Internasjonalt materiellsamarbeidInternasjonalt materiellsamarbeidhttp://forsvaret.no/media/PubImages/int sam.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3365

Internasjonalt materiellsamarbeid

Kunnskapsområdet internasjonalt materiellsamarbeid er etablert for å ivareta og løse felles og grunnleggende utfordringer i forbindelse med forsvarssamarbeid, og felles materiellanskaffelser på tvers av landegrenser. Stramme økonomiske rammer, prisstigning på høyteknologisk forsvarsmateriell og grenseoverskridende sikkerhetsutfordringer gjør det naturlig å videreutvikle regionalt flernasjonalt forsvarssamarbeid.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Stramme økonomiske rammer, prisstigning på høyteknologisk forsvarsmateriell og grenseoverskridende sikkerhetsutfordringer gjør det naturlig å videreutvikle regionalt flernasjonalt forsvarssamarbeid. Eksempler på samarbeidsfora er:

NORDEFCO utgjør rammen for det nordiske forsvarssamarbeidet og ble etablert i desember 2009. Et hovedmål for NORDEFCO er å bevare og videreutvikle landenes militære kapabiliteter og operative evne gjennom kostnadseffektivt samarbeid. Samarbeidet s​penner over hele spekteret fra sikkerhets- og forsvarspolitikk til kapabilitetsutvikling og operative innsatser.​​

NATO er fundamentet for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og regjeringen har en aktiv rolle i å videreutvikle og forsterke alliansen, styrke det norske engasjementet i NATO, og legge til rette for NATO-aktivitet og nærvær i Norge. 

Det europeiske forsvarsbyrået (EDA - European Defence Agency) ble opprettet av EUs Ministerråd 12. juli 2004 for å støtte medlemsstatene og Ministerrådet i arbeidet med å forbedre forsvarskapasiteter innenfor krisehåndtering og understøtte den europeiske sikkerhets og forsvarspolitikk (ESDP).​ Europeisk forsvarssamarbeid gjennom EDA er utviklet de senere år, og utgjør en viktig arena for samarbeid blant de europeiske landende. ​

Publisert 13. august 2015 09:04.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:05.