karriere_322_repetisjonstenesteogkarriere_322_repetisjonstenesteoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14483RepetisjonstenesteRepetisjonsteneste er ein del av verneplikta./media/PubImages/SNH_5288-forside-rep.jpg

Repetisjonsteneste betyr at du blir kalla inn til øvingar for å halde ved like både det du har trent på, og kunnskapen om di eiga rolle i krise eller krig.​​​

Både befal og meinige kan kallast inn til repetisjonsteneste. Forsvaret sitt behov avgjer kven som blir valde ut til repetisjonsteneste. Normalt er tenesta på 21 dagar, men nokre kan i tillegg kallast inn til teneste i inntil 9 dagar før eller etter kvar øving.

​Økonomi under øvingar

Under repetisjonsteneste får du eit økonomisk tillegg. Du kan òg søke om økonomisk støtte til privatøkonomi og eiga bedrift. Sjå oversikt her​.​

Om du er i arbeid, må du orientere arbeidsgivar om at du skal ta del i øvinga. Last ned skjemaet her:
Orientering til arbeidsgiver, bokmål (pdf)

Søke om fritak?

Du kan søke om fritak frå å delta på repetisjonstenesta, men ikkje fritak frå verneplikta. Krav til dokumentasjon står i søknadsskjemaet (pdf).

Merk! Det er eigne reglar for personell på årleg trening i Heimevernet. Søknad skal sendast til områdesjefen, les meir her.

 Relatert

 

 

karriere_322_repetisjonstenesteogtjeneste_212_nytilforingiheimever/nytilforing/media/PubImages/nytilforing-karusell-hv-16-ovelse.jpgNytilføring i HeimevernetNokre år etter førstegongstenesta kan du bli innkalla til Heimevernet som ein del av det territoriale forsvaret av Noreg.karriere_322_repetisjonstenesteoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5325
karriere_322_repetisjonstenesteogtjeneste_37_fritaksordninga/fritak/media/PubImages/bell-helikopter-politi-samovelse.jpgFritaksordningaPersonar som dekker ein samfunnskritisk funksjon kan få fritak frå oppmøte i Forsvaret ved krise eller krig. karriere_322_repetisjonstenesteoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6507
karriere_322_repetisjonstenesteogtjeneste_38_disponeringskort/disponering/media/PubImages/disponering-stormingenior.jpgDisponeringskortDisponeringskort fortel deg kva for ei avdeling du skal møte ved i tilfelle krise, konflikt eller krig. Det er ikkje innkalling til teneste. karriere_322_repetisjonstenesteoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5324