karriere_2504_spesialisthaerenhrskarriere_2504_spesialisthaerenhrshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18768/media/PubImages/20171126_FS_32.jpg

Tilbake til spesialistoversikt

Spesialist i Hærens hurtige reaksjonsstyrke


Krav til søker
 • Norsk statsborger.

 • Fullført førstegangstjeneste innen 1. august 2019.

 • Allment evnenivå 3 (AE3) eller bedre.

 • Søkere med relevant fagbakgrunn, fagbrev, eller sertifikater vil prioriteres.

 • Inneha gyldig militær sikkerhetsklarering HEMMELIG eller tilfredsstille kravene til å kunne få dette.

 • Tilfredsstille vandel.

 • Stadig tjenestegjørende; positiv påtegning, forventet/norm eller høyere.

 • Sivilie søkere; tjenesteuttalelse forventet/norm eller høyere.

 • Alle stillinger som vognfører krever førerkort klasse B.

 • Bestått fysiske tester (karakter 6) før innkalling til opptak. Kandidater som møter opp til fysiske tester og av ulike grunner ikke er i stand til å gjennomføre (syk, skadet), har per definisjon ikke bestått fysiske tester. Personell med relevante fagbrev vil kunne vurderes på egne kriterier.

 • Fersk militær kompetanse vil bli prioritert foran søkere med eldre kompetanse.

 • Søkere som dimitterte for mer enn 5 år siden er ikke søknadsberettiget, med unntak av de med relevant fagbrev/kompetanse.

+ Se flere krav

Om avdelingen


Telemark bataljon er en mekanisert bataljonsstridsgruppe med 470 fullprofesjonelle soldater lokalisert i Rena leir. TMBN utgjør, sammen med Brigade Nords HRS-kompanier, Hærens hurtige reaksjonsstyrke. TMBN HRS er den avdelingen i Brigade Nord med høyest beredskap, kortest reaksjonstid og er til enhver tid klar for nasjonal og internasjonal innsats.


SØKNAD OG OPPTAK

Telemark bataljon HRS gjennomfører grenaderopptak med ansettelse fra 1. august 2019. TMBN HRS søker etter faglig dyktige, mentalt og fysisk robuste soldater til OR2-stillinger i avdelingene. Vi søker spesielt etter personell med teknisk og mekanisk bakgrunn, som har fagbrev som kan nyttes direkte inn i stilling.

Søkere som består alle deler av opptaket, og vurderes som egnet, vil tilbys tilsetting som vervet i Hæren til fylte 35 år (T-35), eventuelt få tilbud om reserveplass.

Behovet til TMBN HRS styrer hvilken stilling/tjeneste den enkelte tilbys tilsetting i. Etter bestått opptak skal alle kandidater gjennomføre og bestå GSU2.

 • Det søkes på stilling som grenader i Telemark bataljon HRS med fagområde.

 • Aktuelle fagområder og type tjeneste som spesialist i TMBN HRS finner du i listen i bunnen av denne siden.

 • Du kan søke på inntil 3 prioriteter.

 • Søkere med relevant fagutdanning vil bli prioritert.

 • Sivile søkere må laste opp tjenesteuttalelse fra FGTJ

Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) støtter med søknadsbehandling og utsendinger av innkallinger. I søknadsprosessen kontrolleres formelle kriterier av FPVS. Innkalling til opptaksprøver vil gjøres ut fra en rangeringsliste der tidligere prestasjoner vektes. De best kvalifiserte søkerne, basert på tidligere oppnådde tjenesteresultater, militære og sivile kvalifikasjoner, samt helse og vandel, kalles inn til gjennomføring av fysiske tester.

