Tidsledelse

Kunnskapsområdet tidsledelse i prosjekter inkluderer prosessene som er påkrevd for å sikre rettidig ferdigstillelse av prosjektet,og har derfor til hensikt å etablere en tidsplan for prosjektet.

​Følgende delprosesser er inkludert i kunnskapsområdet tidsledelse og er mappet​ mot prosjektledelsesprosessene:

  • Prosjektnedbrytning (Hovedprosess: Planlegging) 
  • Sekvensering - rekkefølge av aktiviteter (Hovedprosess: Planlegging)
  • Estimering av varighet (Hovedprosess: Planlegging) 
  • Måling av framdrift (Hovedprosess: Planlegging) 
  • Avviks/tiltaksanalyse (Hovedprosess: Monitorereing og kontroll)
  • Ressursplanlegging (Hovedprosess: Planlegging)
Tidsestimeringen vil normalt være avhengig av ressursinnsatsen. Dersom aktivitetene som skal gjennenomføres er av en slik størrelse at det er vanskelig å estimere ressursinnsatsen,så må aktiviteten brytes ytterligere ned. Alle prosjekt skal gjennomføre en tidsestimering som skal lede fram til prosjetets tidsplan.Estimeringen gjennomføres ved bruk av PERT-teknikken etter følgende formel:
(P+4M+O)/6, hvor "P" er pessimistisk verdi ,"M" er mest sannsynlig verdi, og "O" er optimistisk verdi.
Prosjektets tidsplan skal som et minimum inneholde planlagt startdato og planlagt sluttdato for hver aktivitet. Aktivitetene vil som regel være et resultat av arbeidsnedbrytningsarbeidet som er utført under omfangsplanleggingen.
En detaljert tidsplan skal utvikles og dokumenteres i detalj i et eget vedlegg til prosjektledelsesplanen ved bruk av ARTEMIS Project som verktøy.