Dokumentmaler for definisjonsfasen

Her finner du maler til bruk i utarbeidelse av fremskaffelsesløsning (FL).

​​​​​​​​​​​

 Filnedlasting - Liste

 

 

Mal Vedl B - Kravdokument2016-07-04T07:59:18Z56619http://forsvaret.no/prinsix/ForsvaretDocuments/Definisjonsfase/Mal Vedl B- KD.docxGP0|#2561016c-f81d-464b-895c-37267c269043;L0|#02561016c-f81d-464b-895c-37267c269043|Investering;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400;GP0|#8be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6;L0|#08be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6|Definisjonsfase;GPP|#4871762b-62c6-4ccd-81a4-d2fef275188eGP0|#88003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40;L0|#088003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40|Karusell;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48GP0|#7210fa66-7ffa-4a92-9d36-c227a9807e68;L0|#07210fa66-7ffa-4a92-9d36-c227a9807e68|PRINSIX;GTSet|#0f119daa-8627-445f-b64a-e20a299e207b;GPP|#a2a4c82d-c05a-494e-8bf6-877734b1a7f3
Vedlegg A1 - Graderingsspesifikasjon2016-07-04T07:33:42Z59070http://forsvaret.no/prinsix/ForsvaretDocuments/Definisjonsfase/Vedlegg A1 - Graderingsspesifikasjon norsk v 4 0-2015.docxGP0|#2561016c-f81d-464b-895c-37267c269043;L0|#02561016c-f81d-464b-895c-37267c269043|Investering;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400;GP0|#8be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6;L0|#08be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6|Definisjonsfase;GPP|#4871762b-62c6-4ccd-81a4-d2fef275188eGP0|#88003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40;L0|#088003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40|Karusell;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48GP0|#7210fa66-7ffa-4a92-9d36-c227a9807e68;L0|#07210fa66-7ffa-4a92-9d36-c227a9807e68|PRINSIX;GTSet|#0f119daa-8627-445f-b64a-e20a299e207b;GPP|#a2a4c82d-c05a-494e-8bf6-877734b1a7f3
Verdivurderingsskjema2016-07-04T07:21:08Z61000http://forsvaret.no/prinsix/ForsvaretDocuments/Definisjonsfase/Verdivurderingsskjema v 4 0 - 2015.docxGP0|#2561016c-f81d-464b-895c-37267c269043;L0|#02561016c-f81d-464b-895c-37267c269043|Investering;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400;GP0|#8be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6;L0|#08be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6|Definisjonsfase;GPP|#4871762b-62c6-4ccd-81a4-d2fef275188eGP0|#88003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40;L0|#088003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40|Karusell;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48GP0|#7210fa66-7ffa-4a92-9d36-c227a9807e68;L0|#07210fa66-7ffa-4a92-9d36-c227a9807e68|PRINSIX;GTSet|#0f119daa-8627-445f-b64a-e20a299e207b;GPP|#a2a4c82d-c05a-494e-8bf6-877734b1a7f3
Mal Vedl E - KUA2016-07-04T07:14:37Z254099http://forsvaret.no/prinsix/ForsvaretDocuments/Definisjonsfase/Mal Vedl E - KUA.docxGP0|#2561016c-f81d-464b-895c-37267c269043;L0|#02561016c-f81d-464b-895c-37267c269043|Investering;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400;GP0|#8be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6;L0|#08be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6|Definisjonsfase;GPP|#4871762b-62c6-4ccd-81a4-d2fef275188eGP0|#88003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40;L0|#088003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40|Karusell;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48GP0|#7210fa66-7ffa-4a92-9d36-c227a9807e68;L0|#07210fa66-7ffa-4a92-9d36-c227a9807e68|PRINSIX;GTSet|#0f119daa-8627-445f-b64a-e20a299e207b;GPP|#a2a4c82d-c05a-494e-8bf6-877734b1a7f3
FL-mal v 4.42016-05-02T12:04:13Z724029http://forsvaret.no/prinsix/ForsvaretDocuments/Definisjonsfase/Mal for FL v 4-4.docxGP0|#2561016c-f81d-464b-895c-37267c269043;L0|#02561016c-f81d-464b-895c-37267c269043|Investering;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400;GP0|#8be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6;L0|#08be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6|Definisjonsfase;GPP|#4871762b-62c6-4ccd-81a4-d2fef275188eGP0|#88003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40;L0|#088003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40|Karusell;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Mal Vedl A - Behovsdokument2016-04-08T12:05:09Z54597http://forsvaret.no/prinsix/ForsvaretDocuments/Definisjonsfase/Mal Vedl A - BD.docxGP0|#2561016c-f81d-464b-895c-37267c269043;L0|#02561016c-f81d-464b-895c-37267c269043|Investering;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400;GP0|#8be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6;L0|#08be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6|Definisjonsfase;GPP|#4871762b-62c6-4ccd-81a4-d2fef275188eGP0|#88003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40;L0|#088003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40|Karusell;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Mal Vedl C - LCC analyse2016-04-08T12:04:49Z241524http://forsvaret.no/prinsix/ForsvaretDocuments/Definisjonsfase/Mal Vedl C- LCC.docxGP0|#2561016c-f81d-464b-895c-37267c269043;L0|#02561016c-f81d-464b-895c-37267c269043|Investering;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400;GP0|#8be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6;L0|#08be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6|Definisjonsfase;GPP|#4871762b-62c6-4ccd-81a4-d2fef275188eGP0|#88003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40;L0|#088003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40|Karusell;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Mal Vedl D - VFS 12016-04-08T12:04:39Z111673http://forsvaret.no/prinsix/ForsvaretDocuments/Definisjonsfase/Mal Vedl D- VFS 1.docxGP0|#2561016c-f81d-464b-895c-37267c269043;L0|#02561016c-f81d-464b-895c-37267c269043|Investering;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400;GP0|#8be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6;L0|#08be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6|Definisjonsfase;GPP|#4871762b-62c6-4ccd-81a4-d2fef275188eGP0|#88003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40;L0|#088003524-b1e7-4c3d-89af-54da80b65d40|Karusell;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Metodeark - Identifikasjon av interessenters behov2015-09-17T13:00:43Z48640http://forsvaret.no/prinsix/ForsvaretDocuments/Definisjonsfase/FL Interessentanalyse.docGP0|#2561016c-f81d-464b-895c-37267c269043;L0|#02561016c-f81d-464b-895c-37267c269043|Investering;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400;GP0|#8be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6;L0|#08be4e013-41c6-4ea8-a9a0-bb7095e1fac6|Definisjonsfase;GPP|#4871762b-62c6-4ccd-81a4-d2fef275188eGP0|#fdab72d4-e80a-497b-a3d5-18189bd4df0c;L0|#0fdab72d4-e80a-497b-a3d5-18189bd4df0c|Mal;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48;GPP|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33