med i eskorten: Fartøyene OV «Utvær», «BOA Heimdal», og to småbåter med 400m lenser mellom seg i bakkant av slepet som samler eventuelle utslipp. I tillegg har Kystverket to opptakssystem som samler opp og beholder eventuelle utslipp av diesel fra slepet. 
  • I tillegg flere slepe- og støttefartøy

Tre av fartøyene i eskorten har nattkapasitet for å kunne detektere diesel i mørke. Det legges ut en ny oppdatering så fort en vet når slepet starter.

Oppdatering klokken 09:15
BOA og Forsvarsmateriell har i dag besluttet å endre stedet for heving av fregatten KNM «Helge Ingstad». Årsaken er at det ventes store dønninger på havaristedet, noe som gjør opprinnelig hevingsplan for risikabel.

I utgangspunktet skulle fregatten dreneres og heves på havaristedet, før transport til Haakonsvern. Nå flyttes KNM «Helge Ingstad» til Hanøytangen på vestsiden av Askøy – cirka 15 nautiske mil sørøst for havaristedet. Der er det ventet roligere vær og mindre bølger.

Slepet til Hanøytangen vil foregå svært sakte, og transporten kan ta inntil 24 timer. Det er foreløpig usikkert når lekterne og KNM «Helge Ingstad» forlater havaristedet. Miljøtiltak vil bli iverksatt, og alle interessenter er informert om alternativ hevingsplan.

Natt til onsdag festet dykkerne de fire siste løftekjettingene til KNM «Helge Ingstad». Onsdag morgen gikk personell fra Marinen om bord på fregatten for å starte jobben med å pumpe vann ut av fartøyet. Personellet arbeider både på dekk og inne i fregatten – blant annet er det nødvendig å åpne dører og skott inne i fartøyet for å få pumpet ut nok vann. Personellet er også utstyrt med GoPro-kameraer som skal dokumentere hvordan det ser ut om bord. Materialet skal deretter overleveres politiet og Havarikommisjonen.

Les mer om flyttingen av hevingssted her.

Tirsdag 26. februar – Start hevingsoperasjon

Oppdatering klokken 19.00
Klokken 04.00 tirsdag morgen startet løftet av KNM «Helge Ingstad». De to kranfartøyene «Gulliver» og «Rambiz» må løfte fregatten i tandem, og dette krever at de til sammen fire kranene må løfte helt synkront, og at fartøyene må ligge helt i ro ved siden av hverandre.

I morgentimene gikk fartøyet klar av bunnen, og kranfartøyene bakket ut for å tilrettelegge for dykkerne som utover kvelden skal kutte spor til den siste løftekjettingen. Deretter vil den siste kjettingklyngen bli festet, fartøyet rettet mer opp, og skipet sakte heves mens det dreneres for vann.

Værmeldinger antyder fortsatt dønninger på onsdag, noe som fortsatt skaper usikkerhet. Det er også stor bekymring for et værsenter som beveger seg fra Island mot Nordland og Trøndelag. Dette været kan føre med seg en del svell i Hjeltefjorden, som igjen kan påvirke hevingsoperasjonen.

Klokken 10.00
Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og bergingsselskapet BOA besluttet i natt cirka klokken 02.00 å heve KNM «Helge Ingstad».

I løpet av natten fikk man vekt i løftekjettingene, og ved hjelp av tidevannet ble fartøyet kontrollert hevet fra havbunnen klokken kl 06.50 i morges. Kutting av sikringsvaier har startet. Sikringene som går fra fregattens akter mot land, ble fjernet i morgentimene for ikke å dra unødvendig i fartøyet under hevingen.

Været har holdt seg stabilt i området, og forventes å forbli stabilt utover dagen. Værmeldingen antyder dønninger på onsdag, noe som fortsatt skaper en liten usikkerhet. De to kranlekterne skal løfte fregatten samtidig med til sammen fire kraner. Disse må løfte synkront, og kranlekterne må derfor ligge helt i ro ved siden av hverandre. Meteorologen kommer med en oppdatert værmelding tirsdag ettermiddag.

Mandag 25. februar:

Kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz» fortøyde ved havaristedet søndag ettermiddag. Mandag morgen er det lite vind, men litt svell i sjøen – altså lange dønninger – rundt fregatten. Værmeldingen antyder dønninger på onsdag, noe som fortsatt skaper en liten usikkerhet på om man kan gjennomføre hevingsoperasjonen. De to kranlekterne skal løfte fregatten samtidig med til sammen fire kraner. Disse må løfte synkront, og kranlekterne må derfor ligge helt i ro ved siden av hverandre. Meteorologen kommer med en oppdatert værmelding mandag ettermiddag.

Før endelig beslutning blir tatt, skal ROV (undervannsdroner) ta en siste inspeksjon av fortøyninger og oppkoblinger. Beslutning om heving tas sannsynligvis mandag kveld – dersom værprognosen er tilfredsstillende.

Søndag 24. februar: 

Kranlekteren Gulliver forlot Hanøytangen kl. 06.30 og forventes å ankomme havaristedet om kort tid. Kranlekteren Rambiz er også på vei ut til havaristedet.  

Værprognosene for kommende uke er gode, men hvorvidt værvinduet blir langt nok til å starte løft er fortsatt usikkert. Dersom værprognoser eller andre forhold ikke tillater start av løfteoperasjonen, vil man benytte muligheten til å øve de første fasene i operasjonen. 

En eventuell beslutning om igangsettelse av hevingsoperasjonen tas mandag morgen.

lørdag 23. februar:

Klokken 18:00
Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og BOA mobiliserer søndag kranlekterne og andre enheter ut til havaristedet. Mobiliseringen gjennomføres for å være mest mulig forberedt dersom et godt nok værvindu åpner seg.

Værprognosene viser at været og vinden legger seg natt til søndag, og indikerer rolig vær i begynnelsen av kommende uke. Hvorvidt værvinduet blir langt nok til å gi den nødvendige tiden på fem–seks dager for å gjennomføre hevingen av KNM «Helge Ingstad», er fortsatt usikkert.

En eventuell beslutning om igangsettelse av hevingsoperasjonen tas mandag morgen.

Klokken 09:00
Det har vært mye vind ved KNM «Helge Ingstad» det siste døgnet, og i morgentimene lørdag blåser det 14 m/s fra syd. Søndag gir et høytrykk roligere vær, prognosene er foreløpig usikre ut fra hvor langt værvindu man kan forvente.

FREDAG 22. februar:

Værforholdene har vært rolige ved havaristen det siste døgnet, men i natt har vinden økt, og i morgentimene fredag blåser det 14 m/s fra syd. Søndag gir et høytrykk roligere vær, prognosene er foreløpig usikre ut fra hvor langt værvindu man kan forvente.

torsdag 21. februar:

Det har ikke vært arbeid på KNM «Helge Ingstad» det siste døgnet, men forberedelsene til løfteoperasjonen fortsetter med å forbedre planene med tanke på å redusere risiko i operasjonen. Vinden skal øke natt til fredag derfor planlegges det ikke arbeid på havaristen de neste dagene. Søndag gir et høytrykk roligere vær, prognosene er foreløpig usikre i forhold til hvor langt værvindu man kan forvente.

onsdag 20. februar: 

Været på havaristedet la seg i løpet av tirsdagen, men prognosene for denne uken gir ikke stabile nok værforhold for at løfteoperasjon kan starte. Arbeidet med å redusere risiko i alle deler av operasjonen fortsetter i påvente av stabile værforhold. Man vil benytte kortere værvinduer til å gjøre risikoreduserende tiltak på KNM «Helge Ingstad» samt å øve på ulike faser av løfteoperasjonen.

Tirsdag 19. februar:

Det har ikke vært utført arbeid på KNM «Helge Ingstad» det siste døgnet på grunn av sterk vind og sjø i området. Værprognosene gir ikke forhold som tillater at løfteoperasjon kan starte denne uken. Prognosene så langt frem i tid er imidlertid usikre.

