Forpliktelsestyper

I FID finnes det fem forpliktelsestyper:

​​Forpliktet:

Benyttes om beløp der det eksisterer en juridisk forpliktelse i form av en kontrakt, eller en LOA ifm FMS. Andre former for avtaler hjemler ikke bruk av denne kategorien. Med tilhørende periodisering av utbetalinger pr. år.

Planlagt forpliktet i år:

Benyttes for å identifisere de forpliktelser (kontrakter) prosjekter planlegger å inngå inneværende år. Med tilhørende periodisering av utbetalinger pr. år.

​Planlagt forpliktet til neste år:

Benyttes for å identifisere de forpliktelser (kontrakter) prosjektet planlegger å inngå neste år. Med tilhørende periodisering av utbetalinger pr. år.

Planlagt forpliktet etter neste år:

Benyttes for å identifisere de forpliktelser (kontrakter) prosjektet planlegger å inngå etter neste år. Med tilhørende periodisering av utbetalinger pr. år.

​Ikke planlagt forpliktet:

Benyttes for å identifisere beløp som av en eller annen grunn må synliggjøres uten at vi regner med å bruke midler over kapittel 1760 på dette. Med tilhørende periodisering av utbetalinger pr. år. Eks Opsjoner som vi ikke planlegger å utløse. Prosjekter som får bevilgninger fra en annen kilde. NB! Denne benyttes svært sjelden og alt som er innenfor planen skal identifiseres i kategori 1-4.

Publisert 21. mai 2013 11:01.. Sist oppdatert 17. september 2015 15:38.