karriere_2951_08karriere_2951_08http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20601/media/PubImages/20181029 obaa_20-logbase-land.jpg

Logistikkbase Land

Velkommen til repetisjonstjeneste!

​Repetisjonstjenesten din skal gjennomføres i Logistikkbase Land. Hæren har behov for å kalle inn personell i den hensikt å fylle opp sin struktur i forbindelse med øvelser og ved eventuelle skarpe situasjoner. I mars 2020 gjennomføres øvelse Cold Response, og det er denne øvelsen du skal delta på.

HVOR OG NÅR

Dato og sted for oppmøte står i innkallingen din. Både oppmøte- og dimisjonssted er Bardufoss.

Øvelsen gjennomføres fra Trøndelag i sør til Finnmark i nord. Øvelsens hovedperiode er fra 12. til 18. mars, men utenfor denne perioden må vi sette av tid til klargjøring/kursing og vedlikehold.

OM AVDELINGEN OG ØVELSEN

Logistikkbase Land skal være bindeleddet mellom sivile og militære leverandører av forsyning til Hærens kampavdelinger. Logistikkbase Land skal også ha stor kapasitet på reparasjon og vedlikehold av Hærens hovedmateriell. I løpet av de siste to års største fellesoperative øvelser, har avdelingen levert betydelige mengder med forsyning til avdelinger i Brigade Nord med bruk av personell som er innkalt på repetisjonsøvelse. Tilbakemeldinger fra personell vi har hatt inne på repetisjonstjeneste de siste to årene har vært meget gode. Vårt fokusområde er at vi skal løse våre oppdrag, men samtidig er det meget viktig for oss at det er trivsel innad i avdelingen.

Cold Response er en viktig øvelse for Forsvaret i 2020, og kanskje spesielt viktig for Hæren. Det planlegges med en stor deltakelse fra Hæren, men også fra utenlandske landstyrker.

Logistikkbase Land har til denne øvelsen et ønske om å trene følgende kategorier personell:

Transport

Hovedoppgave vil være å transportere forsyninger fram til andre hæravdelinger.

Forsyning

Hovedoppgave vil være å klargjøre (og eventuelt transportere) forsyninger (mat, drivstoff, forbruk, ammunisjon etc.).

Vedlikehold

Hovedoppgave vil være å skru på materiell iht. egen kompetanse/erfaring.

Din erfaring fra førstegangstjenesten og øvrig tjeneste vil være avgjørende for hvilken stilling du skal fylle. Er du befalsutdannet vil du få lederansvar på det nivå som du har erfaring fra (NK tropp, lagfører etc.). Som ordinær soldat vil du bli ledet av dyktige befal. Samtlige vil du få innholdsrike dager med mye å gjøre! Vi lover god stemning i en avdeling som er meget viktig for at Hærens øvrige avdelinger skal fungere.

Nærmere detaljer vil dere få ved oppmøte hos oss. Vel møtt!

HUSK Å BEKREFTE INNKALLINGEN

Du må logge inn og bekrefte at du har mottatt innkallingen senest innen 15. november. Dette må du gjøre uavhengig av om du har behov for å søke om fritak.

 Praktisk informasjon

 

 

karriere_2951_08Reise og oppmøte<p><strong>BESTILL REISEN SELV</strong><br>Forsvaret refunderer reisen til og fra oppmøtestedet. Reisegodtgjørelsen blir utregnet etter billigste reisemåte. Du får rabatt på offentlig transport ved å vise frem legitimasjon og innkallingen.</p><p><strong>BESTILL FLY</strong><br>Forsvaret refunderer ikke flybilletter bestilt utenfor Forsvarets system. Du skal ikke betale for billetten. Du får billett fra Forsvaret og trenger ikke legge ut for billetten selv.</p><p>Bestill tur–retur og presiser at du skal ha «Flex» på returreisen, på telefon <strong>78 10 03 00</strong> (kl. 08.00–15.00 hverdager). Retur er den dagen du dimitterer, se innkallingsbrevet.<br></p><p>Frist: Bestill så tidlig som mulig og senest 3 uker før oppmøtedagen. Når du bestiller fly må du oppgi avdeling <strong>LogBase Land</strong>. Du får et referansenummer som du tar med til flyplassen. Her må du også vise legitimasjon. Dersom du ikke skal bruke billetten plikter du snarest å melde fra om det på flybestillingsnummeret.<br></p><p><strong>KAN JEG KJØRE EGEN BIL?</strong><br>Bruk offentlig transport. Om du kjører privat bil får du refundert kostnaden tilsvarende bruk av offentlig transport. Det kan også være begrenset med parkeringsplasser der du skal møte.<br></p>karriere_2951_08
karriere_2951_08Hva skal jeg ta med av klær og utstyr?<p><strong>TA MED</strong></p><ul><li>Toalettsaker</li><li>Identitetskort (militært hvis du har)</li><li>Eventuelt eget sivilt undertøy (du får utlevert alt av nødvendig klær/utstyr av Forsvaret, også undertøy)</li></ul><p>NB! Personlige eiendeler tas med på eget ansvar.<br></p><p>Vurder også matpakke for fremmøtedagen. Det kan ta tid før første måltid.<br></p>karriere_2951_08
karriere_2951_08​Økonomi under øvelsen<p>Under repetisjonstjenesten får du et økonomisk tillegg. Du kan også søke om økonomisk støtte til barnepass, privatøkonomi og egen bedrift om du er selvstendig næringsdrivende. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=a946f1be-ac4a-4d8b-bd96-2f5b0ac84770">Se oversikt her​</a>.​<br></p><p> <strong>INFORMER ARBEIDSGIVER</strong><br>Om du er i arbeid, må du orientere arbeidsgiver om at du skal delta på øvelsen. Her kan du også få bekreftelse på om du mottar lønn eller ikke under øvelsen. Last ned skjemaet her:<br><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/orientering-til-arbeidsgiver.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Orientering til arbeidsgiver, bokmål</a> (pdf)<br></p>karriere_2951_08
karriere_2951_08Søknadsfrist er 30. november<p>Du kan søke om fritak fra å delta på repetisjonstjenesten, men ikke fritak fra verneplikten. Årsaken til at du søker fritak må dokumenteres.</p> <p><a href="https://skjemaer.forsvaret.no/cng/Skjemaer/soknadUtsettelseHV" class="gullknapp">Søk her</a></p> <p>Søknadsfrist: <strong>30. november</strong>. Du kan ikke regne med å få behandlet søknad som er sendt etter fristen. Har du ikke all dokumentasjon klar innen fristen, kan dokumentasjonen ettersendes.</p><p><strong>FRITAKSORDNINGEN</strong><br/>Hvis du har en sivil jobb som dekker en samfunnskritisk funksjon, kan det hende du kan inngå i fritaksordningen. <a href="/fritaksordningen">Les mer om fritaksordningen</a>.</p>karriere_2951_08
karriere_2951_08Fritid, mobilbruk etc. <p>Ikke regn med permisjon eller helgefri i perioden. Mye av tjenesten er beredskaps- og døgnbasert, og det må forventes høy aktivitet i perioder.</p><p>Vær forberedt på at innkvartering og forpleining kan bli ute i felt under deler av øvelsen. Deler av øvingsområdet kan ha dårlig eller ingen mobildekning. Vær også forberedt på at det kan forekomme begrensninger i privat mobilbruk under selve øvelsen. Fotografering under øvelsen blir regulert gjennom sikkerhetsbestemmelser.<br></p>karriere_2951_08

Publisert 22. oktober 2019 12:42.. Sist oppdatert 25. november 2019 13:23.