karriere_2952_09karriere_2952_09http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20602/media/PubImages/_MG_6205-139-luftving.jpg

139 Luftving

Velkommen til repetisjonstjeneste!

Du er innkalt til repetisjonstjeneste i forbindelse med øvelse Cold Response 2020.

HVOR

Cold Response 2020 gjennomføres i Nord-Norge. Oppmøtested er Bardufoss Flystasjon. Nøyaktig dato og sted for oppmøte står i innkallingen din. Alt personell med innkalling i henholdsvis 21 og 28 dager skal delta på øvelsen i Nord-Norge.

OM COLD RESPONSE

Cold Response er en NATO-øvelse som blir gjennomført annethvert år. NATO-allierte og Partnership for Peace-nasjoner vil delta. Hensikten er å øve høyintensitet krisehåndteringsoperasjoner.

Selve øvelsen foregår i hovedsak i Troms og 139 Luftving vil være vertsbase for flere avdelinger, inkludert et større bidrag fra luftstyrkene i US Marines. I tillegg kommer nødvendig tid til forberedelser og etterarbeid. Det er forskjellige datoer på innkalling og dimisjon for befal og spesialister/menige innenfor det overstående tidsvinduet. Se på innkallingen din for hvilke datoer som gjelder for deg! 

Klokkeslett for dimisjon bestemmes mot slutten av øvelsen, men ingen kan bestille returfly før kl. 15.30 på dimisjondagen.

HUSK Å BEKREFTE INNKALLINGEN 

Du må logge inn og bekrefte at du har mottatt innkallingen umiddelbart og innen 8. november. Dette må du gjøre uavhengig av om du har behov for å søke om fritak.

 Praktisk informasjon

 

 

karriere_2952_09Reise og oppmøte<p><strong>BESTILL REISEN SELV</strong><br>Forsvaret refunderer reisen til og fra oppmøtestedet. Reisegodtgjørelsen blir utregnet etter billigste reisemåte. Du får rabatt på offentlig transport ved å vise frem legitimasjon og innkallingen.</p><p><strong>BESTILL FLY</strong><br>Forsvaret refunderer ikke flybilletter bestilt utenfor Forsvarets system. Du skal ikke betale for billetten. Du får billett fra Forsvaret og trenger ikke legge ut for billetten selv.</p><p>Bestill tur–retur og presiser at du skal ha «Flex» på returreisen, på telefon <strong>78 10 03 00</strong> (kl. 08.00–15.00 hverdager). Retur er den dagen du dimitterer, se innkallingsbrevet.<br></p><p>Frist: Bestill så tidlig som mulig og senest 3 uker før oppmøtedagen. Når du bestiller fly må du oppgi avdelingen som står på innkallingen din. Du får et referansenummer som du tar med til flyplassen. Her må du også vise legitimasjon. Dersom du ikke skal bruke billetten plikter du snarest å melde fra om det på flybestillingsnummeret.<br></p><p><strong>KAN JEG KJØRE EGEN BIL?</strong><br>Bruk offentlig transport. Om du kjører privat bil får du refundert kostnaden tilsvarende bruk av offentlig transport. Det kan også være begrenset med parkeringsplasser der du skal møte.<br></p>karriere_2952_09
karriere_2952_09Hva skal jeg ta med av klær og utstyr?<p><strong>TA MED</strong></p><ul><li>Toalettsaker</li><li>Identitetskort (militært hvis du har)</li><li>Eventuelt eget sivilt undertøy (du får utlevert alt av nødvendig klær/utstyr av Forsvaret, også undertøy)</li></ul><p>NB! Personlige eiendeler tas med på eget ansvar.<br></p><p>Vurder også matpakke for fremmøtedagen. Det kan ta tid før første måltid.<br></p>karriere_2952_09
karriere_2952_09​Økonomi under øvelsen<p>Under repetisjonstjenesten får du et økonomisk tillegg. Du kan også søke om økonomisk støtte til barnepass, privatøkonomi og egen bedrift om du er selvstendig næringsdrivende. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=a946f1be-ac4a-4d8b-bd96-2f5b0ac84770">Se oversikt her​</a>.​<br></p><p> <strong>INFORMER ARBEIDSGIVER</strong><br>Om du er i arbeid, må du orientere arbeidsgiver om at du skal delta på øvelsen. Her kan du også få bekreftelse på om du mottar lønn eller ikke under øvelsen. Last ned skjemaet her:<br><a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/orientering-til-arbeidsgiver.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Orientering til arbeidsgiver, bokmål</a> (pdf)<br></p>karriere_2952_09
karriere_2952_09Søknadsfrist er 22. november<p>Du kan søke om fritak fra å delta på repetisjonstjenesten, men ikke fritak fra verneplikten. Årsaken til at du søker fritak må dokumenteres.</p> <p><a href="https://skjemaer.forsvaret.no/cng/Skjemaer/soknadUtsettelseHV" class="gullknapp">Søk her</a></p> <p>Søknadsfrist: <strong>22. november</strong>. Du kan ikke regne med å få behandlet søknad som er sendt etter fristen. Har du ikke all dokumentasjon klar innen fristen, kan dokumentasjonen ettersendes.</p><p><strong>FRITAKSORDNINGEN</strong><br/>Hvis du har en sivil jobb som dekker en samfunnskritisk funksjon, kan det hende du kan inngå i fritaksordningen. <a href="/fritaksordningen">Les mer om fritaksordningen</a>.</p>karriere_2952_09
karriere_2952_09Fritid, mobilbruk etc. <p>Ikke regn med permisjon eller helgefri i perioden. Mye av tjenesten er beredskaps- og døgnbasert, og det må forventes høy aktivitet i perioder.</p><p>Vær forberedt på at innkvartering og forpleining kan bli ute i felt under deler av øvelsen. Deler av øvingsområdet kan ha dårlig eller ingen mobildekning. Vær også forberedt på at det kan forekomme begrensninger i privat mobilbruk under selve øvelsen. Fotografering under øvelsen blir regulert gjennom sikkerhetsbestemmelser.<br></p>karriere_2952_09

Publisert 22. oktober 2019 12:45.. Sist oppdatert 25. november 2019 13:24.