Søkbare førstegangstjenester

Det er mange spennende og ulike tjenestemuligheter i Forsvaret. Disse tjenestene har egne opptakskrav, og du må selv søke deg til opptak.

 

 

karriere_1763_sokbareforstegangstjkarriere_84_minedykker/minedykker/media/PubImages/x%20DFS%20MD-AVD%20623.jpgMinedykker i MinedykkerkommandoenSom minedykker utdannes du til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver, og deltar på skarpe eksplosivrydderoppdrag i Norge og i utlandet.karriere_1763_sokbareforstegangstjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4912
karriere_1763_sokbareforstegangstjkarriere_2396_vernepliktigetterret/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/vernepliktig-etterretningsanalytiker/media/PubImages/Information_manager.jpegVernepliktig etterretningsanalytiker​Som vernepliktig etterretningsanalytiker lærer du å bearbeide, analysere og formidle etterretninger. Søknadsfrist 15. april 2020.karriere_1763_sokbareforstegangstjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6835
karriere_1763_sokbareforstegangstjkarriere_80_spesialbaatoperator/sbo/media/PubImages/sbo_portrett_operator.jpgSpesialbåtoperatør i MarinejegerkommandoenSom spesialbåtoperatør skal du kunne håndtere Forsvarets raskeste båter under alle slags forhold. Søknadsfristen er utvidet til 5. juni 2020.karriere_1763_sokbareforstegangstjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4913
karriere_1763_sokbareforstegangstjkarriere_62_jegertroppen/jegertroppen/media/PubImages/Jegertroppen1415-135.jpgJegertroppen i Forsvarets spesialkommandoJegertroppen består av kvinnelige soldater som utdannes til å løse oppdrag innen spesiell rekognosering. Søknadsfrist 15. april 2020.karriere_1763_sokbareforstegangstjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4914
karriere_1763_sokbareforstegangstjkarriere_78_fallskjermjeger/fallskjermjeger/media/PubImages/20160414tk_C3639.jpgFallskjermjeger i Forsvarets spesialkommandoFallskjermjegerne utdannes til å løse langvarige oppdrag inne på områder som er kontrollert av fienden. Søknadsfrist 15. april 2020. karriere_1763_sokbareforstegangstjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4915
karriere_1763_sokbareforstegangstjkarriere_221_feltoperator/fjernoppklaring/media/PubImages/Vernepliktig%20feltoperatør%201.JPGFeltoperatør i EtterretningsbataljonenSom feltoperatør innhenter du informasjon om fienden ved å plassere øyne på et mål uten selv å bli oppdaget. Søknadsfrist 15. april 2020.karriere_1763_sokbareforstegangstjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4916
karriere_1763_sokbareforstegangstjkarriere_1703_kystjeger12046974/kystjeger/media/PubImages/02%20bilde%20forside%20KJ.jpgKystjeger i KystjegerkommandoenKystjegerne opererer i små grupper langs kysten som kan rekognosere, rapportere og overvåke en motstanders bevegelser. Søknadsfrist 15. april 2020.karriere_1763_sokbareforstegangstjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4917
karriere_1763_sokbareforstegangstjkarriere_1704_fartøysoperatørikyst/fartøysoperatør/media/PubImages/12%20bilde%20forside%20Fartøy.jpgFartøysoperatør i KystjegerkommandoenFartøysoperatørene jobber med forflytning av patruljer, informasjonsinnhenting, overvåkning og rekognosering, sanitetsstøtte og styrkebeskyttelse. Søknadsfrist 15. april 2020.karriere_1763_sokbareforstegangstjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4918
karriere_1763_sokbareforstegangstjkarriere_355_3gardekompani/kp3/media/PubImages/3-gardekomp-drill1.jpgMusikk og drill i 3. gardekompaniMusikkgardistene deltar blant annet på konserter, drilloppvisninger og parader i inn- og utland. Drilltroppen er en parade- og oppvisningsavdeling.karriere_1763_sokbareforstegangstjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4919Publisert 22. januar 2018 16:55.. Sist oppdatert 7. oktober 2019 17:55.