Mandag 18. februar:

Det har ikke vært utført arbeid på KNM «Helge Ingstad» det siste døgnet på grunn av sterk vind og sjø i området. Værprognosen for de kommende døgn gjør trolig at arbeid ikke starter opp igjen før tirsdag.

Søndag 17. februar

Det siste døgnet har dykkere arbeidet på KNM «Helge Ingstad» når værvinduer har tillatt dykking. Arbeidet med klargjøring og rigging til hevingsoperasjonen fortsetter. Værmeldingene melder fortsatt at det ikke er et værvindu på 5 til 6 dager med stabilt vær. Vindstyrken i området er 10 m/s i morgentimene. Værvarselet indikerer en økning til 15–17 m/s utover dagen og videre gjennom mandagen.

Lørdag 16. februar

Det har ikke vært utført arbeid ved KNM «Helge Ingstad» det siste døgnet på grunn av været i området. Kortere værvinduer som tillater arbeid på havaristen blir benyttet til å gjøre tiltak som reduserer risiko og bedrer arbeidsforholdene under og etter løft. Mulighet for et kort værvindu i løpet av lørdag og søndag til å starte opp igjen dette arbeidet. Værmeldingene melder fortsatt at det ikke er et værvindu på 5 til 6 dager med stabilt vær, vindstyrken i området er cirka 12 m/s i morgentimene, men skal minke utover dagen.

Fredag 15. februar

KNM «Helge Ingstad» er klar til løft, men operasjonen er avhengig av stabilt vær i 5–6 døgn. Det arbeides videre med tiltak som kan redusere risiko for personell og potensielt innsparing av tid til gjennomføringen av løftet. Fredag morgen blåser det 12 m/s fra syd, det er ingen arbeid på havaristen. Været skal legge seg noe lørdag før det blåser opp igjen søndag kveld.

Torsdag 14. februar

Kranlekteren Gulliver var sist døgn ute i operasjonsområdet og famililiserte seg med forholdene i operasjonsområdet. Gulliver returnerte til Hanøytangen onsdag ettermiddag. Torsdag morgen blåser det rundt 10 m/s fra syd ved havaristen, men vinden skal legge seg noe i løpet av dagen før den igjen øker utover fredagen. Værprognosene viser også sterk vind søndag og mandag. Et høytrykk bygger seg opp over Tyskland utover i neste uke og kan føre til stabile forhold, men prognosene er fortsatt usikre.

Onsdag 13. februar

Forsvarsmateriell og BOA mobiliserte i går kveld kranlekteren Gulliver ut til havaristedet. Gulliver vil fortøye ved KNM «Helge Ingstad» i morgentimene.
Det nødvendige værvinduet på fem-seks dager for å gjennomføre hevingen av KNM «Helge Ingstad» er ikke tilstede, men BOA benytter en luke med godt nok vær til å øve på fortøyninger og kommunikasjonslinjer. Vinden skal øke til ca. 14 m/s natt til torsdag og ytterligere øke utover fredagen. Forsvarsmateriell og BOA har siden fredag vært klare for å gjennomføre løftet, men det er en rekke værforbehold som må være til stede. Under hevingen av fregatten, må kranlekterne Gulliver og Rambiz løfte synkront. Det krever at fartøyene må ligge helt i ro ved siden av hverandre. For å få dette til må man ha godt vær med maksimalt en halv meter sjø og ingen kastevind.

Tirsdag 12. februar

Værprognosene for den kommende uken er usikre i forhold til at det blir stabilt nok til løft. KNM «Helge Ingstad» er klar til løft, men det fortsettes med å gjøre tiltak for ytterligere å redusere risiko.

Mandag 11. februar

Involverte i løfteoperasjonen har gjennomført øvelser gjennom helgen. Kortere værvinduer har blitt benyttet til å gjøre tiltak som reduserer risiko og bedrer arbeidsforholdene under og etter løft. Været for mandagen ser ikke ut til å tillate arbeid på KNM «Helge Ingstad», forbedring av detaljplaner og øvelser vil fortsette.

SØNDAG 10. februar

Involverte i løfteoperasjonen gjennomfører øvelser søndag. Kortere værvinduer som tillater arbeid på havaristen blir benyttet til å gjøre tiltak som reduserer risiko og bedrer arbeidsforholdene under og etter løft.

Lørdag 9. februar

Involverte i løfteoperasjonen gjennomfører øvelser gjennom helgen. Kortere værvinduer som tillater arbeid på KNM «Helge Ingstad» blir benyttet til å gjøre tiltak som reduserer risiko og bedrer arbeidsforholdene under og etter løft. Værprognosene indikerer kraftig vind søndag kveld og mandag, et svakt høytrykk bygger seg opp fra tirsdag men om dette gir tilstrekkelig stabilt vær er usikkert. Alle enheter er klare til å mobilisere ut i operasjonsområdet når forholdene tillater det. Hvis værvinduet ikke blir tilstrekkelig langt, vil man benytte anledningen til å gjennomføre en fortøyning og klargjøring utenfor havaristen. Det er mange store enheter og mye personell som skal delta i hevingsoperasjonen, og øving av deloperasjoner vil bidra til å redusere risiko for personell, materiell og miljø under selve løfteoperasjonen.

Fredag 8. februar

KNM «Helge Ingstad» er nå ferdig klargjort til at løfteoperasjonen kan starte, og enheter vil bli mobilisert til havaristedet når værforholdene tillater det. Løfteoperasjonen krever seks dager med stabilt vær med vind under 10 m/s og bølgehøyde under 0,5 meter. Værprognosene for de neste dagene tilsier at det ikke blir mobilisert ut til operasjonsområdet i løpet av helgen. Involverte i løfteoperasjonen gjennomfører øvelser gjennom helgen. Kortere værvinduer som tillater arbeid på havaristen blir benyttet til å gjøre tiltak som reduserer risiko og bedrer arbeidsforholdene under og etter løft.

Torsdag 7. februar

Kranlekteren Rambiz har fullført sine oppgaver i forberedelsene av løftekjettingene på KNM «Helge Ingstad», og returnerte onsdag kveld til Hanøytangen for å laste om bord løftearrangementet. KNM «Helge Ingstad» er nå ferdig klargjort til at løfteoperasjonen kan starte, og enheter vil bli mobilisert til havaristedet når værforholdene tillater det. Løfteoperasjonen krever seks dager med stabilt vær med vind under 10 m/s og bølgehøyde under 0,5 meter.

Onsdag 6. februar

Kranlekteren Rambiz ligger ved KNM «Helge Ingstad» og arbeider med siste den klargjøringen av løftekjettingene. Det er meldt økende vind utover dagen, men Rambiz vil forsøke å ligge på havaristedet og arbeide så lenge været tillater det.

Tirsdag 5. februar

Kranlekteren Rambiz ligger ved KNM «Helge Ingstad» og arbeider med siste klargjøring av løftekjettingene. Det er meldt økende vind utover kvelden og onsdag, dette kan medføre en midlertidig stans i arbeidet. Værprognosene for den kommende uken ser ut til å gi vekslende vær med vind rundt 10 m/s. Gjennomgang av detaljplaner for løft samt øving og trening av de forskjellige aktørene som er involvert i løfteoperasjonen fortsetter frem til operasjonen kan starte.

Mandag 4. februar

Kranlekteren Rambiz seiler ut til havaristedet i løpet av formiddagen for å utføre gjenstående arbeid på en av gruppene med løftekjettinger. Været har vært godt gjennom helgen og progresjon i arbeidet har vært god, men værprognosene for uken som kommer er noe varierende.

Søndag 3. februar

Fint vær og gode arbeidsforhold har medført god progresjon i arbeidene ved KNM «Helge Ingstad» de siste dagene. Det pågår kontinuerlig dykking samt planlegging og koordinering for å bli klare til løfteoperasjonen. Det gjenstår noe mindre arbeider samt litt forberedende arbeid med løftekjettingene på KNM «Helge Ingstad», hvor det er behov for støtte fra kranlekteren Rambiz. Dette arbeidet er forventet påbegynt i morgen, med Rambiz forventet i operasjonsområdet tidlig mandag morgen. Værprognosene for uken som kommer, er noe varierende.

