Koronaviruset og Forsvaret

Her er informasjon til ansatte, soldater og presse om Forsvarets aktiviteter og tiltak under koronavirus-utbruddet. Siden oppdateres fortløpende.


Pressekontakt: 

• Telefon: 404 38 083 (ikke sms) eller e-post info@njhq.no
• 🇬🇧 For information in English, see our English site

Tidslinje:


Tirsdag 5. mai 2020
• Heimevernsdistriktene 01 Oslofjord, 12 Trøndelag, 14 Sør-Hålogaland og 16 Nord-Hålogaland avluttet i dag sin bistand til politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland. Opplandske heimevernsdistrikt 05 og Finnmark heimevernsdistrikt 17 støtter fortsatt Politiet med utvidet grensekontroll. 

Tirsdag 7. april 2020
• Forsvarets oppdrag med å støtte politiet med utvidet grensekontroll på Oslo lufthavn Gardermoen, som har blitt utført av Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, ble i dag avsluttet. 

Fredag 3. april 2020
• Forsvaret har iverksatt 13 bistandsanmodninger siden koronaepidemien kom til Norge. 10 av dem pågår fortsatt, mens 3 av dem er avsluttet. Les saken
• Oppdraget hvor en sykepleier fra KNM Harald Hårfagre støttet Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger ble avsluttet i dag.

Onsdag 1. april 2020
• For at Forsvarets operative evne skal kunne ivaretas, går innrykket av vernepliktige som normalt etter påske. Forsvaret gjør tilpasninger av innrykk og rekruttskole i tråd med helsemyndighetenes tilrådinger, fra de nye vernepliktige forlater hjemstedet til de er ferdig med rekruttskolen. Les saken

Fredag 27. mars 2020 
• Regjeringen fastsatte i dag en midlertidig forskrift som slår fast at Forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon under koronaepidemien. Les saken               

Onsdag 25. mars 2020 
• En liaisonoffiser fra Forsvarets operative hovedkvarter støtter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fra og med 26. mars.
• Rygge Airshow utsettes til 2021 som følge av koronavirussituasjonen. Les saken

Tirsdag 24. mars 2020 
• Heimevernets bidrag med å støtte politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland, ble i dag forlenget til å gjelde frem til midten av april. Fra og med i dag er også Oslofjord heimevernsdistrikt 01 en del av dette bidraget, som ble iverksatt 17. mars.

Mandag 23. mars 2020 
• Støtte til en større sykehuskapasitet på Bærum sykehus gjennom rammeavtalen Forsvaret har med Wilhelmsen Group Service er iverksatt.

Fredag 20. mars 2020 
• En sykepleier fra KNM Harald Haarfagre støtter Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger fram til 2. april.
• To personer fra Forsvarets operative hovedkvarter gir liaisonstøtte til Helse Nord i Bodø. En oppdatert liste over hva Forsvaret støtter det sivile samfunnet med per 20. mars finner du her.

Onsdag 18. mars 2020:
• Etter bistandsanmodning fra Politidirektoratet støtter Heimevernet nå med grensekontroll, inkludert på Oslo Lufthavn Gardermoen. Til sammen deltar 300 soldater fra Opplandske heimevernsdistrikt 05, Trøndelag heimevernsdistrikt 12, Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 og Finnmark heimevernsdistrikt 17. Soldatene har begrenset politimyndighet, men skal ikke bære våpen.

Tirsdag 17. mars 2020:
• Heimevernets støtte til Avinor og Ullensaker kommune på Oslo Lufthavn Gardermoen er avsluttet i sin nåværende form. Oppdraget går over til å bistå politiet med grensekontroll. Ytterligere 250 heimevernssoldater fra Opplandske heimevernsdistrikt 05, Trøndelag heimevernsdistrikt 12, Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 og Finnmark heimevernsdistrikt 17 starter i kveld klargjøring til støtte til fem politidistrikt med grensekontroll langs svenskegrensen.

