Utdata - Kostnadsestimering

Etter gjennomført kostnadsestimering vil prosjektet sitte igjen med en kalkylen for prosjektetsomfang.

Kostnadsestimater

Kostnadsestimater er kvantitative anslag på de sannsynlige kostnader for de ressurser som er påkrevd for å fullføre prosjektets aktiviteter.

 

Detaljinformasjon

Detaljinformasjonen bør for de fleste kostnadsestimater inkludere: 

  • en beskrivelse av prosjektomfanget som er estimert
  • dokumentasjon av basisen for estimatet
  • dokumentasjon av alle forutsetninger som er gjort
  • en indikasjon på usikkerheten i mulige resultater


Plan for kostnadsledelse

Plan for kostnadsledelse beskriver hvordan avvik i kostnader vil behandles. Den er en underordnet del av prosjektplanen.