Utviklingsfase

I noen tilfeller, hvor behovet ikke kan dekkes med fremskaffelse av ren “hyllevare” kan det være behov for å gjennomføre en utviklingsfase.
Hensikten med utviklingsfasen blir således å fremskaffe prøvemateriell for testing og evaluering og fremskaffe tilstrekkelig med informasjon/dokumentasjon om systemet som skal fremskaffes slik at systemet lar seg realisere industrielt og økonomisk i forhold til de gitte forutsetninger.
 
For å kunne fremskaffe tilstrekkelig med informasjon/dokumentasjon om systemet, kan det være behov for frembringelse av prototyper, modeller for systemintegrasjon, utvikling av software eller pre-design.

Aktiviteten i utviklingsfasen skal gi som resultat:
  • Detaljert prosjektplan for anskaffelsesfasen.
  • Godkjent prøvemateriell/utviklingsresultat med test- og evalueringsrapport.
  • Fremskaffelsesløsning (FL) versjon 2.0 med vedlegg.
Eksempel på et stort utviklingsprosjekt kan være Nytt sjømålsmissil (NSM), og et eksempel på et mindre utviklingsprosjekt kan være Digitalisering 1.
Publisert 12. januar 2012 16:08.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.