profil_ibuprofil_ibuhttp://forsvaret.no/media/PubImages/profil_ibu.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1093
profil_innsatsprofil_innsatshttp://forsvaret.no/media/PubImages/profil_innsats.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1094
profil_elementerprofil_elementerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/profil_elementer.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1092

Forsvarets visuelle profil

En helhetlig, felles visuell profil gir et godt
og profesjonelt bilde av Forsvaret som én organisasjon med ett mål.

​​​Forsvarets visuelle profil bygger på Forsvarets verdigrunnlag. Vi ønsker at kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal formidles konsekvent i alt vi lager, slik at vi får en enhetlig profilering med en tydelig rød tråd i alle kanaler. I tillegg til profilen finnes det en merkevarebok/brandbook som gir deg beste praksis.

Hvordan skriver vi norsk i Forsvaret? Last ned språkveilederen vår her

forsvarsspråket

Om Forsvarets visuelle profil

Vi har utarbeidet en felles visuell profil for Forsvaret. Profilen skal bidra til å ivareta omdømme, merkevare og Forsvarets kjerneverdier: respekt, ansvar og mot. Profilen omfatter skrifttyper, farger, illustrasjoner, heraldiske våpen, med mer. Forsvaret har definert en fargepalett («fargehjul») som er avledet av Forsvarets verdier og heraldikk. Disse brukes blant annet til å identifisere forsvarsgrenene, våpengren og felles styrker og organisasjon.

Alle krav og spesifikasjoner knyttet til profilen er gitt i Håndbok for Forsvarets visuelle profil. Forsvaret har også en «merkevarebok», eller brandbook, som gir retningslinjer for hvordan profilen skal brukes for å gi riktig etterlatt inntrykk.

Bruk av Forsvarets visuelle profil

Det er kun leverandører har avtale med Forsvaret som kan benytte profilen. Alle som utarbeider produkter der Forsvaret er avsender, plikter å følge Forsvarets visuelle profil.

  • Elementene i Forsvarets visuelle profil skal ikke under noen omstendighet benyttes i andre sammenhenger enn der Forsvaret er avsender.
  • Eksterne leverandører plikter å håndtere materiale de får utdelt, slik at ikke uvedkommende får tilgang til det. 
  • Eksterne leverandører plikter å slette filer og lignende som inneholder elementer fra Forsvarets visuelle profil etter bruk.
  • Visuelle produkter skal kun benyttes innenfor tiltenkte eller angitte områder. Dette vil fremgå av produktets egenart, eller fremgå direkte av produktets veiledning.

Sanksjoner

Forsvarets visuelle profil er opphavsrettslig beskyttet materiale. Brudd på reglene om opphavsmannens rettigheter etter åndsverkloven kan gi grunnlag for erstatning og straffes med bøter eller fengsel.

Profilen til Forsvaret er også beskyttet av Straffeloven, Kapittel 19 § 165 (lovdata), a), b), c) – Vern av offentlig myndighet og tilliten til den.

Forsvarets logo (heraldiske våpen) er underlagt Res. om Noregs riksvåpen (lovdata)

Relevante sider (eksterne lenker)

Om Riksvåpenet (Regjeringen)
Riksvåpenet er mer hellig enn flagget (artikkel Aftenposten 2015)
Misbruk av offentlig uniform, kjennetegn eller tittel mv. (lovdata)
Norges flagg (Regjeringen)
Dømt for politicaps-bilde (artikkel VG 2017)

Jeg har forstått og godtar betingelsene og ønsker tilgang på profilelementene.

LAST NED

 Last ned filer

 

 

LogoLogohttp://forsvaret.no/ForsvaretDocuments/Logo.zip

 

 

LogoLogo2015-01-29T07:51:39Z18880155http://forsvaret.no/ForsvaretDocuments/Logo.zip

Publisert 23. desember 2014 12:14.. Sist oppdatert 14. mai 2018 13:27.