Initiering

Initiering starter ved at FD utarbeider gjennomføringsoppdrag (GO) til Forsvaret. Deretter blir oppdraget kvalifisert av mottaker i Forsvaret som sender et kvalifiseringsskriv til FD.

​​​GO for anskaffelse av materiell går til Forsvarsmateriell (FMA) og for anskaffelse av EBA til Forsvarsbygg (FB). Øvrige aktører som skal ha roller og oppgaver i anskaffelsen er kopiadressater. GO bygger på FL (valgt løsning) og gir oppdrag med nødvendige rammer for gjennomføring av anskaffelsen. For anskaffelse av materiell blir GO kvalifisert i FLO. Hensikten er å bekrefte at oppdraget er mottatt og forstått, er gjennomførbart og at det er etablert prosjektansvarlig (PA) og prosjektleder (PL).

Det er PA som vurderer om oppdraget kan gjennomføres etter prosjektmålene kostnad, tid og ytelse som er beskrevet i GO. Videre om rammebetingelsene er til stede med hensyn til gjennomføringsressurser og informasjon.

Ved kvalifisering blir følgende områder i FL vurdert spesielt:

  • Behovsbeskrivelse og kravdokumentasjon
  • Prosjektplan og identifisert ressursbehov
  • Usikkerhetsanalyser med kostnadskalkyler
  • Vedlikeholds og forsyningsstudie (VFS)
  • Dimensjonerende forhold for bruk og beredskap
  • Beregninger av levetidskostnader

Når PA har kvalifisert oppdraget fremsendes kvalifiseringsskriv fra FMA til FD.