 

 

karriere_2504_spesialisthaerenhrsTidslinje for opptaket<div> <p> - Søknadsfrist - 15. april 2019</p><br/> <p> - Fysiske tester gjennomført og påtegning registrert - 3. mai 2019</p><br/> <p> - Innkalling til opptak - Uke 19</p><br/> <p> - Svarfrist - 16. mai 2019</p><br/> <p> - Opptak - Uke 24-25</p><br/> <p> - Kunngjøring av resultat - 21. juni 2019</p><br/> <p> - GSU2 - Uke 26-29</p><br/><br/> <img src="/media/PubImages/Tidslinje_2.svg" style="width: 100%; height: auto;"> </div> karriere_2504_spesialisthaerenhrs


OM OPPTAKET


 

 

karriere_2504_spesialisthaerenhrsFysiske tester for tjenestegjørende<p> De fysiske testene for søkere som er stadig tjenestegjørende, vil bli gjennomført ved avdeling. FPVS vil i etterkant av søknadsfristen, sende ut lister over hvem som har søkt fra de ulike avdelingene. Egen avdeling legger til rette for gjennomføring av de fysiske testene. Resultatene føres inn i SAP innen 3. mai 2019. På skjema utsendt av FPVS skal avdelingene registrere påtegning på sine søkere. Skjema returneres til FPVS innen gitt tidsfrist. Avdelingene gjennomfører MEDSEL INTOPS på alle kandidater som kalles inn til opptak. </p> <p> Dersom du har blitt tilbudt T-35 i egen avdeling, kan du fremdeles søke opptak TMBN HRS. </p> <p> Personell som er tilsatt midlertidig (MT) som vervet, eller allerede er tilsatt i andre forsvarsgrener enn Hæren og ønsker tjeneste som Spesialist i Hæren: </p> <p> – Skal søke på opptaket på lik linje med alle andre<br /> – Skal gjennomføre og bestå alle opptakets deler<br /> – Hjemmeavdeling må dekke deres utgifter til opptak og ATF på GSU 2<br /> </p> karriere_2504_spesialisthaerenhrs
karriere_2504_spesialisthaerenhrsFysiske tester før sivile søkere <p> Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil sende ut innkalling til gjennomføring av fysiske tester ved en av Forsvarets leirer. Tester gjennomføres innen 3. mai 2019. Vi presiserer at fristen fra innkalling til gjennomføring av fysiske tester vil være kort. MEDSEL for sivile kandidater vil bli gjennomført når de møter på opptaket. Tjenesteuttalelse fra førstegangstjenesten skal lastes opp og legges ved søknaden. </p> <p> Alle fysiske opptakskrav gjennomføres etter reglement om fysisk testing fastsatt til bruk i Forsvaret. Alle søkere gjennomfører de samme fysiske testene og må ha bestått alle fysiske tester. (Personell med relevante fagbrev vil kunne vurderes på egne kriterier). Alle tester skal gjennomføres for at kandidatens skal kunne vurderes. (Ved styrketesting skal alle tre testøvelser gjennomføres, snittet teller). </p> <p> Når fysiske tester er gjennomført, vil avdelingene sammen med FPVS rangere kvalifiserte søkere og beslutte hvem som kalles inn til opptaket. Innkalling vil sendes ut i løpet av uke 19. </p>karriere_2504_spesialisthaerenhrs
karriere_2504_spesialisthaerenhrsTestene som skal gjennomføres<p> <b>3000m løp (alternativt BIP-test)</b> <br /> Menn 13:30 min (10:2, level:shuttle)<br /> Kvinner 14:30 min (9:3, level:shuttle)<br /> </p> <p> <b>Medisinballstøt</b> <br /> Menn 4,5m<br /> Kvinner 3,3m<br /> </p> <p> <b>Stille lengde</b> <br /> Menn 2,25m<br /> Kvinner 1,95m<br /> </p> <p> <b>Pull-ups A/B</b> <br /> Menn 5-A<br /> Kvinner 10-B<br /> </p> <p> <b>8-km pakningsløp</b><br /> Menn og kvinner 65 min </p> <p> <b>Svømming </b><br /> Menn og kvinner 200m </p> 8km pakningsløp og 200m svømming gjennomføres når kandidatene møter på opptaket. <a href="/fysiskekrav">Mer informasjon om de fysiske testene.</a> karriere_2504_spesialisthaerenhrs


Opptaksuke

 

