screenshot-altinn-lonnsslipp2019screenshot-altinn-lonnsslipp2019http://forsvaret.no/media/PubImages/screenshot-altinn-lonnsslipp2019.png

Lønnsslipp

Forklaring til lønnsslippen din.

​Du har plikt til å kontrollere lønnslippen din hver måned. Formålet er å avdekke om utbetalingen er korrekt, med tanke på innrapporterte tillegg. Du må iverksette tiltak hvis det finnes feil eller mangler.

Last ned lønnsslipp

De fleste får lønnsslippen i Altinn og/eller i FIF-portalen. Logg inn på Altinn for å se lønnsslippen som PDF:
Logg inn

 Forklaring til lønnsslippen

1
×

Faste data

Lønnstj.ans
Lønnstjenesteansiennitet, som alltid er den 1. i måneden. Les om beregning av ansiennitet på lovdata.no.

SKO
Her står stillingskode som du lønnes i henhold til. Oversikt over stillingskoder står i Statens personalhåndbok (Lovdata), kapittel 7.10 vedlegg 3.1 og 3.5.

2
×

Faste data

TT
Type regulativ:

71 = A-regulativ
72 = Særregulativ
73 = Overenskomstlønn
74 = Personlig lønn
75 = Individuell lønn
76 = Fredsregulativ del 1
81 = A-regulativ Akademikerne
82 = Særregulativ Akademikerne
84 = Pers.lønn Akademikerne

LR
Lønnsramme, som i dette tilfellet er «Spenn».

ALT
Her er alternativet «Spenn».

3
×

Faste data

LTR
Her står lønnstrinnet ditt. Se oversikt over lønnstrinn og brutto årslønn på regjeringen.no.

Unntak: Medlemmer i Akademikerne har ikke lønnstrinn. For dem står det «Ak» i dette feltet.

Delt.%
Din stillingsprosent står her.

4
×

Faste data

Sjø
Viser «X» i feltet om du har såkalt sjøskatt.

Les mer om «Særskilt fradrag for sjøfolk» på skatteetaten.no.

5
×

Lønnsberegning

Art
Lønnsartene som beregner lønn og tillegg. Lønnsartene oppstår som resultat av månedslønn, faste og variable tillegg/trekk samt tidsberegning.

2500-serien = Tidsdata
5000-serien = Utland
7600-serien = Vernepliktige
7700-serien = Heimevernet
7800-serien = Lærlinger

6
×

Lønnsberegning

Navn
Navn på lønnsarten.

Periode
Viser hvilken måned tillegget/trekket er opptjent.

7
×

Lønnsberegning

Ant/grunnl
Viser antall (timer) eller grunnlag for beregning av beløp.

Sats
Oversikt over satser for personell som IKKE er ansatte finnes på forsvaret.no/økonomi.

Publisert 10. januar 2019 11:42.. Sist oppdatert 9. mai 2019 10:26.