tjeneste_1621_flyttingutlandtjeneste_1621_flyttingutlandhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18886/media/PubImages/topoftherockR6566-flytting-utland.jpg

Flytting utland

For deg som har fått beordring til utlandet.


Forberedende reise før du flytter

Du kan få tilskudd til en reise for å se på bolig, barnehage, skole og lignende på  det nye tjenestestedet. Tilsvarende gjelder hvis du skifter boområde på grunn av ny beordring når du returnerer til Norge. Reisen gjelder for deg, din partner, og for barn i skolepliktig alder.

Reisen bestilles uten forhåndsgodkjenning. Du skal ikke opprette reisesøknaden selv i FIF. Det gjør Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). Ved behov for forskudd, ta kontakt med FPVS på fpvs.kontakt@mil.no.

 

 

tjeneste_1621_flyttingutlandUtgifter som dekkes<p></p><p>Du får følgende godtgjøring (uavhengig av reisens reelle varighet og andre utgifter).<br></p><p><strong>Ved beordring innenfor Europa</strong><br></p><p>Du får følgende godtgjøring (uavhengig av reisens reelle varighet og andre utgifter):</p><ul><li>Fly (økonomiklasse) fra gammelt tjenestested/bosted til nytt tjenestested, tur-retur</li><li>2 kostdøgn for tjenestestedet</li><li>2 hotelldøgn etter regning (nøktern standard)</li><li>2 døgn leiebil ved behov</li></ul><p><strong>Ved beordring utenfor Europa</strong><br></p><p>Du får følgende godtgjøring (uavhengig av reisens reelle varighet og andre utgifter):<br></p><ul><li>Fly (økonomiklassebillett) fra hjemsted til tjenestested, tur-retur</li><li>3 kostdøgn for tjenestestedet</li><li>3 hotelldøgn etter regning (nøktern standard)</li><li>3 døgn leiebil ved behov</li></ul><p>Reiser du til Norge forutsettes det at du benytter deg av Forsvarets hotellavtale, og du får ikke dekket leiebil.<br></p>tjeneste_1621_flyttingutland
tjeneste_1621_flyttingutlandKombiner reisen med hospitering<p></p><p>Du kan kombinere reisen med hospitering i 1–2 uker når det er tjenestlig behov for det. Mottakende avdeling skal forhåndsgodkjenne hospitering og legge til rette for dette.<br></p><p>Reisebevis utstedes av din avdeling/støtteelementet og legges ved reiseregningsskjemaet. I slike tilfeller får du 2 ekstra kostdøgn og overnatting for partner og barn som er med på reisen. For deg dekkes hospiteringen slik den er godkjent i reisebeviset.<br></p>tjeneste_1621_flyttingutland
tjeneste_1621_flyttingutlandReiseregning etter forberedende reise<p>Fyll ut <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/forberedende-reise-reiseregning.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt="" />dette reiseregningsskjemaet</a> og legg ved kvittering for utgifter til hotell, fly og eventuelt leiebil.</p><p>Er reisen kombinert med hospiteringsreise, legg ved reisebevis som er godkjent av støtteelement.<br></p><p>Send reiseregningen som vedlegg på e-post til <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a> eller via FIF-portalen.<br></p>tjeneste_1621_flyttingutland


Flytting til og fra utlandet

Har du fått beordring som varer over 2 år, har du rett til å få dekket flytting. Det er FPVS som behandler søknaden og gjør avtale med flyttebyrå.

