ProsjektfaserProsjektfaserhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Prosjektfaser.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3418

Prosjektfaser

Materiellinvesteringer i forsvarssektoren initieres med en prosjektidè eller gjennom langtidsplanarbeidet. Deretter gjennomføres normalt to faser med planlegging (konsept- og definisjonsfasen) før Forsvarsmateriell og Forsvaret mottar et gjennomføringsoppdrag (GO) fra Forsvarsdepartementet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Etter gjennomførte planfaser starter anskaffelsesfasen som ledes av Forsvarsmateriell (FMA). Når materiellet er overlevert til bruker og satt i drift skal prosjektet termineres. Driftsfasen avsluttes når materiellet er faset ut av strukturen og er avhendet​.​ I enkelte tilfeller vil det være behov for å gjennomføre en utviklingsfase dersom behovet ikke kan dekkes med fremskaffelse av "hyllevare". En slik utviklingsfase kan gjennomføres som en egen fase, eller som en integrert del av selve anskaffelsesfasen. ​

Publisert 12. januar 2012 16:06.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.