NATONATOhttp://forsvaret.no/media/PubImages/NATO.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3362

NATO prosjekter

NATOs medlemsland er blitt enige om å fellesfinansiere materiell og infrastruktur investeringer som er nødvendige for at alliansen skal kunne ivareta sine operative målsetninger.

​​​Denne typen prosjekter har fått betegnelsen NATO Security Investment Program (NSIP).

NATO Infrastructure ​Committee (AC/4) - hvor alle medlemslandene har sin faste representant - har godkjent omfattende regler og prosedyrer for godkjenning, planlegging, gjennomføring og avslutning av NSIP prosjekter.

På disse sidene kan du lese mer om hva som må gjøres i de respektive prosjektfaser samt finne relevante linker.

Publisert 22. november 2012 15:21.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:04.