profil_ibuprofil_ibuhttp://forsvaret.no/media/PubImages/profil_ibu.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1093
profil_innsatsprofil_innsatshttp://forsvaret.no/media/PubImages/profil_innsats.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1094
profil_elementerprofil_elementerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/profil_elementer.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1092

Forsvarets visuelle profil

En helhetlig, felles visuell profil gir et godt
og profesjonelt bilde av Forsvaret som én organisasjon med ett mål
​​​Forsvarets visuelle profil bygger på Forsvarets verdigrunnlag. Vi ønsker at kjerne- verdiene respekt, ansvar og mot skal formidles konsekvent i alt vi lager slik at vi får en enhetlig profilering med en tydelig rød tråd i alle kanaler.
 

OM FORSVARETS VISUELLE PROFIL

Det er utarbeidet en felles visuell profil for Forsvaret. Forsvarets visuelle profil skal bidra til å ivareta omdømme, merkevare og Forsvarets kjerneverdier; respekt, ansvar og mot.

Profilen omfatter skrifttyper, farger, grafiske mønster, herunder kamuflasje og heraldiske våpen, med mer. Den spesialtegnede skrifttypen bærer navnet "FORSVARET". Forsvaret har definert en fargepalett som er avledet av Forsvarets heraldikk. Disse brukes blant annet til å identifisere forsvarsgrenene, våpengren og felles styrker/ -organisasjon. Fargene er spesifisert i forhold til RGB for skjerm og CMYK/PMS for trykk. Utover den heraldiske fargepaletten finnes det et antall støttefarger som kan brukes for å oppnå en mer balansert fargebruk. Disse kan kombineres med innslag av de identitetsgivende heraldiske fargene.

I tillegg til skrifttypen ”Forsvaret” er det også valgt skrifttyper som skal brukes på trykk og skrifttyper som skal brukes på skjermbaserte medier. Håndboken gir regler for når og hvor de forskjellige skrifttypene skal brukes.

Alle krav og spesifikasjoner knyttet til profilen er gitt i Håndbok for Forsvarets visuelle profil.

BRUK AV FORSVARETS VISUELLE PROFIL

Alle som utarbeider produkter der Forsvaret er avsender, plikter å følge Forsvarets visuelle profil.

Elementene i Forsvarets visuelle profil skal ikke under noen omstendighet benyttes i andre sammenhenger enn der Forsvaret er hovedavsender.

Ekstern leverandører plikter å håndtere materiale de får utdelt slik at ikke uvedkommende får tilgang til det.

Ekstern leverandør plikter å slette filer osv. som inneholder elementer fra Forsvarets visuelle profil etter bruk.

Visuelle produkter skal kun benyttes innenfor tiltenkte eller angitte områder. Dette vil fremgå av produktets egenart eller fremgå direkte av produktets veiledning.

SANKSJONER

Forsvarets visuelle profil er opphavsrettslig beskyttet materiale. Brudd på reglene om opphavsmannens rettigheter etter åndsverkloven kan gi grunnlag for erstatning og straffes med bøter eller fengsel.

Jeg har forstått og godtar betingelsene og ønsker tilgang på profilelementene.

LAST NED

 Last ned filer

 

 

LogoLogohttp://forsvaret.no/ForsvaretDocuments/Logo.zip

 

 

LogoLogo2015-01-29T07:51:39Z18880155http://forsvaret.no/ForsvaretDocuments/Logo.zip

Publisert 23. desember 2014 12:14.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:19.