tjeneste_1660_flyttinginnlandtjeneste_1660_flyttinginnlandhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20685/media/PubImages/arkiv_fms2005_63_document.jpg

Flytting innland

For beordring til nytt tjenestested i Norge.

​Ekstrareise før du flytter

Du kan ha rett til en reise til det nye tjenestestedet for å se på bolig, barnehage, skole og lignende. Reisen gjelder for deg som ansatt og eventuelt dine husstandsmedlemmer.

Reisen må gjennomføres før du tiltrer i ny avdeling.

 

 

tjeneste_1660_flyttinginnlandUtgifter som dekkes<p>Utgifter til billigste reisemåte tur-retur dekkes. Du får ikke refundert kostgodtgjørelse eller overnatting. Se også kompensasjonsavtalen (pkt. 5.8.10.4).<br/></p> <p>NB! Ekstrareise dekkes ikke hvis du flytter for å tiltre som kontraktbefal, flytter til uselvstendig bolig (for eksempel hybelbygg eller kvarter med adgang til felles kjøkken eller felles messe), er på første gangs beordring etter befalsutdanning eller benytter deg av rettigheten «flytte til ønsket bosted».<br/></p>tjeneste_1660_flyttinginnland
tjeneste_1660_flyttinginnlandReiseregning etter ekstrareise<p>Bestill reisen uten forhåndsgodkjenning. Du skal ikke opprette reisen selv i FIF, det gjør Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). Har du behov for reiseforskudd, ta kontakt med FPVS på e-post <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a>.<br/></p> <p>Fyll ut <a href="/ForsvaretDocuments/ekstrareise-reiseregning.xlsx" target="_blank"> <img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt=""/>reiseregningsskjema</a>.<br/></p> <p>Legg ved:<br/></p> <ul> <li>Dokumentasjon på beordringen hvis du ikke har sendt den tidligere</li> <li>Alternativt kan du kan henvise til referansen på beordringsrunden</li> <li>Kvittering på reiseutgifter<br/></li> </ul> <p>Send reiseregningen med vedlegg til Forsvarets personell- og vernepliktssenter via FIF-portalen eller e-post <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a>.tjeneste_1660_flyttinginnland


Flytting

Har du fått beordring som varer et år eller lengre og flytter til selvstendig bolig, fratrer eller må bytte militær bolig kan du ha rett til å få dekket utgifter i forbindelse med flytting. Det er FPVS som behandler søknaden og gjør avtale med flyttebyrå.

Det er 12 måneders bindingstid på flyttegodtgjørelsen. Sier du opp eller tar permisjon uten lønn før det er gått 12 måneder etter at flyttingen er gjennomført, krever Forsvaret refundert deler av flyttegodtgjørelsen. Refusjon beregnes med 1/12 av samlet flyttegodtgjørelse for hver måned som gjenstår.

 

 

tjeneste_1660_flyttinginnlandSøk om flytting<p>Fyll ut <a href="/ForsvaretDocuments/soknad-om-flytting-innland.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt=""/>søknadsskjema for flytting innland</a>. Husk å ta med inventar i alle rom, eventuelt boder ute og hagemøbler slik at volumberegningen blir så riktig som mulig.</p> <p> <strong>Legg ved dokumentasjon</strong><br/> <ul> <li>Beordringen (eventuelt DocuLive-referansen)</li> <li>Kjøpe-/leiekontrakt på sivil bolig</li> <li>Kopi av vognkort (dersom du har to kjøretøy eller henger)</li> </ul> </p> <p><strong>Send søknad</strong><br/>Send utfylt skjema (Excel-format) med eventuelle vedlegg til <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a>.<br/>Overstiger volum 65 kubikk må du regne med ekstra saksbehandlingstid.</p> <p><strong>Dette dekkes</strong><br/>Transport, forsikring og pakking av flyttelass inntil 65 kubikk.</p> <p>Flyttereise med offentlig transport (tog eller fly) eller med egen bil. Bruker du egen bil får du dekket reisen med kilometergodtgjørelse og bompenger som beregnes ut fra korteste strekning i Norge. Kost- og nattillegg (eventuelt overnatting) dekkes ut fra strekning (se kompensasjonsavtalen i FOBID pkt. 5.8.10.3).<br/></p>tjeneste_1660_flyttinginnland
tjeneste_1660_flyttinginnlandAvtal flytting og vasking<p>Når søknaden er innvilget av FPVS skal du:</p> <p><strong>Avtale tidspunkt</strong><br/>Ta kontakt med oppgitt kontaktperson hos flyttebyrå og avtal praktisk gjennomføring av flyttingen, som for eksempel henting og forventet levering av flyttelass.</p> <p><strong>Bestill vask<br/></strong>Sørg for vask av fraflyttet bolig. Bestill vask hos et registrert foretak. Be gjerne om en fast pris for oppdraget. Hvor mye du får dekket finner du i innvilget søknad.</p> <p><strong>Gi tilbakemelding<br/></strong>Gi tilbakemelding til FPVS via e-post <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a> når flyttebyrået har gjennomført oppdraget.</p> <p>Dersom flyttingen kanselleres skal FPVS informeres umiddelbart! Mangler opplysning om kanselleringen kan flyttebyrået kreve at du betaler for tjenesten.</p> <p>Faktura fra flyttebyrået blir sendt direkte til FPVS.</p> <p><strong>Tips: Ta bilde!</strong><br/>I forbindelse med flytting av innbo anbefaler vi at du tar bilde av innholdet i flyttelasset, spesielt kostbare gjenstander, før flyttingen. I tilfelle skade er det enklere å følge opp et eventuelt forsikringsoppgjør etterpå hvis du har dokumentasjon.<br/></p>tjeneste_1660_flyttinginnland
tjeneste_1660_flyttinginnlandFå flytteoppgjør<p>Fyll ut <a href="/ForsvaretDocuments/flytteregning-innland.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt=""/>flytteregningsblanketten</a>.<br/>Alle utgifter, som for eksempel flyreise, hotell og utvask, skal dokumenteres med kvitteringer.<br/></p> <p>Send blanketten til FPVS via på e-post <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a>.<br/></p>tjeneste_1660_flyttinginnland


