Tidligdialog

​Tidligdialog og møteplasser er to viktige elementer i strategien for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser. En betingelse for at aktuelle leverandører i Norge skal kunne tilby riktig materiell, kompetanse eller tjenester til Forsvaret, er at næringslivet forstår hva Forsvaret trenger. Dette er mulig i en tidligdialog, hvor Forsvaret og industrien gis muligheter til å utveksle informasjon om ideer og løsninger.
​Hensikten med tidligdialog er, med utgangspunkt i Forsvarets anskaffelsesplaner og produktideer som kommer frem i dialogen, å identifisere områder/ prosjekter som kan være aktuelle for tidligsamarbeid. Tidligdialog mellom aktørene bidrar til at nødvendig informasjon tilflyter alle parter, slik at den enkelte bedrift fra sitt ståsted blir i stand til å ta de riktige beslutninger. For å ivareta tidligdialogen er det etablert fora, som programstøttegrupper, og programkonferanser hvor Forsvarsdepartementet, Forsvaret, FSi, FFI og andre representanter for næringslivet møtes. I støttegruppene deltar FSi som representant for industri i Norge. ​
De konkrete samtaler om et tidligsamarbeid føres mellom FD / FLO og aktuell norsk industri.
Publisert 30. august 2011 14:03.. Sist oppdatert 17. september 2015 13:29.