Avhending

Forsvaret har som mål å samkjøre forsvarsgrenene når det gjelder materiellforvaltning, både når det gjelder anskaffelse og avhending av materiell. Hensikten med dette er å ha god oversikt i materiellregnskapet, som samsvarer med lagerbeholdningen. Dette bidrar også til en mer effektiv utnyttelse av Forsvarets materiell ved overføring av materiell mellom forsvarsgrenene etter behov.

​​​Hva slags typer materiell?

  • Hovedutstyr: Fartøyer, fly og lignende. Med eller uten forsyningsopplegg.
  • Individregistrerte hovedgjenstander: Våpen, kjøretøy osv.
  • Hovedgjenstander uten individregistrering: KOP-artikler og mengdemateriell, inkl. PBU (Personell bekledning og utstyr).
  • Forsyningsopplegg med komponenter og reservedeler.
  • Lagerbygninger med mengdemateriell som er bestemt utfaset.
  • Annet materiell som kassuner, containere, pakkeutstyr, fortifikasjonselementer og lignende.
  • Ekstraordinære oppdrag vedrørende materiell som ikke er nevnt her kan forekomme.

Hva gjøres med materiellet?
Forsvarets avhendingsprosjekt (FAP) er saksbehandlende og gjennomførende instans for all avhending av overskuddsmateriellet i Forsvaret. Avhendingen kan foregå på flere forskjellige måter:

Salg

Auksjoner, foregår primært på Hovemoen, ved Lillehammer, og gir tilgang for privatpersoner til å kjøpe ugradert forsvarsmateriell av forskjellige typer.
Partisalg, salg av materiell gjennom offentlig utlysning nasjonalt og internasjonalt.
Direktesalg, kan foregå dersom det kun er få parter som kan ha interesse for materiellet, det er behov for å bli kvitt materiellet umiddelbart, og at materiellet har liten verdi. I så tilfelle blir materiellet ikke utlyst for salg. Salget forhandles direkte mellom FAP og kjøper, med godkjenning fra FD for hver enkelt sak.

Destruksjon
Ødeleggelse av ubrukelig og ikke-salgbart materiell.