karriere_322_repetisjonstenesteogkarriere_322_repetisjonstenesteoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14483Repetisjonsteneste​​Både repetisjonsteneste og årleg trening i Heimevernet er ein del av verneplikta./media/PubImages/SNH_5288-forside-rep.jpg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I repetisjonsteneste og årleg trening i Heimevernet blir du kalla inn til øvingar for å halde ved like både det du har trent på, og kunnskapen om di eiga rolle i krise eller krig.​​​

Både befal og meinige kan kallast inn til repetisjonsteneste. Eit eksempel på repetisjonsteneste er øvinga «Trident Juncture». Forsvaret sitt behov avgjer kven som blir valde ut til repetisjonsteneste. Normalt er tenesta på 21 dagar, men nokre kan i tillegg kallast inn til teneste i inntil 9 dagar før eller etter kvar øving.

​Økonomi under øvingar

Under repetisjonsteneste eller øvingar i Heimevernet får du eit økonomisk tillegg. Du kan òg søke om økonomisk støtte til privatøkonomi og eiga bedrift. Sjå oversikt her​.​

Om du er i arbeid, må du orientere arbeidsgivar om at du skal ta del i øvinga. Last ned skjemaet her:
Orientering til arbeidsgiver, bokmål (pdf)

Søke om fritak?

Du kan søke om fritak frå å delta på repetisjonstenesta, men ikkje fritak frå verneplikta. Krav til dokumentasjon står i søknadsskjemaet. 

MERK! På grunn av stor saksmengde, er det no lengre saksbehandlingstid enn normalt.

 Relatert

 

 

karriere_322_repetisjonstenesteogtjeneste_212_nytilforingiheimever/nytilforing/media/PubImages/nytilforing-karusell-hv-16-ovelse.jpgNytilføring i HeimevernetNokre år etter førstegongstenesta kan du bli innkalla til Heimevernet som ein del av det territoriale forsvaret av Noreg.karriere_322_repetisjonstenesteoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5325
karriere_322_repetisjonstenesteogtjeneste_37_fritaksordninga/fritak/media/PubImages/bell-helikopter-politi-samovelse.jpgFritaksordningaPersonar som dekker ein samfunnskritisk funksjon kan få fritak frå oppmøte i Forsvaret ved krise eller krig. karriere_322_repetisjonstenesteoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6507
karriere_322_repetisjonstenesteogtjeneste_38_disponeringskort/disponering/media/PubImages/disponering-stormingenior.jpgDisponeringskortDisponeringskort fortel deg kva for ei avdeling du skal møte ved i tilfelle krise, konflikt eller krig. Det er ikkje innkalling til teneste. karriere_322_repetisjonstenesteoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5324