Lørdag 2. februar

Arbeidet på KNM «Helge Ingstad» pågår kontinuerlig så lenge været tillater det. Det gjenstår noen dager med arbeid med å sikre at løftekjettingene ikke endrer posisjon under løftet samt flere mindre forberedelser i løftearrangement før løfteoperasjonen kan starte. Været for helgen ser ut til å gi gode arbeidsforhold, mens værprognosene for neste uke er usikre.

Fredag 1. februar

Arbeidet på KNM «Helge Ingstad» startet opp torsdag morgen og pågår så lenge været tillater det. Det gjenstår noen dager med arbeid med å sikre at løftekjettingene ikke endrer posisjon under løftet, samt flere mindre forberedelser i løftearrangement før løfteoperasjonen kan starte. Været for helgen ser ut til å gi gode arbeidsforhold, mens værprognosene for neste uke er usikre. Erfaringen til nå er at vindhastighet på over 10 m/s og over ½ meter bølgehøyde begrenser mulighet for operasjon. Vind fra nord og vest har størst påvirkning på grunn av svell i fjorden.

Torsdag 31. januar

Været har roet seg gjennom natten, og enheter ligger torsdag morgen i standby på Stureterminalen, klare til å gjenoppta arbeidet på KNM «Helge Ingstad» i løpet av morgentimene. Det vil bli arbeidet kontinuerlig fremover så lenge været tillater det. Prognosene for helgen ser gode ut, mens det er større usikkerhet utover neste uke.

Onsdag 30. januar

Kraftig vind i operasjonsområdet medfører midlertidig stans i arbeidet på KNM «Helge Ingstad». Onsdag morgen er vinden 18–20 m/s og bølger på cirka 1,5 meter. Forberedelsene fortsetter med planlegging av aktiviteter og øving knyttet til løfteoperasjonen.

Tirsdag 29. januar

Kranlekteren «Rambiz» gikk til Hanøytangen sent mandag kveld etter å ha ferdigstilt oppstramming av løftekjettingene. Videre klargjøring til løft fortsetter, men på grunn av værforholdene natt til tirsdag ligger enhetene i standby. Det er meldt kraftig vind i operasjonsområdet gjennom tirsdag og onsdag. Det arbeides fortsatt med klargjøring av løftearrangement samt forberedelser på enheter og øving av personell som skal bidra i løfteoperasjonen.

Mandag 28. januar

Været har bedret seg i løpet av helgen, og videre arbeid på KNM «Helge Ingstad» ble startet opp igjen lørdag. Kranlekteren «Rambiz» kom ut til havaristedet søndag formiddag, og startet med oppstramming av de siste fire løftekjettingene. Videre arbeid for å bli klar til løft består i sikring av løftekjettingene, forsterking av skroget på KNM «Helge Ingstad» ved løftekjettingene i baugen samt justeringer av løftearrangementet til kranene.

Søndag 27. januar

Været har bedret seg i løpet av helgen, og videre arbeide på havaristen ble startet opp igjen i løpet av lørdag ettermiddag. Arbeidet med å klargjøre løftekjettinger til heving vil fortsette så lenge været tillater. Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår før KNM «Helge Ingstad» er klar til løft. Vindstyrken skal øke til liten kulling fra tirsdag ettermiddag før den igjen avtar ned mot laber bris på fredag. 

Lørdag 26. januar

Sterk vind har den siste uken gitt flere avbrudd i arbeidet på KNM «Helge Ingstad». Torsdag kveld ble forholdne på havaristedet slik at kranlekteren Rambiz måtte avbryte arbeidet og forlate området. Arbeidet med å trekke de to siste kjettingene samt å stramme opp resterende kjettinger viste seg å være mer krevende enn forventet da kjettingene kom i klem mellom skroget og havbunn. Været og utfordringene med løftekjettingene har gjort at det fortsatt gjenstår å stramme opp fire løftekjettinger, flere av løftekjettingene må også festets slik at kreftene i horisontal retning tas opp under løftet. Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår før KNM «Helge Ingstad» er klar til å løftes, men fra søndag morgen og utover uken ser værforholdene lovende ut for at arbeidet i forbindelse med klargjøring til løft kan fortsette uten avbrudd.

Fredag 25. januar

Torsdag kveld økte vinden og sjøen på havaristedet, og kranlekteren «Rambiz» måtte forlate operasjonsområdet. Arbeid som ikke krever bruk av kranlekteren, vil starte opp straks været tillater det, og enheter ligger standby i området. Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår med å sikre løftekjettingene i skroget slik at de kan ta opp de horisontale kreftene som opptrer under løftet.

Torsdag 24. januar

Kranlekteren «Rambiz» ligger på havaristedet og arbeider med å stramme opp løftekjettingene før de skal sikres endelig til skroget. Det har vært god progresjon i arbeidet det siste døgnet. Utover torsdagen er vinden meldt å øke med bølger på én meter, dette vil legge begrensinger på arbeid som kan utføres på havaristen.

Onsdag 23. januar

Kranlekteren «Rambiz» ligger på havaristedet og arbeider med å stramme opp løftekjettingene før de skal sikres endelig til skroget. Været på havaristedet er vekslende med sterk vind og sjø. Når vinden blir for sterk, forhaler «Rambiz» litt ut fra havaristen, men forsøker å utnytte perioder med rolig vær.

Tirsdag 22. januar

I løpet av mandagen ble de siste løftekjettingene trukket under KNM «Helge Ingstad», det arbeides videre med å stramme opp løftekjettingene og sikre de i posisjon på skroget. Oppstrammingen av kjettingene er utfordrende siden kjettinger ligger i klem mellom skroget og fjellet. Det gjenstår fortsatt en del arbeid før fartøyet er klart til løft. Været på havaristedet endrer seg raskt, sterk vind trekker opp sjø som gjør at arbeidet tidvis må stanses.

Mandag 21. januar

Dykkeroperasjoner for å forberede til løfteoperasjon pågår så lenge været tillater. Kranlekteren «Rambiz» ligger ute ved havaristedet og utfører arbeidet med å stramme opp løftekjettinger for endelig innfesting til skroget samt å trekke de to siste løftekjettingene under fartøyet.

Søndag 20. januar

Arbeidsforholdene på havaristedet har vært gode det siste døgnet, og arbeidet på KNM «Helge Ingstad» har hatt god progresjon. Dykkeroperasjoner for å forberede til løfteoperasjon pågår kontinuerlig så lenge været tillater det. Det er per nå gode værforhold ved havaristedet. Kranlekteren «Rambiz» ligger ute ved havaristedet og utfører arbeidet med å stramme opp løftekjettinger for endelig innfesting til skroget samt å trekke de to siste løftekjettingene under fartøyet.

Lørdag 19. januar

Arbeidsforholdene på havaristedet har vært gode det siste døgnet, og arbeidet på KNM «Helge Ingstad» har hatt god progresjon. Dykkeroperasjoner for å forberede til løfteoperasjon pågår kontinuerlig så lenge været tillater det. Kranlekteren «Rambiz» vil gå fra Hanøytangen, og ut til havaristedet i morgentimene. «Rambiz» vil bistå med å stramme opp løftekjettinger for endelig innfesting til skroget samt å trekke de to siste løftekjettingene under fartøyet.

Fredag 18. januar

Det har det siste døgnet vært for sterk vind og for mye sjø til å gjennomføre dykkeroperasjoner på KNM «Helge Ingstad». KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig, og bevegelser overvåkes kontinuerlig. Værprognosene for dagen ser gode ut, og arbeidet starter opp igjen.

Torsdag 17. januar

Været på havaristedet skifter fort fra stille til kraftig vind. Dykkeroperasjoner måtte midlertidig stanses i går ettermiddag på grunn av vind og bølger, men vil gjenopptas straks forholdene tillater det.

