tjeneste_1591_hviletidtjeneste_1591_hviletidhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17751/media/PubImages/AA_HBSkpc_31-hviletid.jpg

Hviletid (vernebestemmelsene)

Hensikten med vernebestemmelsene er å sikre at du har en arbeidstid som ikke påfører deg unødige helsemessige og sosiale belastninger.

Daglig hviletid, fra du avslutter arbeidet til du starter opp igjen neste dag, skal være minst 11 timer. Tiden kan drøftes ned til 8 timer, hvis det er behov for det, men du må gi et personlig samtykke for at det skal gjelde deg.

Eksempel: Skal du på jobb kl. 07.30, kan du ikke jobbe lenger enn til kl. 20.30 dagen før. Med skriftlig samtykke fra deg kan daglig hviletid reduseres til 8 timer og du kan jobbe overtid frem til kl. 23.30 uten å bryte vernebestemmelsene.

For øvelse er det kollektivt avtalt en reduksjon av daglig hviletid. Når øvelsen avsluttes utenfor ordinær arbeidstid, skal du ha minimum 9 timer med hvile fra øvelsen slutter til ordinær arbeidstid starter igjen.

Ukentlig hvile

I løpet av en uke skal du ha minst 36 timer sammenhengende fri. Fortrinnsvis skal den være i tilknytning til en søndag. Du skal i alle fall ha fri minst annenhver søndag. Dette gjelder også om du har beredskapsvakt. Denne hviletiden kan ikke drøftes kortere.

NB! Du kan ikke jobbe etter kl. 12.00 på lørdag hvis du ikke har hatt 36 timer sammenhengende hvile tidligere i uken.

Så mye kan du jobbe (vernebestemmelsene)

Alminnelig arbeidstid + overtid:

  • Per døgn, maks 13 timer (kan drøftes til maks 16 timer)
  • Per uke (7 døgn), gjennomsnitt over 8 uker, maks 48 timer
  • Enkeltuke, maks 69 timer

Overtid:

  • Per uke, 10 timer (kan drøftes til maks 20 timer)
  • Per 4 uker sammenhengende, maks 25 timer (kan drøftes til maks 50 timer)
  • Per kalenderår (52 uker), maks 200 timer (kan drøftes til maks 300 timer)
Publisert 15. oktober 2018 10:48.. Sist oppdatert 8. mai 2019 14:19.