 

 

tjeneste_1621_flyttingutlandSøk om flytting<p></p><p>Fyll ut søknadsskjemaet <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/soknad-flytting-utland.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt="" />Søknad om flytting utland</a><br></p><p>Husk å ta med inventar i alle rom (inkl. uteboder) slik at volumberegningen blir så riktig som mulig.<br></p><p>Send skjemaet (Excel-format) på e-post til <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a> eller via FIF-portalen.<br></p><p><strong>Dette dekkes via flyttebyrå</strong></p><p>Du får dekket transport, forsikring, pakking og utpakking av flyttelasset inntil maksgrenser i <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/saravtale-nato-vedlegg5-retningslinjer-reising-flytting.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />NATO-avtalen vedlegg 5</a>.<br></p><p>Vær oppmerksom på at verdifulle gjenstander må forsikres særskilt og dekkes av deg.<br></p>tjeneste_1621_flyttingutland
tjeneste_1621_flyttingutlandAvtal flytting og vasking<p></p><p>Når søknaden er innvilget av FPVS, skal du:<br></p><p><strong>Avtal tidspunkt</strong><br>Ta kontakt med oppgitt kontaktperson hos flyttebyrå og avtal praktisk gjennomføring av flyttingen, som for eksempel hente- og leveringsdato.<br></p><p><strong>Bestill vask</strong><br>Bestill vask hos et registrert foretak.</p><p><strong>Fyll ut flytteplan</strong><br>Fyll ut <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/soknad-flytting-utland-flytteplan.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt="" />flytteplan</a> og send den til ditt støtteelement. Støtteelementet videresender til FPVS.</p><p>Flytteplan beskriver hvordan flyttingen er planlagt gjennomført.<br></p><p><strong>Gi tilbakemelding</strong><br>Du må gi tilbakemelding til FPVS når flyttebyrået har gjennomført oppdraget.<br></p><p>Faktura fra flyttebyrået blir sendt direkte til FPVS.<br></p><p><strong>Tips: Ta bilde!</strong><br>I forbindelse med flytting av innbo anbefaler vi at du tar bilde av innholdet i flyttelasset, spesielt kostbare gjenstander, før flyttingen. I tilfelle skade er det enklere å følge opp et eventuelt forsikringsoppgjør etterpå hvis du har dokumentasjon.</p>tjeneste_1621_flyttingutland
tjeneste_1621_flyttingutlandFå flytteoppgjør på flytting<p>Fyll ut <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/soknad-flytting-utland-reiseregning.xls" style="font-size: 1rem;"> <img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxls.png" alt=""/>flytteregningsblanketten</a><br/></p> <p>Send blanketten på e-post til <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a> eller via FIF-portalen.</p> <p>Blanketten må sendes senest 2 måneder etter at flyttingen er gjennomført.<br/></p> <p> <strong>Dette dekkes på flytteregning</strong><br/></p> <p> <strong>Overnatting</strong><br/>Hotell/Airbnb dekkes etter godkjent flytteplan og kvittering. Nattillegg/hotell dekkes hvis du kjører egen bil i Norge etter tabell i kompensasjonsavtalen (se pkt. 5.8.10.3).