Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er å monitorere de planlagte og systematiske aktiviteter som er iverksatt innen kvalitetssystemet for å skape tiltro til at prosjektet vil tilfredsstille de relevante kvalitetsstandarder og kvalitetsmål.

​Kvalitetssikring er å monitorere de planlagte og systematiske aktiviteter som er iverksatt innen kvalitetssystemet for å skape tiltro til at prosjektet vil tilfredsstille de relevante kvalitetsstandarder og kvalitetsmål.

Kvalitetssikringsaktiviteter er således å følge opp de kvalitetsrelaterte aktivitetene som blir benyttet for å lede prosjektet, og som er beskrevet i kvalitetsplanen. Dette involverer ikke aktiviteter av en mer teknisk art for å overvåke kvaliteten til produktet, som test aktiviteter (Lewis og Dudley, 2005). Det er kvalitetsstyring.

Kvalitetssikringsaktiviteter er således å følge opp de kvalitetsrelaterte aktivitetene som blir benyttet for å lede prosjektet, og som er beskrevet i kvalitetsplanen. Dette involverer ikke aktiviteter av en mer teknisk art for å overvåke kvaliteten til produktet, som test aktiviteter (Lewis og Dudley, 2005). Det er kvalitetsstyring.