Onsdag 16. januar

Dykkeroperasjoner har pågått på KNM «Helge Ingstad» gjennom det siste døgnet. Det arbeides med å stramme opp løftekjettingene for å feste disse til skroget, samt å forberede fartøyet for passiv vanndrenering under løfteoperasjonen.

Tirsdag 15. januar

Været på havaristedet roet seg tidligere enn forventet ut i fra værmeldingene, og arbeidet på KNM «Helge Ingstad» startet opp igjen i natt. Dykkeroperasjoner vil pågå så lenge været tillater det.

Mandag 14. januar

Det er midlertidig stans i arbeidet på KNM «Helge Ingstad» på grunn av kraftig vind og sjø ved havaristedet. Fartøyets bevegelser monitorers kontinuerlig. Fartøyet beveger seg i bølgene, men ligger stille i sin posisjon på havbunnen. Arbeidet på KNM «Helge Ingstad» vil gjenopptas når værforholdene tillater dykking rundt fartøyet.

Søndag 13. januar

Dykkeroperasjoner med å forberede KNM «Helge Ingstad» til løft har foregått gjennom hele helgen. Vinden skal imidlertid øke opptil «liten storm» fra nord-vest utover søndag og mandag. Været gir oss den samme utfordringen vi hadde i Nyttårshelgen i forhold til havaristen. Dette vil gi midlertidig stans i dykkeoperasjonen.

Lørdag 12. januar

Arbeidet på KNM «Helge Ingstad» startet opp igjen fredag ettermiddag, da været hadde lagt seg. Dykkeroperasjoner ved havaristen for å forberede til løft vil fortsette utover helgen. Vinden skal imidlertid øke utover på søndag og kan gi midlertidig stans i operasjonen.

Fredag 11. januar

Arbeidet på KNM «Helge Ingstad» har gått etter planen det siste døgnet. Kranlekteren «Rambiz» måtte forlate havaristedet torsdag kveld på grunn av sterk og økende vind. Dykkefartøy og kranlektere ligger nå på Hanøytangen og forbereder de neste operasjonene. Det planlegges med å seile «Rambiz» og dykkerfartøy ut til havaristen i løpet av fredag kveld for å gjenoppta arbeidet. Fra søndag morgen er det meldt sterk vind fra nordvest, og det vil trolig medføre stans i operasjonen på havaristen til værforholdene tillater videre arbeid.

Torsdag 10. januar

Kranlekteren «Rambiz» er tilbake på havaristedet og arbeidet med å klargjøre for løfteoperasjonen fortsetter. Det foregår dykkeoperasjoner for å klargjøre fartøyet til passiv vanndrenering samt at det skal trekkes to løftekjettinger under skroget. Arbeidet fortsetter så lenge værforholdene på havaristedet tillater dykking og operasjon med kranlekteren.

Onsdag 9. januar

Sterk vind på havaristedet har medført midlertidig stans i arbeidet ved KNM «Helge Ingstad». Værvarselet for området ser bedre ut de nærmeste dagene. Kranfartøyet «Rambiz» vil i løpet av dagen transittere til havaristedet dersom forholdene tillater det for å fortsette forberedelser til løft. Dykkerfartøyet Flekkerøy bistår «Rambiz» og dykkeoperasjoner forventes å gjenopptas i løpet av dagen. Det foregår fortsatt detaljplanlegging av løfteoperasjonen.

Tirsdag 8. januar

Sterk vind på havaristedet medfører midlertidig stans i arbeidet på KNM «Helge Ingstad». Kranlekterne og dykkerfartøyene ligger nå på Hanøytangen og gjennomgår og trener på operasjoner som skal gjennomføres i følge med løftet. Det foregår fortsatt detaljplanlegging av løfteoperasjonen.

Mandag 7. januar

Værforholdene på havaristedet har vært gode det siste døgnet, og KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig. Arbeidet med å trekke løftekjettinger under havaristen har pågått gjennom helgen. Vi har nå fått ytterligere to kjettinger under skroget. Kranlekteren «Rambiz» returnerte i morgentimene tilbake til Hanøytangen på grunn av kommende kraftig vind i området ved havaristen.

Søndag 6. januar

Værforholdene på havaristedet har vært gode det siste døgnet og KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig. Kranlekteren «Rambiz» ligger fortøyd på utsiden av fartøyet og arbeider sammen med dykkere for å trekke de siste løftekjettingene under skroget. Utstyret som benyttes er kraftig og tungt, samtidig er det trangt under havaristen. Det er et utfordrende arbeid og sikkerheten til de involverte i arbeidet har høyeste prioritet, hvor lang tid arbeidet med å trekke løftekjettingene på plass er derfor vanskelig å anslå.

Lørdag 5. januar

Værforholdene på havaristedet har vært gode det siste døgnet og KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig. Dykkeoperasjoner for å feste løftekjettinger fast til skroget samt klargjøre til passiv vanndrenering av fartøyet under løfteoperasjonen har pågått. Kranlekteren Rambiz fortøyer lørdag morgen ved havaristen og skal begynne å trekke de siste løftekjettingene under KNM «Helge Ingstad».

Fredag 4. januar

Værforholdene på havaristedet har bedret seg det siste døgnet og KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig. Sikringer har blitt reetablert, festet på land som viste antydning til svakhet er reetablert på nytt punkt. Dykkeoperasjoner for å forberede løfteoperasjon har pågått gjennom natten. Dykkeoperasjonene vil fortsette gjennom dagen og utover i helgen. Kranlekteren «Rambiz» vil komme ut til havaristedet i løpet av lørdagen og fortsette arbeidet med å klargjøre løftekjettinger på KNM «Helge Ingstad».

Torsdag 3. januar

Arbeidet på havaristen startet opp onsdagen med en nøye inspeksjon av fartøyets sikringer samt kontaktpunkter mot bunnen. Inspeksjonen avdekket at uværet har ført til slitasje på en av de aktre sikringswirene, og at denne har røket. Videre viser ett av landfestene tegn til at fjellet sprekker opp.

Bølger på havaristedet har gjort at arbeidet med å erstatte sikringene først kunne starte opp natt til torsdag, men er nå i gang. Det fortsettes med dykkeoperasjoner utover torsdagen med innfestning av løftekjettingene til skroget.

Onsdag 2. januar

Været ved havaristen de to siste døgn har gjort at det ikke arbeides på havaristen. Det har vært full storm i området med mye bølger. KNM «Helge Ingstad» har beveget seg noe i sjøen, men alle sikringer er intakte. Dykkeoperasjoner i følge med forberedelser for heving gjenopptas når forholdene tillater.

I perioden 22. desember 2018–2. januar 2019 opphører daglige oppdateringer.

Fredag 21. desember

Klokken 09.00: KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig, og dykkeoperasjoner har pågått gjennom det siste døgnet. Dykkerne arbeider med å trekke forhalere under skroget samt klargjøre for passiv drenering under løfte. Dykkerne avslutter arbeidet i løpet av dagen og starter opp igjen i romjulen. Havaristedet overvåkes av KV «Tor», og bevegelsene i havaristen monitoreres.

Torsdag 20. desember

KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig og dykkeoperasjoner har pågått gjennom det siste døgnet. Dykkerne arbeider med å montere innfestningspunkter som skal sikre løftekjettingenes plassering på skroget samt forberedelser for drenering av skroget under løftet.

Onsdag 19. desember

KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig og dykkeoperasjoner har pågått gjennom det siste døgnet. Dykkerne arbeider med å borre hull for innfestningspunkter som skal sikre løftekjettingenes plassering på skroget.

Tirsdag 18. desember

KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig og dykkeoperasjoner har pågått gjennom det siste døgnet. Dykkerne arbeider med å borre hull for innfestningspunkter som skal sikre løftekjettingenes plassering på skroget.

Mandag 17. desember

Klokken 09.00: KNM «Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet og været tillater igjen arbeid på fartøyet. Dykkeoperasjoner med innfesting av løftekjettingene til skroget startet opp igjen søndag kveld. Kranlekteren Rambiz ligger på Hanøytangen og laster om bord utstyr samt forbereder fartøy og mannskap til neste operasjon ved fartøyet.

