Kostnadskontroll - utdata

Reviderte kostnadsestimater

  Reviderte kostnadsestimater er modifikasjoner til kostnadsinformasjonen som benyttes til å styre prosjektet.

  Budsjettoppdateringer

  Budsjettoppdateringer er en spesiell kategori reviderte kostnadsoverslag. Budsjettoppdateringer er endringer til en godkjent kostnadsbasis. Disse tallene blir vanligvis bare revidert dersom en endrer prosjektets omfang.

Korrektive tiltak

  Korrektive tiltak er alt som gjøres for å bringe den fremtidige prosjektytelsen i tråd med prosjektets plan.

  Planlagt totalkostnad

  Den planlagte totalkostnad er en prognose av den mest sannsynlige totalkostnad for prosjektet basert på prosjektets ytelse og kvantifisering av usikkerhet.

  Erfaringer

  Årsakene til avvikene, begrunnelsen bak de korrektive tiltak som ble iverksatt og andre typer erfaringer fra kostnadsstyringen bør dokumenteres slik at de blir del av den historiske databasen for både dette prosjektet og andre prosjekter i den utførende organisasjon.