Forsendelse innland

Har du fått beordring eller blitt pålagt tjeneste som varer mindre enn et år, i nytt tjenestedistrikt, har du rett på forsendelse. Det samme gjelder hvis du flytter til uselvstendig bolig (for eksempel kvarter). Det er FPVS som behandler søknaden og bestiller oppdrag fra flyttebyrå.

 

 

tjeneste_1660_flyttinginnlandSøk om forsendelse<p>Fyll ut <a href="/ForsvaretDocuments/soknad-om-forsendelse-innland.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt=""/>søknadsskjema for forsendelse innland</a>.</p> <p>Legg ved dokumentasjon på beordringen, eller eventuelt henvis til DocuLive-referansen. Send utfylt skjema til FPVS (Excel-format) med eventuelle vedlegg på e-post <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a>.</span></p> <p><strong>Dette dekkes<br/></strong>Transport og forsikring av et flyttevolum på inntil 25 kubikk.<br/>Flyttereise med offentlig transport (tog eller fly) eller med egen bil. Bruker du egen bil får du dekket reisen med kilometergodtgjørelse og bompenger som beregnes ut fra korteste strekning i Norge.<br/>Kost- og nattillegg (eventuelt overnatting) dekkes ut fra strekning (se kompensasjonsavtalen i FOBID pkt. 5.8.10.3).</p>tjeneste_1660_flyttinginnland
tjeneste_1660_flyttinginnlandAvtal med flyttebyrå<p>Når søknaden er innvilget skal du avtale tidspunkt. Ta kontakt med oppgitt kontaktperson hos flyttebyrået og avtal praktisk gjennomføring av flyttingen, som henting og forventet levering av flyttelasset.</p> <p><strong>Gi tilbakemelding</strong><br/>Gi tilbakemelding til FPVS via e-post <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a> når flyttebyrået har gjennomført oppdraget.</p> <p>NB! Dersom forsendelsen må kanselleres skal FPVS informeres umiddelbart.<br/></p> <p><strong>Tips: Ta bilde!</strong><br/>I forbindelse med flytting av innbo anbefaler vi at du tar bilde av innholdet i flyttelasset, spesielt kostbare gjenstander, før flyttingen. I tilfelle skade er det enklere å følge opp et eventuelt forsikringsoppgjør etterpå hvis du har dokumentasjon.</p>tjeneste_1660_flyttinginnland
tjeneste_1660_flyttinginnlandFå flytteoppgjør<p>Fyll ut <a href="/ForsvaretDocuments/flytteregning-innland.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt=""/>flytteregningsblanketten</a>. Send blanketten til FPVS via e-post <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a>.</p> <p>NB! Blanketten må sendes innen 2 måneder etter at forsendelsen er gjennomført.</p>tjeneste_1660_flyttinginnland


Flyttebonus

Flyttebonus utbetales hvis du har fått beordring for ett år eller mer til nytt tjenestedistrikt i Norge og skifter bolig (hus/leilighet) ved flytting til det nye tjenestestedets naturlige boområde (se kompensasjonsavtalen pkt. 2.10).

Flyttebonus blir beregnet ut fra den landsdelen du flytter til og utbetales etter at du har begynt i ny stilling.

 

 

tjeneste_1660_flyttinginnlandKrav<p>For å få flyttebonus må du oppfylle kravene for å få dekket flytteutgiftene, men det er ikke et krav at de er dekket av Forsvaret.</p> <p>Disse beordringene gir ikke flyttebonus<br/></p> <ul> <li>Beordring til tjeneste i utlandet</li> <li>Beordring uten å skifte tjenestedistrikt</li> <li>Gjeninntre etter permisjon uten lønn<br/></li> </ul>tjeneste_1660_flyttinginnland
tjeneste_1660_flyttinginnlandSøk om flyttebonus<p>Fyll ut skjemaet <a href="/ForsvaretDocuments/soknad-om-flyttebonus.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt=""/>søknadsskjema flyttebonus</a>. <br/></p> <p>Send skjemaet til <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a>.</p> <p>Flyttebonus gis i beordringens varighet og maksimalt 5 år.</p>tjeneste_1660_flyttinginnland


Flyttebyrå og forsikring

Hvilket flyttebyrå du blir tildelt avhenger av hvor du bor og hvor du skal flytte.

 

 

tjeneste_1660_flyttinginnlandSone 1: Team Relocation AS<p>Gjelder flytting mellom og i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.</p>tjeneste_1660_flyttinginnland
tjeneste_1660_flyttinginnlandSone 2: Vinje Transport AS<p>Gjelder flytting fra sone 1 og sone 2 (og omvendt) og flytting i fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre- og Romsdal, Sogn og Fjordane.</p>tjeneste_1660_flyttinginnland

Publisert 23. september 2019 13:33.. Sist oppdatert 4. november 2019 12:48.