prinsix_kravdokument_1prinsix_kravdokument_1http://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_kravdokument_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2642
prinsix_kravdokument_2prinsix_kravdokument_2http://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_kravdokument_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2648

Overordnede krav

​Overordnet krav skal sammenfatte betingelsene som skal oppfylles ved gjennomføringen av tiltaket, for eksempel funksjonelle, estetiske, fysiske, operasjonelle og økonomiske krav.

​​​Hensikt

Klare krav som er tydelig avledet fra behovene/-et som er avdekket i behovsanalysen skal brukes til å velge rett alternativ. Ved at kriteriene for valg er klare og omforente vil begrunnelsen av alternativenes godhet være mest mulig gjennomsiktig.

Roller og ansvar

Dokumentet eies av FD, og arbeidsgruppen bør være involvert for avstemming og tilbakemeldinger. Ansvar for utarbeidelse av dokumentet kan ligge hos operative eller andre avdelinger.

Fremgangsmåte

Med utgangspunkt i identifiserte behov (behovsanalysen) og bruksmønster/brukere, utledes overordnede funksjonelle krav for løsningen. Kravenes hensikt er å bidra til å velge mellom ulike alternativer, og bør dermed ikke være for detaljerte. Unødvendig detaljering på dette stadiet kan skape for stor binding mot en spesifikk løsning, og kan medføre valg av løsning som totalt sett ikke er det Forsvaret er best tjent med – alle relevante forhold medregnet.

Kravene skal formuleres som skal-krav eller bør-krav. Eventuelle bør-krav skal prioriteres. Hvert krav skal nummereres og grupperes ved bruk av hensiktsmessige overskrifter.

Publisert 23. mars 2012 11:21.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.