Søndag 16. desember

Klokken 10.30: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Dykkeoperasjoner i følge med forberedelsene til heving har pågått gjennom de siste døgnene. Det er kraftig vind i operasjonsområdet så det er ingen arbeid på havaristen før været tillater det. Dykkerfartøy og kranlekteren Rambiz har seilt til Hanøytangen for å laste om bord utstyr til neste operasjon.

Lørdag 15. desember

KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Dykkeoperasjoner i følge med forberedelsene til heving har pågått gjennom de siste døgnene. Kranlekteren Rambiz vil i dag fortsette arbeidet med innfesting av løftekjettingene. Rambiz vil på et tidspunkt seile til Hanøytangen for å hente mer utstyr som skal benyttes i forbindelse med innfestningen av kjettingene. Minedykkere har siste to døgn hentet ut torpedoer fra skadet område på KNM Helge Ingstad.

Fredag 14. desember

Klokken 09.00: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Dykkeoperasjoner i forbindelse med forberedelsene til heving har pågått gjennom de siste døgnene. Kranlekteren Rambiz vil i dag fortsette arbeidet med løftekjettingene. Rambiz vil på et tidspunkt seile til Hanøytangen for å hente mer utstyr som skal benyttes i forbindelse med innfestningen av kjettingene.

Torsdag 13. desember

Klokken 13.00: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Arbeidet med klargjøring av løftekjettinger fortsetter utover dagen.

Onsdag 12. desember

Klokken 08.30: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Kranlekteren Rambiz har det siste døgnet arbeidet med å trekke løftekjettinger under skroget. Arbeidet er tidkrevende, men har god progresjon.

Tirsdag 11. desember

Klokken 09.10: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet, kun små bevegelser er registrert i fartøyet tross kraftig vind og sjø fra nord. Bevegelsene overvåkes kontinuerlig. Kranlekteren Rambiz ankommer havaristedet om kort tid for å gjenoppta arbeidet med å trekke løftekjettinger under fartøyet. Arbeidet med å trekke kjettingen i samarbeid med dykkerne starter så snart Rambiz er ferdig fortøyd ved havariområdet.

Mandag 10. desember

Klokken 09.15: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet, kun små bevegelser er registrert i fartøyet tross kraftig vind og sjø fra nord. Bevegelsene overvåkes kontinuerlig. Arbeidet på fartøyet har vært midlertidig stanset som følge av været. Arbeidet vil bli gjenopptatt når været tillater det, mandag kveld eller tirsdag morgen. Kranlekteren Rambiz vil da seile ut til havaristedet og fortsette arbeidet med å strekke løftekjettingene under skroget.

Søndag 9. desember

Klokken 09.10: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Arbeidet med å trekke løftekjettinger under fartøyet fortsatte frem til lørdag kveld. Rambiz seilte da tilbake til Hanøytangen og vil bli liggende der til været tillater å gjenoppta arbeidet ute ved fartøyet. Arbeidet fortsetter med videre forberedelser og planlegging til løfteoperasjonen.

Lørdag 8. desember

Klokken 08.50: Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Arbeidet med å trekke løftekjettinger under KNM Helge Ingstad har pågått siden fredag morgen og gjennom natt til lørdag. Arbeidet blir utført med kranlekteren Rambiz og dykkere. Utstyret som benyttes er kraftig og tungt, det er et tidkrevende arbeid. Det er meldt sterk vind fra nord på søndag, det kan medføre at arbeidet må midlertidig stanses i løpet av helgen.

Fredag 7. desember

Klokken 08.40: Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Dykkeoperasjoner for å strekke forhalere til løftekjettingene har pågått gjennom torsdagen. Natt til fredag har kranlekteren Rambiz fortøyd på utsiden av havaristen og starter fredag morgen arbeidet med å trekke løftekjettingene under skroget. Kranlekteren Gulliver beregner avgang fra Hanøytangen cirka klokken 12 i dag, fredag, på vei til oppdrag i Tyskland og forventes å passere gjennom området senere på dagen.

Torsdag 6. desember

Klokken 09.35: Værforholdene har vært gode det siste døgnet, og forberedelsene til heving går som planlagt. KNM Helge Ingstad har ligget rolig de siste 24 timene. Dykkeoperasjon for å trekke forhalere fortsetter utover torsdagen. På Hanøytangen forbereder man kranlekteren Rambiz og dykkere for å strekke løftekjettinger. Deretter vil Rambiz bevege seg ut til havaristedet for å starte med operasjonen.

Onsdag 5. desember

Værforholdene på havaristedet påfører fartøyet mindre bevegelser. Bevegelsene overvåkes kontinuerlig. Sikringer har blitt inspisert på land og under vann med ROV. Vedlikehold av sikringer og eventuell forsterkning av sikringer vurderes fortløpende. Alle sjømålsmissilene (NSM) som var om bord KNM Helge Ingstad er nå fjernet av Sjøforsvarets minedykkere.

Tirsdag 4. desember

Værforholdene på havaristedet har vært gode frem til mandag klokken 16, da ble alt av dykkeoperasjoner og arbeid ved KNM Helge Ingstad stanset. Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet, det registreres mindre bevegelser i fartøyet under de rådende værforholdene. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig. Arbeidet med å strekke forhalere under havaristen er godt i gang. I tillegg har man fjernet alle missiler fra dekk da de kunne komme i konflikt med løftekjettingene under heving av fartøyet. Værmeldingene for tirsdagen viser at vinden skal avta og vindretningen endres utover tirsdag kveld. Videre detaljplanlegging av hevingsoperasjonen vil fortsette i dag. Arbeid på fartøyet er satt på hold inntil værforholdene tillater å gjenoppta arbeidet.

Mandag 3. desember

kl. 09.00: Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig og sikkerheten til de som arbeider på havaristen har høyeste prioritet. Værforholdene på havaristedet har vært gode det siste døgnet. Dykkeoperasjoner har pågått gjennom det siste døgnet og vil fortsette som en del av forberedelsene til heving så lenge forholdene tillater det. Værprognosene for mandag kveld kan påvirke progresjon i arbeidet på havaristen.

Søndag 2. desember

KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Mindre bevegelser ble registrert lørdag morgen som gjorde at dykkeoperasjoner midlertidig ble stanset til målingene hadde stabilisert seg. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig, sikkerheten til de som arbeider på fartøyet har høyeste prioritet. Værforholdene på havaristedet har vært stabilt gode det siste døgnet, men endring av vindretning fører til endringer i bølgeforholdene rundt fartøyet. Dykkeoperasjoner vil fortsette som en del av forberedelsene til heving så lenge forholdene tillater det.

Lørdag 1. desember

Klokken 09.35: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig. Værforholdene på havaristedet tillater fortsatt ikke arbeid. Det arbeides videre med planlegging og klargjøring for løfteoperasjonen. Dykkeoperasjoner som er nødvendig i forberedelsene for løfteoperasjonen kan ikke starte før været blir bedre.

Klokken 10.40: Værforholdene på havaristedet har bedret seg tidligere enn forventet. Man vil nå utnyttet det rolige været til å fortsette dykkeoperasjoner knyttet til forberedelsene til heving. Dykkeoperasjoner vil bli utført utover helgen så lenge værforholdene tillater sikker dykking.

Fredag 30. november

Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig. Værforholdene på havaristedet tillater fortsatt ikke arbeid på havaristen. Det arbeides fortsatt med planlegging og klargjøring for løfteoperarsjonen. Dykkeoperasjoner som er nødvendig for forberedelse av løfteoperasjonen kan ikke starte før være blir bedre.

Torsdag 29. november

Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig. Gjennom natt til onsdag ble to kraftige kjettinger satt som sikring av fartøyet, disse ble festet til land og strammet opp i løpet av onsdagen. Fra onsdag kveld har det ikke vært mulig å gjøre ytterligere tiltak på havaristen på grunn av uvær.

