I tjeneste

Informasjon til deg som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Forsvaret – og din familie.

 

 

I førstegongsteneste<img alt="" src="/media/PubImages/KESK_2bn_29.jpg" style="BORDER:0px solid;" />I førstegongstenesteRundt 8​​000 personar gjennomfører kvart år førstegongstenste. Forsvaret har nokre tilbud til desse.http://forsvaret.no/tjeneste/forstegangstjeneste
Veteraner fra internasjonale operasjoner<img alt="" src="/media/PubImages/IMG_7657.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Veteraner fra internasjonale operasjoner100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler – fordelt på nesten hundre forskjellige operasjoner.http://forsvaret.no/tjeneste/veteraner
Tjeneste i utlandet<img alt="" src="/media/PubImages/tkafgBL9C2033.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tjeneste i utlandetVi trenger kompetanse fra mange fagområder til Forsvarets operasjoner i utlandet. Hvilke fagfelt vi har behov for varierer fra oppdrag til oppdrag. http://forsvaret.no/tjeneste/utenlandstjeneste
Trent for jobben<img alt="" src="/media/PubImages/A062_C016_0101Z9.0000791.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Trent for jobbenEn sterk kropp gjør en bra jobb – og god fysikk er viktig for alle som søker seg til Forsvaret.http://forsvaret.no/tjeneste/trening
Familiestøtte<img alt="" src="/media/PubImages/20121130_PTM_166%20copy.jpg" style="BORDER:0px solid;" />FamiliestøtteForsvaret gir også støtte til de ansattes familie og pårørende.http://forsvaret.no/tjeneste/familier
Ny militærordning<img alt="" src="/media/PubImages/20151012OST_3982-1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ny militærordningFrå 2016 innfører Forsvaret ein eigen karrierestige for spesialistar – i tillegg til dagens karrierestige for offiserar. Les om den nye ordninga her.http://forsvaret.no/tjeneste/ny-militaerordning
Økonomi under øvingar<img alt="" src="/media/PubImages/20181103SA_10-okonomi-illustrasjon.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Økonomi under øvingarUnder repetisjonsteneste eller øvingar i Heimevernet får du eit økonomisk tillegg eller godtgjersle etter grad. Du kan òg søke om økonomisk støtte.http://forsvaret.no/tjeneste/okonomi-under-ovingar
Nytilføring i Heimevernet<img alt="" src="/media/PubImages/nytilforing-karusell-hv-16-ovelse.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HeimevernetNokre år etter førstegongstenesta kan du bli innkalla til Heimevernet som ein del av det territoriale forsvaret av Noreg.http://forsvaret.no/nytilforing