tjeneste_1664_samvarsreisetjeneste_1664_samvarsreisehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20463/media/PubImages/barn-illustrasjon-pexels.jpg

Søk om samværsreise

Samværsreiser kan innvilges hvis du har samværs- og besøksrett til barn under 20 år utenfor tjenestedistriktet.

Samværsreiser gjelder reiser til barn som bor utenfor din husstand.

Du kan innvilges inntil 20 tur-retur-reiser per år. Disse kommer ikke i tillegg til eventuelt andre innvilgede pendlerreiser.

Samværsreiser er skattepliktig.

Søk om samværsreiser

Fyll ut søknadsskjema for samværsreise.

Dokumenteres med en skriftlig avtale om samværet mellom deg og den andre forelder.

Send skjema (i originalt Excel-format) og vedlegg til fpvs.kontakt@mil.no.

Publisert 10. oktober 2019 14:20..