Mandag 16. mars 2020:
• Forsvaret støtter med telt til fremskutt mottakssenter ved Haukeland sykehus.
• Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 støtter politiet med utvidet grensekontroll på Oslo Lufthavn.
• Mottakskontrolloppdraget til Heimevernet ved Oslo Lufthavn som ble iverksatt 14. mars, avsluttes. 

Søndag 15. mars 2020:
• Forsvarets rammeavtale med sivile flyselskaper ble iverksatt for å evakuere personer fra Svalbard til fastlandet. Det vil si at Forsvaret hjalp til med å chartre et fly gjennom våre merkantive avtaler. Fra Forsvarets side ble oppdraget avsluttet samme dag.

Lørdag 14. mars 2020: 
Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 er satt inn for å bistå på Oslo Lufthavn. HV-soldater hjelper nå til med mottakskontroll. Les saken

Fredag 13. mars 2020: 
• Forsvaret støtter Avinor med utlån av militære flyoperative flater ved Sola Lufthavn.
• Norwegian Combat Service and Support Battalion (NOR CSSBN) støtter Orkdal Sykehus med ekstern mottaksenhet.

Torsdag 12. mars 2020:
• Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) i perioden 21. mars til 1. april kanselleres på grunn av FHIs anbefaling vedrørende COVID-19. Dersom du er innkalt, skal du IKKE møte til opptaksprøver. Flybilletter bestilt gjennom Forsvaret, blir kansellert av Forsvaret. Mer informasjon vil den enkelte deltaker motta innen en uke. Les mer om FOS her.
• Forsvaret er parat til å tilby sivilsamfunnet støtte i forbindelse med koronavirus-utbruddet i Norge. Les saken
• Norsk Militær Tattoo 2020 avlyses for å minimere risikoen for økt smittespredning i samfunnet. Les saken

Onsdag 11. mars 2020:
• Forsvaret har besluttet at øvelse Cold Response skal avvikles. Dette gjøres som følge av koronavirus-situasjonen i Norge. Det blir en kontrollert avvikling av øvelsen i samråd med helsemyndighetene. Les saken

Tirsdag 10. mars 2020:
• Tirsdag kveld ba helsedirektør Bjørn Guldvog Forsvaret vurdere om øvelse Cold Response skal fortsette. Øvelsen skal etter planen avsluttes 18. mars. Forsvarets øverste ledelse holder onsdag morgen et møte for å diskutere veien videre. Resultatet fra dette møtet vil bli offentliggjort straks etter møtet.

Mandag 9. mars 2020:
• Prøveresultatene fra Skjold er negative. Les saken
• To personer testet for koronavirus på fartøyer. Les saken
• Forsvaret støtter Drammen sykehus med lån av telt til fremskutt triage. 

Søndag 8. mars 2020:
• Prøvesvarene fra Elvegårdsmoen og Sessvollmoen er negative. Les saken
• Finland har trukket seg fra øvelse Cold Response. Les saken

Fredag 6. mars 2020:
• Ytterligere én person i Skjold leir er testet for smitte. Les saken
• Øvelse Cold Response vil gjennomføres med noen justeringer. Les saken
• Hæren har gjort ytterligere tiltak etter koronavirus ved Skjold garnison. Les saken

Torsdag 5. mars 2020: 
• Bekreftet tilfelle av koronavirus ved Skjold garnison. Les saken
• Mistenkt koronasmitte ved Skjold garnison. Les saken

siste saker relatert til koronasituasjonen: 


Publisert 6. mars 2020 14:01.. Sist oppdatert 18. mai 2020 14:05.

 

 

presse_1013_statuskoronavirusetfpresse_1013_statuskoronavirusetf/pressesider/status-koronaviruset-for-forsvaret/media/PubImages/20200324tk_I9008%20(1).jpgKoronaviruset og ForsvaretHer er informasjon til ansatte, soldater og presse om Forsvarets aktiviteter og tiltak under koronavirus-utbruddet. Siden oppdateres fortløpende.presse_1013_statuskoronavirusetfhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8058