Tilgang til offentleg journal

Forsvaret ønskjer openheit og gjer offentleg journal tilgjengeleg for publikum.

Offentleg journal for Forsvarsstaben vil leggjast ut på denne siden kvar veke. 

Førespurnadar om offentleg journal for andre avdelingar i Forsvaret rettast til: 

E-post: innsyn.cyfor@mil.no

Postadresse: Forsvarets arkivtjeneste

Postboks 800, Postmottak
, 2617 Lillehammer

 Filnedlasting - Liste

 

 

Offentlig journal uke 5 - 20182018-03-07T09:50:18Z162330http://forsvaret.no/presse_/ForsvaretDocuments/Offentlig_journal_FST_2901_0402.pdfGP0|#cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb;L0|#0cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb|Organisasjon;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Offentlig journal uke 4 - 20182018-02-21T11:01:13Z165386http://forsvaret.no/presse_/ForsvaretDocuments/Offentlig_journal_FST_2201_2801.pdfGP0|#cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb;L0|#0cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb|Organisasjon;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Offentlig journal uke 3 - 20182018-02-21T11:00:22Z161001http://forsvaret.no/presse_/ForsvaretDocuments/Offentlig_journal_FST_1501_2101.pdfGP0|#cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb;L0|#0cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb|Organisasjon;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Offentlig journal uke 2 - 20182018-02-16T10:09:27Z160027http://forsvaret.no/presse_/ForsvaretDocuments/Offentlig_journal_FST_0801_1401.pdfGP0|#cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb;L0|#0cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb|Organisasjon;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48

Publisert 1. desember 2014 13:48.. Sist oppdatert 9. mars 2018 10:43.