tjeneste_1663_tariffreisetjeneste_1663_tariffreisehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20462/media/PubImages/par-illustrasjon-pexels.jpg

Søk om tariffreise

Du kan få innvilget tariffreiser hvis du har etablert eller etablerer familie på et annet sted enn ditt faste tjenestedistrikt.

​Vilkår

Tariffreiser kan innvilges til fast ansatt militært personell, sivilt personell med disponeringsplikt eller personell på plikttjeneste ut over 12 måneder. Du kan få innvilget tariffreiser dersom du etablerer eller har familie på annet sted enn det faste tjenestedistriktet. Du må eie og bo i selvstendig bolig og oppfylle et av følgende vilkår:

  • Er gift
  • Har minimum 9 måneders samboerskap
  • Har samboer med felles barn (ikke krav til 9 måneders samboerskap)

Du får dekt én tur-retur flyreise per måned.

Tariffreiser er ikke skattepliktig. Tariffreiser kommer i tillegg til eventuelle samværsreiser.

Søk om tariffreise

Fyll ut søknadsskjema for pendling og legg ved kjøps- eller leiekontrakt. Kontrakten må samsvare med din folkeregistrerte adresse. Se eksempel på kontrakter hos Forbrukerrådet.

Send utfylt skjema (i originalt Excel-format) med vedlegg via FIF-portalen eller e-post fpvs.kontakt@mil.no.

Registrer reisen

Registrer reisen i FIF-portalen under «Pendlerreise» (Min side -> Reise). Dette er en «reisesøknad» for tariff- og pendlerreiser og er tilgjengelig når du er innvilget pendlerstatus/tariffreise.

Publisert 10. oktober 2019 10:37.. Sist oppdatert 18. oktober 2019 14:19.