Onsdag 28. november

18.10: Det varslede væromslaget er på vei til havaristedet. Det pågår nå oppstramming av den siste av to kjettinger som kranlekteren Rambiz strakk i dag tidlig. Arbeidet er forventet ferdigstilt i løpet av kun kort tid. Det gjennomføres også en siste inspeksjon av eksiterende innfestninger ved hjelp av en ROV. Neste inspeksjon ved hjelp av en ROV er planlagt når forholdene tillater det.

11.45: Sikringsarbeidet med Rambiz ble avsluttet cirka 06.30. Grunnet været som er meldt, og tiden det tar å flytte en kranlekter, har Rambiz dratt tilbake til Hanøytangen. Kranlekterne har begrensninger på hva slags vær de kan operere i. Uten kranlekterne får vi ikke sikret med like kraftig materiell. I skrivende stund er været bra, men det forventes at det skal forverres utover dagen. Sikringsarbeidet på land fortsetter og det arbeides videre med innfesting og stramming av kjettingene på landsiden. Ytterligere sikring vurderes hvis vær og personellsikkerheten tillater det. Rambiz og Gulliver skal tilbake til havaristedet når været tillater dette.

10.30: Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Bevegelser i fartøyet monitoreres kontinuerlig. Gjennom tirsdagen og natt til onsdag har kranlekteren «Rambiz» bidratt i sikringsarbeidet av fartøyet. Der er blitt strukket kjettinger rundt baugen og akterut på fartøyet inn mot land. Det arbeides videre med innfesting og stramming av kjettingene på landsiden. Det er tungt utstyr som benyttes i sikringsarbeidet, og arbeidet er tidkrevende.

07.30: På grunn av væromslaget må sikringsarbeidet fra Rambiz avsluttes onsdag morgen, og kranlekteren vil returnere til Hanøytangen. Endringen i været medfører økt risiko for personell, ytterligere materiellskader og belastning på ankerfestene til Rambiz som er lagt ut. Inspeksjoner og vedlikehold av eksisterende sikringer overvåkes kontinuerlig. Sikringsarbeidet fortsetter på landsiden utover dagen.

Tirsdag 27. november

Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Det arbeides med sikring av fartøyet både med tanke på det kommende været og den økte belastningen løftekjettingene vil ha på fartøyet. Videre plan for debunkring av fartøyet vil bli vurdert i forhold til forberedelsene for heving, basert på vær og tidsplan. Tømming av drivstoff er foreløpig stanset, og vil bli vurdert gjenopptatt etter at sikringsarbeidet er ferdig.

Arbeidet med å sikre fartøyet ytterligere foregår fra kranlekteren «Rambiz» og dykkerfartøyet MS «Risøy». På landsiden borres det flere festepunkter. Dykkere har strukket forhalere til sikringskjettingene. Wirene skal trekke kjettingene under fartøyet, før selve kjettingen blir trukket. Kjettingene trekkes med kranfartøyet Rambiz. Videre så jobbes det på feltet med å legge ut ankre for å sikre kranfartøyet under løfteoperasjonen.

Arbeidet på feltet består av tungt materiell, og tilkomsten på landsiden er utfordrende. Dette gjør at alle tiltak som iverksettes er tidkrevende. Sikkerheten settes først, dette gjør at man i denne fasen har brukt god tid på å gjennomføre risikovurderinger for å sikre at alle involverte parter har en god forståelse av oppdraget som skal utføres. Det er flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke tidsplanen, blant annet værforhold, fartøyets stabilitet og risikoen for forurensninger. Det forventede væromslaget kan skape forsinkelser i tidsplanen for heving, og kan lage bevegelser i fartøyet. Det er fortsatt en betydelig risiko for at fartøyet kan gli ut på dypere vann. Det er store krefter i sving, og flere faktorer påvirker situasjonen. Fartøyet monitoreres kontinuerlig. Det er flere militære og sivile ressurser involvert i arbeidet rundt KNM Helge Ingstad. Støttefartøyet til Marinen, KNM Magnus Lagabøte, fungerer som kommandofartøy og koordinerer aktiviteten rundt havaristen.

Minedykkere fra Minedykkerkommandoen settes inn ved behov. Kystvaktfartøyet KV Tor har personell fra Kystverket om bord. De ivaretar rollen som innsatsleder sjø i forbindelse med oljevern. Bergenhus heimevernsdistrikt (HV-09) forestår vakthold sammen med personell fra Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern. Marinens logistikkavdeling har ansvaret for belysning og logistikkstøtte. Personell fra Sjøforsvarets sikkerhetssenter er til stede med småbåter. Saniteten i Sjøforsvaret er tilgjengelig på kort varsel. Kystvaktfartøyet KV Bergen støtter i arbeidet med å debunkre fregatten for drivstoff.

I tillegg til personell om bord KV Tor har Kystverket med OV Utvær, MS Slåtterøy, i tillegg til overvåkningsflyet LN-KYV. Det er også en innsatsleder på land, som støttes av Kystverket. Av andre bidrag på havaristedet er Flekkerøy, MS Risøy, MV Regine, KL Saltfjord, flere lenser, arbeidsdykkere, og kranlekteren Rambiz. I tillegg er arbeidslektere og kranlekteren Gulliver på Hanøytangen. Personell fra Forsvarsmateriell, BOA Management, og andre eksterne aktører er tilstede på flere av fartøyene. De forestår gjennomføringen av sikringsarbeidet og planlegging av hevingen. På grunn av væromslaget må sikringsarbeidet fra kranlekteren Rambiz sannsynligvis avsluttes i løpet av morgentimene. Endringen i været kan medføre økt risiko for personell, ytterligere materiellskader og belastning på ankerfestene til Rambiz som er lagt ut. Inspeksjoner og vedlikehold av eksisterende sikringer overvåkes kontinuerlig.

Mandag 26. november

Fartøyet har hatt mindre bevegelser det siste døgnet. Det ble innført stopp i dykkeoperasjoner klokken 17 søndag ettermiddag på grunn av endringen i krengevinkelen på fartøyet. De siste tolv timene har fartøysbevegelsene vært minimale og man sikter på å gjenoppta dykkeoperasjoner i morgentimene mandag. Tømming av drivstoff fra fartøyet pågikk gjennom søndagen, og har hittil lenset ut 150 kubikkmeter drivstoff.

Kranlekteren Rambiz er på vei fra Hanøytangen for å bistå i ytterligere sikring av fartøyet og klargjøring til heving. Dette gjør vi for å sikre fartøyet ytterligere med tanke på vær, og den økte belastningen på fartøyet når løftekjettingene blir installert. Det skal legges kjettinger rundt fartøyet, og disse kjettingene vil bli festet til land på forsterkede fester. Videre plan for debunkring av fartøyet vil bli vurdert ut fra forberedelsene for heving, basert på vær og tidsplan.

Søndag 25. november

Fartøyet har ligget rolig gjennom natten. Tømming av drivstoff har pågått gjennom det siste døgnet. Totalt er fartøyet tømt for ca. 125m3 drivstoff. I går ettermiddag ble cirka 95 kubikkmeter pumpet videre fra MS Regine til KV Bergen. Operasjonen vil fortsette videre etter planen.

Det ble utført dykkearbeid på fartøyet for å klargjøre til senere operasjoner knyttet til hevingen. Det ble også montert ytterligere måleutstyr på fregatten for å kunne måle bevegelser.

Det er planlagt med å starte strekking av wirer under fartøyet. Wirene skal dra kjettingen som skal løfte KNM Helge Ingstad.

KL Saltfjord ankommer området i løpet av dagen for å etablere nye oppankringspunkter i sjøen utenfor KNM Helge Ingstad. Oppankringspunktene skal brukes i forbindelse med hevingen av fartøyet.

Lørdag 24. november

Fartøyet har ligget rolig gjennom natten, og målinger av bevegelser blir analysert fortløpende. Tømming av drivstoff startet cirka klokken 14 i går og operasjonen har pågått gjennom natten. Så langt rapporteres det om at totalt cirka 50 kubikkmeter drivstoff er overført til MS Regine. Estimert rest i tankene er beregnet til 385m3. Operasjonen vil fortsette videre etter planen. Arbeidet er tidkrevende på grunn av komplisert tankarrangement.

