Terminering

Så snart prosjektet har nådd sine resultatmål (levert materiell og utstyr) i henhold til oppdrag (GO) skal prosjektet termineres.

Under leveranse fra prosjektet, men før materiellet blir overført fra prosjekt til forvaltning/systemansvarlig (SA), skal prosjektleder (PL) kontrollere følgende:

  • Er alle innkjøpsordrene (IO) knyttet til prosjektet merkantilt avsluttet?
  • Er materiellet regnskapsført?
  • Er materiellet NATO-kodifisert?
  • Er INI-arkitektur ajurholt, og arkitekturdatabasen NORAR* oppdatert?
  • Er forvaltningsplaner og dokumentasjon for materiellet lagt inn i SAP?
  • Er prosjektbeholdningene tømt/prosjektlagrene avviklet?
  • Er materielldriftsplan (MDP) oppdatert?
  • Er overføringsprotokoll godkjent (signert)?

Når prosjektet har levert og resultatmålene er nådd skal prosjektleder (PL) avslutte prosjektet.
PL skal utarbeide termineringsrapport (TR) i henhold til mal. Prosjektansvarlig (PA) (i hovedsak FMA) fremsender termineringsrapport (TR) til prosjekteier (PE), med kopi til brukeransvarlig (BA).
Etter at materiellet er tatt i bruk/satt i drift skal brukeransvarlig (BA) utarbeide en erfaringsrapport (ERF), i henhold til mal med erfaringsrapporten (ERF) hvor det redegjør for effektmåloppnåelse og gevinstuttak, og ERF fremsendes til PE.

FD sender et formelt svardokument til Forsvarsmateriell og Forsvaret hvor terminering bekreftes.

* NORAR = arkitekturdatabasen NORwegian Architecture Repository

 

 

prinsix_termineringsprosessprinsix_termineringsprosesshttp://forsvaret.no/media/PubImages/prinsix_termineringsprosess.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3248