Konfigurasjonsrevisjoner

Hovedhensikten med CA (Configuration Audit) er å verifisere at materiellet som spesifiseres og anskaffes eller som er i drift, er i henhold til spesifikasjoner og at leverandørers CM-systemer fungerer som forutsatt.

​CA gjennomføres for å verifisere og dokumentere at funksjonelle og fysiske krav er ivaretatt før serieproduksjon igangsettes og før eventuelle modifikasjonsprogrammer gjennomføres.

Formelle konfigurasjonsrevisjoner deles inn i to ulike typer:

  • funksjonell konfigurasjonsrevisjon (FCA), som skal verifisere at en CI tilfredsstiller de spesifiserte funksjonelle kravene
  • fysisk konfigurasjonsrevisjon (PCA), som skal verifisere at en CI er produsert i henhold til den godkjente konfigurasjonsinformasjonen.

Både FCA og PCA skal gjennomføres med akseptabelt resultat før produktbasislinjen kan etableres. CA omfatter planlegging, forberedelser, gjennomføring og etterarbeider som er knyttet til revisjonene.