En datamaskin ble hentet ut fra bro på havaristen fredag formiddag, harddisk ble overlevert politiet. Operasjonen gikk som planlagt og var godt koordinert med nødvendige interessenter. Den første delen av kjettingleveransen som skal benyttes til heving av fartøyet blir hentet på Sotra av BOA Management. Videre pågår det forberedelser av lekter og kraner.

Fredag 23. november

Arbeidet med nødlossing er startet, men fysisk tømming av fartøyet er ikke påbegynt.

Det jobbes fortsatt med forberedelser til selve tømmingen av skipet. Dykkere jobber med markering og skyting av inspeksjonshull i skroget for å identifisere hvor slanger skal monteres for gjennomføring av tømming. Vi har ikke startet med debunkringen.

Det tar tid å identifisere riktige punkter på utsiden av skroget for å sikre rett posisjon for montering av slanger. Inspeksjonshullene markeres, bores og proppes etter inspeksjon.

Nødvendig materiell og utstyr begynner å ankomme operasjonsområdet og lekterne på Hanøytangen. Deler av kjettingleveranser er ventet fredag, og fabrikkering av løfteskrev ferdigstilles for leveranse til uken.

På havaristedet pågår forberedelse til rigging. Det skal etableres festepunkter på land for kranlekterne, og egen gruppe foretar befaring for å finne egnede steder. Deler av prosjektteamet vil etablere seg på kranlekteren Gulliver.

Hensynet til sikkerheten for personell som deltar i operasjonen er alltid prioritert i forbindelse med denne typen arbeid. Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen – samt den pågående oljevernaksjonen.

Forsvaret inviterte onsdag 21. november eksterne aktører til Haakonsvern orlogsstasjon for å gi en orientering om heving og transport av KNM Helge Ingstad. Representanter fra Stureterminalen, Fiskeridirektoratet, Kystverket Vest, Havarikommisjonen, Øygarden kommune, Fylkesmannen i Hordaland, Politi, Bergen og Øygarden brannvesen, Bergen og omland havnevesen, Losvesenet og Heimevernet var invitert. Hensikten med orienteringen var å gi informasjon og få avklaring og tilbakemelding med identifiserte interessenter.

Vi understreket de overordnete prioriteringer om lavest mulig risiko for involvert personell, følgeskader på miljø og hensyn til materiell. Deltagende representanter var fornøyd med informasjonen og kom med verdifulle tilbakemeldinger til planleggingsgruppen.

Torsdag 22. november

Det har vært nok en rolig natt. Vi monitorerer kontinuerlig fartøyets bevegelser og vurderer fortløpende vedlikehold og ytterligere sikring.

Forberedelsene til nødlosseoperasjonen har gått som planlagt, og at det er sannsynlig at oppstart av pumping av drivstoff fra den første tanken kan starte allerede i ettermiddag. Nødlossing og pumping vil skje døgnkontinuerlig, og utføres av kompetent personell med erfaring fra tilsvarende operasjoner. Hensynet til sikkerheten for personell som deltar i operasjonen er alltid prioritert i forbindelse med denne typen arbeid.

Nødlossing gjøres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med neste fase av operasjonen. Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen – samt den pågående oljevernaksjonen.

Onsdag 21. november

Det har vært en rolig natt. Vi monitorerer kontinuerlig fartøyets bevegelser og vurderer fortløpende vedlikehold og ytterligere sikring. Løftekranen Rambiz ankommer Hanøytangen i dag.

SubseaPartner med dykkerfartøyet MS Risøy ankommer havaristedet i dag og starter forberedelsene til tømming av drivstofftanker, såkalt nødlossing av KNM «Helge Ingstad».

Nødlossing gjøres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med neste fase av operasjonen, som vil være heving av fartøyet over på en nedsenkbar lekter og videre transport til Haakonsvern. Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen - samt den pågående oljevernaksjonen.

Det er ennå for tidlig å si noe om hvor lang tid nødlosseoperasjonen tar. Forsvaret gjør nødvendige risikovurderinger, mens Kystverket styrker oljevernkapasiteten med tanke på å begrense eventuelle miljømessige konsekvenser i henhold til disse vurderingene. I tillegg å økes overvåkningen av området. KNM «Helge Ingstad» hadde 460 kubikkmeter marin diesel om bord på havaritidspunktet.

Tirsdag 20. november

Det har vært en rolig natt. Forsvaret har arbeidet med å sikre fartøyet med ytterligere forsterkning akterut. Fartøyets bevegelser har avtatt i samme tidsrom.

BOA har sammen med Forsvarsmateriell, støttet av DNV GL, utarbeidet en plan for hevingen av KNM Helge Ingstad. Nå pågår detaljplanlegging og forberedelse for hevingen av fartøyet. Løftekranen Gulliver har ankommet Hanøytangen og Rambiz er på vei.

Samtidig pågår rigging og utrustning av riggingslektere som allerede ligger på Hanøytangen.

Dette er en kompleks maritim operasjon, og det er flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke tidsplanen, blant annet værforhold, fartøyets stabilitet og risikoen for forurensninger.

For å sikre alle faser i operasjonen vil det gjennomføres risikoanalyser for alle identifiserte faremomenter. I tillegg til dette så vil det aktivt benyttes tredjepartskontroll av beregninger, fysisk arbeid, operasjonelle planer og hele planen for heving og transport.

Mandag 19. november

Det har vært en rolig natt. Det har blitt jobbet videre med sikringen av fartøyet, og fremover vil det jobbes med klargjøringen til heving.

Det foreligger et krevende arbeid fremover mot hevingen av KNM «Helge Ingstad». Vi må ha fokus på dette arbeidet. I samråd mellom Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell, Kystverket og BOA vil det ikke bli gitt tilgang til media om bord på involverte fartøy eller lektere på nåværende tidspunkt.

Vi ser på muligheten for å invitere media ut på havaristedet når materiellet er på plass og hevingen skal starte. Dette må vi komme tilbake til.

Søndag 18. november

Orientering gitt 18. november 2018 kl. 17.00 på Haakonsvern av:

Sjøforsvaret: Sjef operasjoner, flaggkommandør Yngve Skoglund Forsvarsmateriell: Sjef Maritime kapasiteter, flaggkommandør Thomas Wedervang Forsvarsmateriell: Prosjektleder, kommandørkaptein Arild Øydegard Kystverket: Beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Les hele orienteringen her.

Fredag 16. november og lørdag 17. november

Fartøyet har i natt ligget rolig, uten større bevegelser. Posisjon og krengevinkel overvåkes kontinuerlig og oppleves for øyeblikket som stabil. Fartøyet ligger med baugen ned mot sandbunn. Det har ett kontaktpunkt på styrbord side og står med styrbord propell og ror ned i sand. Sikringen foran er reetablert. Arbeidet med sikringen midtskips måtte avsluttes i går ettermiddag, grunnet dårlig vær.

Det er fortsatt betydelig risiko for at fartøyet kan gli ut på dypere vann. Det er store krefter i sving, og flere faktorer påvirker situasjonen. Personell kan derfor ikke arbeide i nærheten av de aktre festepunktene på land. Belastningen på disse wirene økte da fartøyet flyttet på seg natt til tirsdag. Publikum anmodes innstendig om ikke å bevege seg inn i forbudssonen.

Onsdag 14. november og torsdag 15. november

Bergingsoperasjonen knyttet til KNM «Helge Ingstad» går nå inn i en ny fase med planlegging og gjennomføring av selve bergingen.

Det norske selskapet BOA Management er engasjert for bergingen og har startet sine forberedelser. Arbeidet støttes av ekstern kompetanse fra DNV GL. Planen er å heise fartøyet gradvis opp og overføre det til en nedsenkbar lekter. Lekteren blir deretter slept til Haakonsvern for at fartøyet kan gjennomgås for å ta ut utstyr og foreta vurdering av skadeomfang. Arbeidet koordineres med sivile myndigheter.

