Forsvarets auksjoner

​Auksjonslister legges ut på markedsplassen Norsk Megling & Auksjon en til to uker før auksjonen starter.
Eksportkontroll innebærer at visse varer ikke kan utføres uten lisens. Også levering av visse typer teknologi og tjenesteytelser til utlandet krever tillatelse.

Eksportkontrollen som utøves av Utenriksdepartementet gjelder strategiske varer som militært materiell og enkelte sivile varer med militær betydning.
For mer informasjon om eksportkontroll se regjeringen.no