Bakgrunn for programvalg

Stridsevne er en militær styrkes kampdyktighet og evne til å lykkes med sine operasjoner. Den består av konseptuelle, moralske og fysiske faktorer. Disse faktorene er overlappende og utøver gjensidig og forsterkende påvirkning på hverandre. De fysiske faktorene omfatter materiell og EBA, inkludert den utdanning og trening som kreves for at systemene skal kunne utnyttes riktig og reaksjonsevnen opprettholdes.

​I denne sammenheng er FDs rolle å skaffe til veie beslutningsunderlag for anskaffelse av materiell og EBA, og fremme dette for godkjenning (investeringsplanlegging). De fysiske faktorene av stridsevnen kan deles inn på mange måter. En måte kan være å dele inn plattformene i kapasiteter:

  • stridsvogner og artilleri er typiske land-kapasiteter;
  • kampfly, helikoptre og andre flygende plattformer er typiske luft-kapasiteter; og
  • fregatter, ubåter og andre fartøyer er naturlige maritime kapasiteter.

Imidlertid er ingen av disse materiellkomponentene og systemene til bare for seg selv, eller uavhengig av andre. Det er ofte synergien av flere kapasiteter sammen som utgjør den store forskjellen i stridsevne. Samtidig kan ingen av materiellkomponentene eksistere uten støtte fra noen basiselementer. De aller fleste materiellsystemene opereres av mennesker som også har funksjonelle behov som må dekkes. Dette er:

  • eiendom, bygg og anlegg for lokalisering, styrkeproduksjon, undervisningsfasiliteter, leire, boliger og kvarter, osv.
  • informasjonsinfrastruktur for å kunne sende og motta informasjon med andre enheter. Denne består av en kommunikasjonsinfrastruktur, felles kjernetjenester og funksjonsvise beslutningsstøttetjenester samt nødvendig informasjonssikring og tjenestehåndtering.
  • logistikk og understøttelse som vedlikehold, reservedeler, militærgeografi, ingeniørtjenester, sanitet, veterinærtjenester
  • soldatsystemer som bekledning og utrustning av den enkelte soldat, våpen, beskyttelsesmateriell, osv.​
Publisert 21. mai 2013 11:17.. Sist oppdatert 22. september 2015 21:38.