prinsix_anbefaling av konseptprinsix_anbefaling av konsepthttp://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_anbefaling av konsept.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3195

Anbefaling av konsept

På bakgrunn av analysene i utvikling av konseptuell løsning skal det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme konseptet fremmes.

Den anbefalte løsningen gis basert på en helhetsvurdering av prissatte og ikke-prissatte virkninger, herunder totalkostnader og kravoppfyllelse, samt usikkerhet. Fordelingsvirkninger og skattekostnad inngår ikke i selve rangeringen, men fremstilles og kommenteres.

En anbefaling skal være godt fundert i de ulike analysene og de underliggende vurderingene for valget skal være beskrevet i detalj.

Publisert 23. mars 2012 11:31.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.