Forvaltningsbestemmelser

Oversikt over lov- og regelverk du må forholde deg til i forbindelse med omstilling.

 

 

tjeneste_1628_omstillingregelverktjeneste_1583_fphdelg/tjeneste/ansatt/regelverk/fph-del-g/media/PubImages/20110923th_%20109-omstilling.jpgFPH del GForsvarets personellhåndbok del G – omstillingtjeneste_1628_omstillingregelverkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7136
tjeneste_1628_omstillingregelverktjeneste_1636_verkstedoverenskomst/tjeneste/ansatt/regelverk/verkstedoverenskomsten/media/PubImages/MG__7841-vof.jpgVerkstedoverenskomstenVerkstedoverenskomsten for Forsvaret (VO/F) 2018–2020tjeneste_1628_omstillingregelverkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7177
tjeneste_1628_omstillingregelverktjeneste_1619_virkemiddelbestemmel/tjeneste/ansatt/regelverk/virkemiddelbestemmelsen/media/PubImages/20140219th_%2034944-virkemiddel-illustrasjon.jpgVirkemiddelbestemmelsenBestemmelse om bruk av virkemidler ved omstilling i Forsvarettjeneste_1628_omstillingregelverkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7137
tjeneste_1628_omstillingregelverktjeneste_1618_arbeidsmiljobestemme/tjeneste/ansatt/regelverk/arbeidsmiljobestemmelsen/media/PubImages/20170522JO_0049-arbeidsmiljobestemmelsen.jpgArbeidsmiljøbestemmelsenBestemmelse om ivaretakelse av arbeidsmiljøtjeneste_1628_omstillingregelverkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7138

Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret (HA/TA)

Gjelder fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019.

Vedlegg 2 inneholder «Retningslinjer for medbestemmelse ved omorganiseringer/​omlegginger og endringer i Forsvarets stillingsramme».

Publisert 2. april 2019 15:37.. Sist oppdatert 16. juli 2019 11:13.