tjeneste_1593_oppsigelsetjeneste_1593_oppsigelsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19313/media/PubImages/GF1D6886-oppsigelse-illustrasjon.jpg

Oppsigelse

Rutiner hvis du vil si opp stillingen selv.

Fyll ut riktig skjema

Oppsigelsesskjema for sivile
Oppsigelsesskjema for militære

Lever oppsigelsen til din linjeleder. Lag en plan sammen med linjeleder for avvikling av ferie og avspasering før du slutter.

Oppsigelsestid

For fast og midlertidig ansatte:

  • 4 uker i prøvetiden
  • 1 måned hvis du har vært ansatt under 1 år
  • 3 måneder hvis du har vært ansatt i mer enn 1 år

Oppsigelsestiden løper fra dato til dato.

For overenskomstlønte gjelder følgende frister, hvis ikke annet er avtalt:

  • 2 måneder hvis du har vært ansatt sammenhengende i minst 5 år
  • 3 måneder hvis du har vært ansatt sammenhengende i minst 10 år

Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned.

Spesielt for embetsmenn 

For deg som er utnevnt til stilling av Kongen i statsråd (f.eks. brigader/flaggkommandør eller høyere):

  • Merk oppsigelsen med «embetsmann».
  • Avdelingen din skal videresende søknaden for saksbehandling i Forsvarsstaben.

Publisert 16. oktober 2018 14:12.. Sist oppdatert 8. mai 2019 12:17.