Operativ bruk

Forsvarets bruk av en materiellkapasitet betegnes som operativ bruk. Forhold som trussel, operasjonsscenarier og samvirke med annet materiell danner grunnlag for forståelsen av hva systemet skal brukes til.
Operativ bruk skal beskrevet i et eget kravdokument(KD).

​Det er et generelt krav at militært materiell skal være pålitelig og kunne virke i situasjoner der det utsettes for påkjenninger av ulike slag. Krav som angår materialets driftssikkerhet kan imidlertid være meget kostnadsdrivende og skal derfor fastsettes på grunnlag av driftsprofilen for den enkelte hovedkomponent i materiellsystemet.

Materiellets operative bruk beskrives i ulike operasjonsscenarioer, mens driftsprofilen beskriver hvordan materiellet tenkt brukt og hvor lenge.

For å sikre en kosteffektiv bruk og målrettet styrkeproduksjon av materiellet, og for at prosjektet skal anskaffet et hensiktsmessig initialkurs, er det avgjørende at det i definisjonsfasen er utarbeidet en utdanningsplan.