Dette arbeidet vil nødvendigvis ta noen uker og havaristen er foreløpig vurdert til å kunne være på Haakonsvern i løpet av uke 49. Imidlertid er fremdriften avhengig av mange faktorer blant annet sikkerheten til involvert personell, værforhold, stabilitet til havaristen og hensyn til miljøet.

BOA Management har god kompetanse gjennom å ha utført en rekke berginger og andre kompliserte operasjoner knyttet til forflytning av avanserte offshore installasjoner. BOA Management samarbeider i tillegg med velrenommerte underleverandører med spesialkompetanse innen fagområdet. BOA Management har sammen med Forsvarsmateriell, støttet av DNV GL, utarbeidet en løsning til bergingsplan for KNM «Helge Ingstad». Denne planen skal koordineres med sivile myndigheter blant annet Kystverket.

I tillegg til nevnte bidragsytere støtter Forsvarsmateriell på intern og ekstern kompetanse innen miljøvern som DNV GL, Kystverket og representanter fra Øygarden kommune. Målet er å tilbakestille området rundt havaristen på en slik måte at det fysiske fotavtrykket blir minst mulig.

Bunnforholdene medfører at KNM «Helge Ingstad» ikke ligger naturlig stabilt og det har hele tiden vært risiko for at fartøyet kunne gli ut på dypere vann. Fartøyet er stabilt sikret med vaier frem til natt til tirsdag 13. november, men med økende vanninntrenging. Den økte vannmengden i forskipet førte til økt belastning på sikringen mot land. Vi jobbet frem til midnatt med å forsterke sikringene ytterligere. Etter dette ble arbeidet stoppet på grunn av sikkerheten til personellet.

Tirsdag 13. november kl. 06.07 ga fjellet som boltene var boret ned i. etter slik at vaierne løsnet. Vi har ikke indikasjoner på at vaierklemmer eller vaierne røk. Som følge av dette sank baugen ytterligere og fartøyet har nå lagt seg til ro i en posisjon på dypere vann.

Det vises til bilder som er tatt før montering er ferdig. Etter oppspenningen lå alle vaierklemmer rett vei med seks klemmer på hver vaier. Både firmaet som leder arbeidet på stedet og egne kontrollører har verifisert dette. Da operasjonen fortsatt pågår ønsker vi å skjerme de selskapene som er involvert i bergingsoperasjonen.

Det er fortsatt en risiko for at fartøyet kan skli ut på noe dypere vann. Vi viderefører arbeidet med å sikre fartøyet der det ligger nå. Arbeidet er fortsatt meget krevende og ivaretakelse av personellsikkerheten går foran.

Mandag 12. og tirsdag 13. november

Det har vært en utvikling i løpet av natten mellom 12.–13. november, som påvirker bergingsoperasjonen. Mer informasjon kommer i et pressemøte tirsdag formiddag. Pressen inviteres til orientering på Haakonsvern kl. 11.00, oppmøte i porten senest klokken 10.45.

Sjef Sjøforsvaret har også nedsatt en internt undersøkelse for hele hendelsen med fregatten. Forsvaret minner også om ferdselsrestriksjoner rundt havaristen. Dette gjelder på sjøen, i luften og på land. Det gjelder også droner.

Søndag 11. november

Fartøyet ligger fortsatt stabilt og sikringsarbeidet går som planlagt. Det er nå festet totalt syv stålvaiere fra fartøyet til solide festepunkter på land. De siste stålvairene vil festes av dykkere i løpet av søndag formiddag.

Planlegging av bergingsoperasjonen pågår for fullt av Forsvarsmateriell i samarbeid med BOA Management AS og Kystverket. Ankringsfartøyet Scandi Vega har undersøkt bunnforholdene. Ytterligere kartlegging av undervannstopografi omkring og under fartøyet er utført ved hjelp av den autonome undervannsfarkosten Hugin.

Mannskap fra Forsvaret har hentet ut data fra fartøyet, og innholdet er overlevert til Statens havarikommisjon.

Lørdag 10. november

Fregatten ligger fortsatt stabilt og det er ikke observert bevegelse i fartøyet. Arbeidet med å få sikret fartøyet går som planlagt. Vårt fokus er å få sikret fartøyet, hindre videre vanninntrenging og unngå ytterligere materiellskader. Arbeidet gjøres stegvis for å ivareta sikkerheten til de som er direkte involvert i operasjonen.

Det er nå festet seks kraftige stålvaiere fra fartøyet til solide festepunkter på land. Disse er fordelt med tre stykker i baug, og tre vaiere fra fartøyets akterende som er festet under skroget. Det er benyttet miniubåt (ROV) til å tre vaiere gjennom festepunkter på fartøyet akterut. Det gjøres fortløpende vurderinger med tanke på ytterligere sikring.

Personell vil etter hvert gå om bord i fartøyet for å vurdere om det kan startes med lensing og for å hindre videre vanninntrenging ved hjelp av lekk-matter. En tillatelse til å gå om bord vil gis etter en grundig risikovurdering. Denne vurderingen baseres blant annet på gjennomføringsmetode og målinger av bevegelse i fartøyet.

Selve bergingsaksjonen er under planlegging og vil starte i løpet av helgen. Arbeidet støttes av eksperter fra Forsvarsmateriell med kompetanse på stabilitet, skrog og maskineri i samarbeid med eksterne aktører.

Fredag 9. november

Fregatten har i natt ligget stabilt. Arbeidet med å få festet fregatten til land har gjennom natten gått som planlagt. Sveisearbeidet med festepunkter på skroget anser vi som tilfredsstillende. Hullene som er boret og fundamentet som er satt på land må nå herdes før vaiere kan strekkes. Når dette arbeidet er gjort vil fregatten være sikret til at vi kan gå videre med bergingsarbeidet.

Det er sveiset fem festepunkter på fartøyet. Det er også klargjort ti solide festepunkter på land med tilhørende forankringer. Tykke stålwirer trekkes nå fra land mot de fem festepunktene, samt til solide fester akterut på fartøyet.

Det brukes undervannskamera i flere runder for å følge med på bunnforholdene rundt fartøyet. Forsvarsmateriell har jobbet sammen med klasseselskapet DNVGL i forhold til stabiliteten i fartøyet, samt styrken i festepunktene. Vårt fokus er til enhver tid på sikkerheten. Stålwirene vil strammes opp i henhold til prosedyrer.

Neste planlagte fase av operasjonen er å få fartøyet trygt på lekter og frakte fartøyet til Haakonsvern orlogsstasjon. BOA Management AS er engasjert for å støtte under operasjonen med slepebåter og lekter. Utstyret for denne fasen er allerede under mobilisering/transitt til Stureterminalen. Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og BOA Management er på Stureterminalen for befaring. Vi vurderer fortløpende eventuelle ytterligere tiltak.

Operasjonen ledes på det nåværende tidspunktet av Sjøforsvaret, og støttes av Forsvarsmateriell i samarbeid med eksterne aktører. Samtidig er Kystverket ansvarlig for miljøtiltak. Politiet er ansvarlig for å håndheve forbudssonen rundt fartøyet, som er 500 meter på land og 1000 meter på sjøen. Politiet etterforsker hendelsen.

Torsdag 8. november

Alle besetningsmedlemmer på KNM «Helge Ingstad» er nå samlet på Haakonsvern, der de blir ivaretatt av helsepersonell og får bearbeidet hendelsen.

Fartøyet er fortsatt ikke stabilt, men ligger fast på tre punkter under fartøyet. Sikringspersonell er på plass, men er ikke om bord. Pågående sikringsarbeid består av å etablere festepunkter på land og i skroget for trosser. Bergingsmateriell er bestilt og på vei til havaristen.

Sjøforsvaret har tett dialog med Kystverket vedrørende det videre redningsarbeidet, herunder bergingsplan, utslippsplan og plan for miljøbegrensning. Sjøforsvaret har inspisert skadene med undervannskamera.

Publisert 8. februar 2019 12:15.. Sist oppdatert 4. mars 2019 17:17.