<br/></p> <p> <strong>Kost</strong><br/>Reiser du med offentlig kommunikasjon får du kostgodtgjørelse etter reisetid. </p> <p>Kjører du egen bil i Norge får du dekket kost etter tabell i kompensasjonsavtalen (se pkt. 5.8.10.3). Kjører du egen bil i utlandet får du dekket 1 døgn uavhengig av reell reisetid.<br/></p> <p>Ved overnatting får du dekket kost i maks 17 døgn:<br/>Du får dekket 100 % kostsats når du overnatter på hotell.<br/>Du får dekket 50 % av kostsatsen når du overnatter utenfor hotell, i eget hjem eller dersom du flytter inn i egen bolig før flyttelasset er levert.</p> <p>NB! Har du fått tildelt midlertidig bolig med kokemuligheter i påvente flyttelass får du ikke dekket kost.<br/></p> <p>Barn fra 3–12 år får dekket halv kostsats. Barn under 3 år får ikke dekket kostdøgn.</p> <p> <strong>Reise</strong><br/>Reiser du med offentlig kommunikasjon dekkes dokumenterte utgifter til fly o.l. Det forutsettes at du benytter rabatterte billetter.<br/></p> <p>Kjører du med egen bil i Norge får du refundert km-godtgjørelse for ett kjøretøy tilsvarende satsene* i særavtale for reiser i Norge. Utgifter til bompenger og ferger i Norge dekkes.<br/></p> <p>Kjører du med egen bil i utlandet får du refundert km-godtgjørelse for ett kjøretøy tilsvarende satsene* i særavtale for reiser i Norge. Utgifter til bompenger og ferger dekkes ikke.<br/></p> <p> <em>* Satsene finnes i særavtale for reiser i Norge under <a href="https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2019/KAPITTEL_9-2#KAPITTEL_9-2">pkt 9.2 i Statens personalhåndbok</a>.</em><br/></p> <p> <strong>Dette dekkes inntil en samlet sum på 20 000 kr</strong><br/></p> <p> </p> <ul> <li>Utvask av bolig</li> <li>Elektriker og rørleggerutgifter (kun arbeid/montering) som er godkjent på forhånd. Send e-post til FPVS og beskriv behovet for å få godkjenning</li> <li>Flytting av kommunikasjonsløsninger som for eksempel etableringsgebyr til internett, omformere til strømuttak e.l. </li> </ul> <strong></strong> <p> </p> <p> <strong>Andre utgifter som dekkes</strong><br/></p> <p>Dersom du ikke har valgt forsikring via flyttebyrå kan egen transportforsikring dekkes. <br/></p> <p>Utgifter til fornyelse av pass og andre ID-kort inkludert bilder dekkes, men ikke reiseutgiftene til og fra. </p> <p>Overvekt på fly og egenandel ved eventuelt forsikringsoppgjør.<br/></p> <p> <strong>Eksempler på utgifter som IKKE dekkes på flytteregning</strong><br/></p> <p>Ekstra reise for å ta imot flyttelass/overlevering av bolig etc.</p> <p>Ettersending av post.<br/></p> <p>Utgifter relatert til kjæledyr.<br/></p> <p>Utgifter relatert til varer på utførsel (ekstra utgifter eller omkostninger på varer du kjøper i Norge for å ta med deg til utlandet. Det kan være ekstra transport som følge av henting hos leverandør, lagring før utreise, fortolling eller saksbehandling du må betale ekstra for). </p> <p>Utgifter til vaksiner og helsekontroller.<br/></p> <p>Henting eller levering av flyttelass på to adresser.<br/></p> <p>Motoriserte kjøretøy (bil, motorsykkel, scooter etc.) kan ikke tas med på flyttelass.<br/></p>tjeneste_1621_flyttingutland


