Tidsledelse

Kunnskapsområdet tidsledelse i prosjekter inkluderer prosessene som er påkrevd for å sikre rettidig ferdigstillelse av prosjektet,og har derfor til hensikt å etablere en tidsplan for her enket fase for prosjektet.

​Følgende delprosesser er inkludert i kunnskapsområdet tidsledelse og skal være mappet​ mot prosjektledelsesplan (PLP):

- Prosjektnedbrytning - WBS med KTR kommer fra kunnskapsområde omfangsledelse
  herunder:
   - Ressursplanlegging
   - Estimering av varighet
- Sekvensering - rekkefølge av aktiviteter
- Fastsette milepæler (MP)
- Sette Baseline for fasen
- Måling av framdrift
- Avviks/tiltaksanalyse
    Tidsestimeringen vil normalt være avhengig av ressursinnsatsen. Dersom aktivitetene som skal gjennenomføres er av en slik størrelse at det er vanskelig å estimere ressursinnsatsen, så må aktiviteten brytes ytterligere ned. Alle prosjekt skal gjennomføre en tidsestimering i FID som skal lede fram til prosjetets tidsplan.

    Prosjektets tidsplan skal som et minimum inneholde planlagt startdato og planlagt sluttdato for hver aktivitet. Aktivitetene vil som regel være et resultat av arbeidsnedbrytningsarbeidet som er utført under omfangsplanleggingen.
    En detaljert tidsplan skal utvikles og dokumenteres i detalj med en henvisning i prosjektledelsesplanen (PLP) til MS Project server løsningen i FID.