tjeneste_1604_ferietjeneste_1604_feriehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19311/media/PubImages/20150819tk_010.jpg

Ferie

Du har normalt 25 feriedager du må avvikle i løpet av året.

Med 5-dagers arbeidsuke har du til sammen 25 dager ferie som arbeidsgiver skal sørge for at du får avviklet.

Har du fylt 60 år har du 5 dager ekstra med ferie, til sammen 30 dager. Du bestemmer selv når du vil avvikle denne ekstraferien, men arbeidsgiver skal ha varsel minst 2 uker før den skal avvikles.

Arbeidsgiver skal i god tid drøfte avviklingen av hovedferien og sette opp ferieplan. Hovedferien godkjennes av din nærmeste leder etter drøftingen. Feriedager utover hovedferie kan godkjennes fortløpende av nærmeste leder.

Overfør ferie

Du kan overføre inntil 14 feriedager til neste år. Dette gjelder også hvis du er delvis arbeidsufør. Ferie som ikke er avviklet kan kun kompenseres økonomisk i forbindelse med at du slutter.

Du kan overføre mer enn 14 dager hvis du ikke har fått avviklet ferie fordi du har vært syk, avviklet foreldrepermisjon eller hvis det skyldes at du er arbeidsufør og fremdeles er det per 31. desember.

Ferie ved deltids-, skift- og turnusarbeid

Arbeider du deltid, eller er i skift-/turnusarbeid, blir du behandlet som om du arbeider 5-dagers uke når det gjelder avvikling av ferie. Det vil si at hvis du har fri på varierende virkedager (mandag–lørdag), regnes fridager som faller på virkedager i ferien som ferie og blir trukket fra den totale kvoten med feriedager.

Eksempel: Arbeider du 4 dager i uken, og skal ha 3 uker sammenhengende ferie, trekkes det 15 virkedager.

Tilbakekalt i ferien

Det skal være tungtveiende grunner for å bli tilbakekalt fra ferie. Ved tilbakekalling får du ny feriedag. Det kan ikke føres overtid før arbeidet overstiger 7,5 timer.

 Relatert informasjon

 

 

tjeneste_1604_ferietjeneste_1589_sykiferien/tjeneste/ansatt/sykdom/syk-i-ferien/media/PubImages/20160921tk_R7238-ferie.jpgSykdom i forbindelse med ferieDu kan ha rett til å utsette feriedagene.tjeneste_1604_feriehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6886

Publisert 10. januar 2019 13:16.. Sist oppdatert 31. juli 2019 08:48.