PIPIhttp://forsvaret.no/media/PubImages/PI.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3345

Idéfase

En prosjektidé er det første steget i starten på et materiellinvesteringsprosjekt. Prosjektidéer utarbeides gjerne på bakgrunn av et oppdukkende operativt behov (buttom up) eller på bakgrunn av langtidsplanarbeidet (top down).

​Utarbeidelsen av PI skjer normalt ved at generalinspektørene/tilsvarende sammenfatter de overordnede elementene som utgjør grunnlaget for idéen.
En PI vil være helt avhengig av at arbeidet med å gjennomføre en interessentanalyse er startet, både for å identifisere aktører og for å kunne beskrive behovet på en hensiktsmessig måte, slik at en tidlig får synliggjort eventuelle avhengigheter og følgekonsekvenser. ​

En prosjektidé har status som et passivt prosjekt i Forsvarsdepartementets (FDs) prosjektportefølje, dvs. at den ikke er en del av den til enhver tid gjeldende perspektivplan materiell (PPM). Først når prosjektidéen er godkjent, endrer den status til mulig prosjekt (MP) eller planlagt prosjekt (PP) og blir en del av perspektivplan materiell (PPM). Når prosjektidéen er godkjent iverksetter FD utarbeidelsen av en konseptuell løsning (KL) eller gir Forsvarsmateriell i oppdrag om å utarbeide en fremskaffelsesløsning (FL). Detaljert PI-prosess finner du i linken til høyre på siden. 

PI skal enklest mulig beskrive hva idéen går ut på, og inneholde følgende elementer:

 • Hensikt med idéen
 • Begrunnelse     
 • Behov og omfangsbeskrivelse
 • Krav
 • Forutsetninger og usikkerhet
 • Personellmessige konsekvenser
 • EBA
 • Utfasing av annet materiell
 • Kostnader
 • Overordnet tidsplan
 • Gjennomførbarhet i BAs organisasjon – ressurser og kapasitet
 • Gjennomførbarhet hos Forsvarsmateriell - inkludert teknologisk gjennomførbarhet
 • Koordinering med andre aktører og prosjekter
Dokumentet underskrives av Brukeransvarlig (BA), som normalt er Forsvaret og Prosjektansvarlig (PA), som normalt er Forsvarsmateriell før den fremsendes FD.


Publisert 25. januar 2013 08:23.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.