tjeneste_1647_feriepengertjeneste_1647_feriepengerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19547/media/PubImages/feriepenger2.jpg

Feriepenger

Feriepengene blir utbetalt i juni.

nnsutbetalingen i juni er en kombinasjon av lønn, faste tillegg og trekk samt feriepenger og ferietrekk. Feriepenger er skattepliktig inntekt, men det beregnes ikke forskuddstrekk av feriepengene og de er derfor ikke en del av grunnlaget for skattetrekket i juni.

Øvrig skattepliktig inntekt trekkes det skatt av i juni. Har du full opptjening av ferie (25 dager) overstiger «ferietrekket» i de fleste tilfeller månedslønnen og fører til at det ikke blir trukket skatt i juni.

Feriepengegrunnlaget finner du på den siste lønnsslippen din forrige år (normalt desember). Ordinære feriepenger utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget.

Ferietrekket

Har du full opptjening fra foregående år utgjør ferietrekket 25 dager. Har du ikke full opptjening reduseres antall dager tilsvarende. I staten får du ferietrekket i juni uavhengig av når du avvikler ferie. Når du avvikler ferie utbetales det normal månedslønn. På lønnsslippen vises trekket som «Ferietrekk ordinært».

Satsen for ferietrekk beregnes slik: 
Regulativlønnet: Årslønn + faste tillegg deles på 260 dager (52 uker x 5) = Sats
Overenskomstlønnet: Timelønn + faste tillegg x 7,5 timer = Sats

Over 60 år

Er du over 60 år har du krav på 1 uke ekstra ferie og du får ekstra feriepenger for denne uken.

Ekstra feriepenger for den 6. ferieuken beregnes med 2,3 % av feriepengegrunnlaget fra forrige år. Feriepengegrunnlaget for den 6. ferieuken er begrenset opp til 6G.

Det blir utført ferietrekk for den ekstra ferieuken og på lønnsslippen står dette trekket som «ferietrekk > 60 år».

Perioder med høyere lønn og tjenestegjøring i INTOPS

I staten blir det gjort en engangsberegning av feriepenger i juni måned. Det er lønn i juni som er grunnlag for beregning av ferietrekket, uavhengig av om du avvikler ferien i en periode hvor den høyere avlønningen din er avsluttet.

Perioden med høyere avlønning inngår i opptjeningsårets feriepengegrunnlag. Neste ferieår vil feriepengene være opptjent etter den høyere avlønningen, mens ferietrekket i juni måned vil være i henhold til fast stilling som er lavere avlønnet (under forutsetning av at det ikke er byttet stilling med høyere avlønning per juni måned neste ferieår).

Publisert 16. mai 2019 13:03.. Sist oppdatert 22. mai 2019 10:28.