Forsendelse

Har du fått beordring til utlandet som varer mellom 6–24 måneder, har du rett på forsendelse. Det er FPVS som behandler søknaden og gjør avtale med flyttebyrå.

 

 

tjeneste_1621_flyttingutlandSøk om forsendelse<p></p><p>Fyll ut skjemaet <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/soknad-forsendelse-utland.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt="" />forsendelse utland</a><br></p><p>Send skjemaet på e-post til <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a> eller via FIF-portalen.<br></p><p><strong>Dette dekkes via flyttebyrå</strong></p><p>Ved tjeneste, skoler og kurs som varer 10 måneder eller mer:<br></p><p>Transport og forsikring av flyttelass innen Europa, inntil <strong>33 000,- kr.</strong><br>Transport og forsikring av flyttelass utenfor Europa, inntil <strong>44 000,- kr</strong>.</p><p>Ved tjeneste, skoler og kurs som varer fra 6–10 måneder:</p><p>Transport og forsikring av flyttelass innenfor Europa, inntil <strong>16 500,- kr</strong>.<br>Transport og forsikring av flyttelass utenfor Europa, inntil <strong>22 000,- kr</strong>.</p><p>Vær oppmerksom på at verdifulle gjenstander må forsikres særskilt og dekkes av deg.<br></p>tjeneste_1621_flyttingutland
tjeneste_1621_flyttingutlandAvtal med flyttebyrå<p></p><p>Når søknaden er innvilget, skal du:<br></p><p><strong>Avtal tidspunkt</strong><br>Ta kontakt med oppgitt kontaktperson hos flyttebyrået og avtal praktisk gjennomføring av flyttingen, som henting og forventet levering av flyttelasset.</p><p>Flyttebyrået kan kreve å gå igjennom esker/flyttelass før forsendelse da de står ansvarlig både for forsikring og fortolling.<br></p><p><strong>Gi tilbakemelding</strong><br>Gi melding til FPVS om at flyttebyrået har gjennomført oppdraget.</p><p>Flyttebyrået sender faktura direkte til FPVS.<br></p><p><strong>Tips: Ta bilde!</strong><br>I forbindelse med flytting av innbo anbefaler vi at du tar bilde av innholdet i flyttelasset, spesielt kostbare gjenstander, før flyttingen. I tilfelle skade er det enklere å følge opp et eventuelt forsikringsoppgjør etterpå hvis du har dokumentasjon.</p>tjeneste_1621_flyttingutland
tjeneste_1621_flyttingutlandFå flytteoppgjør på forsendelse<p>Fyll ut <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/soknad-forsendelse-utland-flytteregning.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icxlsx.png" alt="" />flytteregningsblankett</a><br></p><p>Send blanketten på e-post til <a href="mailto:fpvs.kontakt@mil.no">fpvs.kontakt@mil.no</a> eller via FIF-portalen.</p><p>Må sendes innen 2 måneder etter at flyttingen er gjennomført.<br></p><p><strong>Dette dekkes på flytteregning</strong><br></p><p><strong>Overnatting</strong><br>Hotell/Airbnb dekkes etter godkjent flytteplan og kvittering. Nattillegg/hotell dekkes hvis du kjører egen bil i Norge etter tabell i kompensasjonsavtalen (se pkt. 5.8.10.3).</p><p><strong>Kost</strong><br>Reiser du med offentlig kommunikasjon får du kostgodtgjørelse etter reisetid. </p><p>Kjører du egen bil i Norge får du dekket kost etter tabell i kompensasjonsavtalen (se pkt. 5.8.10.3). Kjører du egen bil i utlandet får du dekket 1 døgn uavhengig av reell reisetid.<br></p><p>Ved overnatting får du dekket kost i maks 17 døgn:</p><p>Du får dekket 100 % kostsats når du overnatter på hotell.<br>Du får dekket 50 % av kostsatsen når du overnatter utenfor hotell, i eget hjem eller dersom du flytter inn i egen bolig før flyttelasset er levert.</p><p>NB! Har du fått tildelt midlertidig bolig med kokemuligheter i påvente flyttelass får du ikke dekket kost.<br></p><p>Barn fra 3–12 år får dekket halv kostsats. Barn under 3 år får ikke dekket kost.</p><p><strong>Reise</strong><br>Reiser du med offentlig kommunikasjon dekkes dokumenterte utgifter til fly o.l. Det forutsettes at du benytter rabatterte billetter.</p><p>Kjører du med egen bil i Norge får du refundert km-godtgjørelse for ett kjøretøy tilsvarende satsene* i særavtale for reiser i Norge. Utgifter til bompenger og ferger i Norge dekkes.<br></p><p>Kjører du med egen bil i utlandet får du refundert km-godtgjørelse for ett kjøretøy tilsvarende satsene* i særavtale for reiser i Norge. Utgifter til bompenger og ferger dekkes ikke.<br></p><p><em>* Satsene finnes i særavtale for reiser i Norge under <a href="https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2019/KAPITTEL_9-2#KAPITTEL_9-2">pkt 9.2 i Statens personalhåndbok</a>.</em><br></p><p>Om vilkår, se også kompensasjonsavtalen (kapittel 5.7).<br></p>tjeneste_1621_flyttingutland


Publisert 27. februar 2019 16:52.. Sist oppdatert 8. mai 2019 12:24.