Drift og avhending (NATO)

For NATO prosjekter skal det ferdigstilte infrastrukturanlegget driftes og vedlikeholdes som bestemt for nasjonalfinansierte EBA og materiell. Kostnadene finansieres over det nasjonale budsjettet. Norge får for enkelte sambandsinstallasjoner og Kontroll & varsling

​NATO vil periodevis gjennomføre vedlikeholdsinspeksjoner - Annual Maintenance Inspection (AMI) - for å forsikre seg om at investeringene bli ivaretatt og at de dekker NATOs operative behov. Det utstedes en rapport etter inspeksjon som bl annet inneholder anbefalte tiltak.

Når det ikke lenger er operativt behov for den fellesfinansierte investeringen så skal den slettes fra NATOs inventarregister. FD har utarbeidet nasjonale prosedyrer. FLO/I har ansvaret for å få utarbeidet Deletion Request som framsendes via FD til NATO. Anmodningen behandles av NATOs militære myndigheter og deretter av NIS. Det utarbeides et dokument som er tillegg til godkjent FA-dokument, med betegnelsen AC/4(PP)FA/xxxx-ADD. Dokumentet legges fram for AC/4 for godkjennelse. Komiteens vedtak registreres dokument med betegnelsen i AC/4-DSxxxx.

FD gir basert på komiteens vedtak oppdrag til FLO eller FB om å avhende NATOs eiendeler etter de føringer som er gitt i AC/4-DSxxxx.

Publisert 5. august 2011 14:56.. Sist oppdatert 24. august 2015 12:41.