 

karriere_2504_spesialisthaerenhrsSlik vurderes du<p> Opptaket gjennomføres uke 24–25 på Rena. Under opptaket må kandidatene gjennomføre og bestå 8 kilometer pakningsløp, svømming, feltøvelse og intervju. Deretter vil kandidatene vurderes i opptaksråd og tilsettingsråd, som vil avgjøre hvem som får tilbud om tilsetting som vervet i Hæren. Resultat vil kunngjøres ved opptakets slutt. </p> <p> Under opptaket blir du vurdert på:<br /> - Samarbeidsevner<br /> - Fysisk og mental robusthet<br /> - Etterlevelse av Hærens kjerneverdier og TMBNs verdigrunnlag, respekt, ansvar, mot og disiplin (RAMD)<br /> - Soldatferdigheter<br /> - Modenhet </p> <p> De samlede opptakskrav vektes og danner grunnlaget for rangering av kandidatene. Tilsetting tilbys kandidater i opptaksrådet i den rekkefølgen de er rangert. </p> <p> Etter opptaket skal kandidatene som tilbys T-35 gjennomføre GSU 2. Kurset gjennomføres etter forankret fagplan og skal bestås. Dersom GSU2 ikke bestås, blir kandidaten tilbudt stilling i en annen avdeling i Hæren. </p>karriere_2504_spesialisthaerenhrs


ADMINISTRATIV INFORMASJON

 

 

karriere_2504_spesialisthaerenhrsTransport<p> <b>For personell inne til tjeneste:</b> Egen avdeling bestiller reise til/fra opptaket. Dette kostnadsføres på kostnadssted/INO regulert i intern kunngjøring </p> <p> <b>Sivile søkere:</b> Fysiske tester: Sivile dekker reisen tur/retur selv. Opptaket: Bestilles av den enkelte og gjøres opp ved start opptak </p>karriere_2504_spesialisthaerenhrs
karriere_2504_spesialisthaerenhrsForlegning og forpleining<p> <b>Forlegning</b> <br /> Kandidatene vil forlegges i felt i store deler av opptaket. </p> <p> <b>Forpleining </b> <br /> Alle søkere må smøre matpakke før oppmøte på opptak. <br /> Kandidatene får dekket forpleining under opptaksperioden </p>karriere_2504_spesialisthaerenhrs

Fagområder

Her ser du hvilke fagområder den enkelte kan søke på.

 

 

