​Systemtekniker på fregatt

Marinen lyser herved ut våpentekniske spesialiststillinger på fregatt med påfølgende systemkurs. Systemkurs kvalifiserer til stillinger som systemassistent (OR 2-4) og systemtekniker (OR 5-6).

Søknadsfrist utløpt.

Som systemassistent og tekniker jobber du med å operere og vedlikeholde fartøyets våpen- og sensorsystemer. Under oppdrag og øvelser bemanner du operasjonsrommet som operatør, og ved kai-ligge er du med på å vedlikeholde de samme systemene. Kombinasjonen operatør og vedlikeholder skal gi nødvendig dybdeforståelse til hurtig å kunne avdekke og rette feil, og på den måten opprettholde fartøyets kanpkraft.

Våpen- og sensorsystemene på fregatt er mange og består blant annet av missil-, torpedo-, kanon-, radar-, sonar-, og sambandssystemer. Omfanget og variasjonen i teknologi gjør at man har fordelt systemene på fire underavdelinger; luftteknisk, overflateteknisk, undervannsteknisk og teleteknisk.

Kursrekkene skal gi deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves for å tjenestegjøre som systemassistent eller systemtekniker på fregatt.

Ette​​​​r fullført og bestått opplæring overføres personellet til stilling som systemtekniker eller systemassistent på fregatt. Det er ingen plikttjeneste for dette kurset.

For å være kvalifisert til systemassistentkursene må du ha gjennomført førstegangstjenesten i løpet av de tre siste årene eller være vernepliktig med mindre enn tre måneder igjen av tjenesten ved kursstart. Kursstart er normalt januar hvert år. For å være kvalifisert til systemteknikerkursene må du ha teknisk bakgrunn samt gjennomført og bestått grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret.

For nye vervede blir det ved oppstart av kurset skrevet ansettelseskontrakt og du vil motta lønn under kursperioden. For personell som allerede har et tilsettingsforhold til Forsvaret, vil opptak på dette kurset gi en midlertidig beordring og disponering til Fregatt. Fast beordring og disponering vil først bli gitt etter endt og bestått kursrekke. Opptak på våpenteknisk kurs vil terminere eventuelle villigheter gitt på for eksempel berodringsrunde eller søknadsrunde i samme periode.

De fleste kursmodulene gjennomføres ved Marinens krigføringssenter (MKS) lokalisert på Sjøforsvarets Hovedbase Haakonsvern i Bergen. Det må påberegnes at enkelte moduler avholdes andre steder enn ved Hovedbasen Haakonsvern både i inn- og utland. Kursrekkene består av enkeltmoduler der innholdet er balansert mellom teori og praksis. Simulatorer og hands-on trening på 1:1 utstyr brukes aktivt i undervisningen.

Kursvarighet er fra 4 – 9 måneder avhengig av personellkategori og fagområde.

​KRAV TIL SØKER


 *   ​Gjennomført førstegangstjeneste siste 3 år eller maksimalt 3 måneder igjen av førstegangstjenesten ved oppstart​
 *   For systemteknikerkursene kreves det i tillegg grunnleggende befalsutdanning​
 *   Personell med teknisk bakgrunn vil bli prioritert ved seleksjon​
 *   Ha fullført videregående skole
 *   Ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres
 *   Ha god helse og fysisk form (nivå 4)
 *   Ha norsk statsborgerskap​
 *   Anbefaling fra eller tjenestebevis med vurdering norm eller bedre fra siste
tjenestested
 *   Allment evnenivå 3 eller høyere​
 *   Kunne bli klarert for sjømannsattest
 *   Kunne bli klarert for internasjonale operasjoner
 *   Ansatte i Forsvaret må legge ved påtegning fra egen avdeling med informasjon om stillingsbytte er mulig


KONTAKTPERSONER


For spørsmål vedrørende ansettelsesforhold:

 *   FLTM Erlend Øvergård (SST/N1 Fregatt)  55 50 43 87
 *   SKVM Aleksander Hope-Andersen (SST/N1 Fregatt) 55 50 39 97
 
 *    For spørsmål om kurs- og stillingsinnhold:
 *   KL Bjørnar Sørensen (MKS/AAW - Luftteknisk & Teleteknisk kurs)
      - tlf: 55 50 37 41, bjosorensen@mil.no
 *   OK Cato Skjølås (MKS/ASW - Undervannteknisk kurs) 
      - tlf: 55 50 34 52, cskjolas@mil.no
 *   KL Monica Bødtker (MKS/ASW - Overflateteknisk kurs)
     - tlf: 55 50 34 64, 
mbodtker@mil.no 

Publisert 26. september 2019 12:30.. Sist oppdatert 8. oktober 2019 08:25.