karriere_2504_spesialisthaerenhrsStillinger med krav til fagbrev<p> <b>Stillinger med krav til fagbrev</b><br /> • Feltmekaniker samband <br /> • Feltmekaniker kjøretøy <br /> • Feltmekaniker basemateriell <br /> • Feltmekaniker våpen <br /> • Feltmekaniker tårn <br /> • Feltmekaniker belte <br /> • Mekaniker ingeniørmateriell <br /> • Mekaniker hjulmateriell <br /> • Mekaniker beltemateriell <br /> • Mekaniker våpensystem <br /> • Mekaniker basemateriell <br /> • Mekaniker sambandsmateriell <br /> • Operatør berging hjul </p> <p> <b>Relevante fagbrev</b><br /> • IKT <br /> • Elektriker <br /> • Automatikkmekaniker <br /> • Industrimekaniker <br /> • Mekaniker tunge kjøretøy <br /> • Mekaniker lette kjøretøy <br /> • Landbruksmekaniker <br /> • Anleggsmekaniker <br /> • Tømrer/snekrer <br /> • Betongarbeider/murer <br /> • Rørlegger VVS <br /> • Maskinfører <br /> </p>karriere_2504_spesialisthaerenhrs
karriere_2504_spesialisthaerenhrsTelemark bataljon<p> <b>VOGN – STRIDSVOGN</b><br /> Vognfører LEO2<br /> Skytter LEO2<br /> Lader LEO2 </p> <p> <b>VOGN – CV90</b><br /> Vognfører CV90<br /> Skytter CV 90<br /> Vognfører CV 90 BK<br /> </p> <p> <b>FOT/INFANTERI</b><br /> Stormsoldat </p> <p> <b>BK</b><br /> Bombekastersoldat<br /> BK OP/ildledersoldat </p> <p> <b>SANITET</b><br /> Sanitetssoldat<br /> Vognfører M113 </p> <p> <b>SAMBAND</b><br /> Sambandssoldat<br /> Vognfører M113 </p> <p> <b>KAMPSTØTTE</b><br /> Administrasjonsassistent<br /> Vognfører M113<br /> Vognfører lastevogn<br /> Vognfører BPZ/operatør berging belte<br /> Forsyningssoldat<br /> Troppsassistent<br /> Feltmekaniker innen samband, kjøretøy, basemateriell, våpen </p> <p> <b>PATRULJE</b><br /> Patruljesoldat<br /> Skarpskytter<br /> Systemoperatør MUAS<br /> BK OP/ildledersoldat<br /> Relésoldat </p>karriere_2504_spesialisthaerenhrs
karriere_2504_spesialisthaerenhrsBatteri piraya <p> <b>KAMPSTØTTE</b><br /> Vognfører M113<br /> Vognfører beltevogn<br /> Ammunisjonssoldat<br /> Kommandoplassoldat<br /> Feltmekaniker tårn<br /> Feltmekaniker belte<br /> Rekognoseringssoldat </p> <p> <b>KANON</b><br /> Kanonsoldat<br /> Vognfører kanon </p> <p><b>PATRULJE</b><br /> Ildlederassistent<br /> Ildledersoldat </p> karriere_2504_spesialisthaerenhrs
karriere_2504_spesialisthaerenhrsPansret ingeniørkompani 3 <p><b>VOGN – CV90</b><br /> Vognfører CV90<br /> Vognfører spespanser </p> <p> <b>FOT/INFANTERI</b><br /> Stormingeniør </p> <p> <b>PATRULJE</b><br /> INGREK soldat<br /> Skarpskytter STING </p> karriere_2504_spesialisthaerenhrs
karriere_2504_spesialisthaerenhrsIngeniørkompani 5 <p><b>VOGN</b><br /> Vognfører FUCHS </p> <p> <b>FOT</b><br /> CBRN soldat<br /> Oversetting soldat </p> <p> <b>KAMPSTØTTE</b><br /> Kompaniassistent</p> <p> <b>FAGARBEIDER</b><br /> Rørlegger VVS<br /> Elektriker<br /> Maskinfører<br /> Betongarbeider/murer<br /> Tømrer/snekker </p> karriere_2504_spesialisthaerenhrs
karriere_2504_spesialisthaerenhrsStridstrenkompani 1 <p> <b>TREN</b><br /> Vognfører lastevogn<br /> Administrasjonsassistent/VF lastevogn<br /> Sambandssoldat/ VF lastevogn<br /> Ammunisjonssoldat/VF lastevogn<br /> Forsyningssoldat/VF lastevogn<br /> Drivstoffsoldat/VF lastevogn<br /> Vognfører trekkvogn<br /> Troppsassistent/VF lastevogn </p> <p> <b>VEDLIKEHOLD</b><br /> Mekaniker ingeniørmateriell<br /> Mekaniker hjulmateriell<br /> Mekaniker beltemateriell<br /> Mekaniker våpensystem<br /> Mekaniker basemateriell<br /> Mekaniker sambandsmateriell<br /> Operatør berging hjul<br /> Troppsassistent/VF lastevogn<br /> Lagersoldat/VF lastevogn </p> karriere_2504_spesialisthaerenhrs
karriere_2504_spesialisthaerenhrsSanitetskompani 3<p> Sanitetssoldat<br /> Vognfører SISU </p>karriere_2504_spesialisthaerenhrs
karriere_2504_spesialisthaerenhrsMilitærpoliti tropp 1 <p> MP soldat/vognfører<br /> Hundefører </p> karriere_2504_spesialisthaerenhrs


 

 

Publisert 11. februar 2019 12:55.. Sist oppdatert 24. april 2019 12:09.