tjeneste_1606_tjenestereisetjeneste_1606_tjenestereisehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18558/media/PubImages/_P3A8848-tjenestereise.jpg

Tjenestereise

Bestemmelser og satser for tjenestereiser i Norge og i utlandet.

Normalt utbetales det reiseoppgjør to ganger per uke. Reiseoppgjøret utbetales med forskuddstrekk for skatt.

Fradrag for kost

Gjelder både innenlands- og utenlandsreiser. Når enkeltmåltider er dekket av oppdragsgiver, arrangør eller vertskap, skal det føres fradrag for kost. Fradraget beregnes slik av gjeldende sats for reisen:

  • Frokost: 20 %
  • Lunsj: 30 %
  • Middag: 50 %

 Hvor skal du reise?

 

 

tjeneste_1606_tjenestereiseTjenestereise i Norge<p>Tid på tjenestereise utenfor normal arbeidstid godtgjøres med fritid time for time, eller som ordinær timelønn. Dette gjelder både for fører og passasjer, dersom du kjører eller er passasjer i bil.</p> <p>Godtgjørelse time for time gjelder også hvis du er på rutinemessig oppdrag.</p> <p>Du får ikke godtgjort overtid når du er på reise.</p> <strong>KOSTODTGJØRELSE UTEN OVERNATTING</strong><br/> <p>Innenlandsreiser uten overnatting:<br/></p> <ul> <li>Reise inntil 6 timer: kr <strong>0,–</strong><br/></li> <li>Reise fra 6–12 timer: kr <strong>307,–</strong><br/></li> <li>Reise over 12 timer: kr <strong>570,–</strong><br/></li> </ul> <strong>KOSTGODTGJØRELSE MED OVERNATTING</strong><br/> <p>Med overnatting (reisen varer minst 5 timer mellom 22.00 og 06.00):<br/></p> <ul> <li>Reise over 12 timer: kr <strong>780,–</strong><br/></li> <li>Nattillegg: kr <strong>435,–</strong><br/></li> </ul> <p>Nattillegg for innenlandsreiser gjelder hvis du overnatter i privat bolig (f.eks. hos familie eller bekjente) i tidsrommet mellom klokken 22.00 og 06.00. Nattillegg gjelder ikke hvis du overnatter i egen bolig eller hytte.<br/></p>tjeneste_1606_tjenestereise
tjeneste_1606_tjenestereiseTjenestereise i utlandet<p>Reiser til utlandet skal godkjennes av BRA-/DIF-sjef. Tjenestereise til utlandet gir rett til et eget «kompensasjonstillegg». Dette er en fast sats per døgn som du registrerer samtidig med reiseregningen. Reiser du i utlandet, beregnes kost ut fra oppdragsstedet. Reiser du gjennom flere land beregnes kost ut fra det stedet du oppholdt deg lengst.</p> <p>Ved overnatting og opphold i Norge i mer enn 12 timer før avreise (alternativt i forbindelse med retur fra utlandet) får du kostgodtgjørelse lik tjenestereise i Norge for overnattingen.</p> <strong>GJELDENDE SATSER</strong><br/> <p>Se Statens personalhåndbok 2019, kapittel <a href="https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2019/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9-3">9.3</a>, for gjeldende <a href="https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2019/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9-3-18">kostsatser</a> for enkeltland.<br/></p> <strong>REISE OVER 28 DAGER</strong><br/> <p>Skal du reise og oppholde deg i utlandet i mer enn 28 dager i forbindelse med kurs eller oppdrag i utlandet, må reisen registreres etter egne prosedyrer av Forsvarets personell- og vernepliktssenter.</p> <p>På alle tjenestereiser til utlandet utbetales det et kompensasjonstillegg med en fast sats på kr <strong>531,–</strong> per døgn. Reiser på 12 timer eller mer inn i nytt døgn, regnes som et helt døgn. Det vil si at dersom du når reisen slutter, er 12 timer eller mer inn i nytt døgn, utbetales det kompensasjonstillegg for det nye døgnet.</p> <p>Kostgodtgjørelsen på reiser i utlandet reduseres fra og med reisedag 29 med 25 %.</p>tjeneste_1606_tjenestereise

Publisert 11. januar 2019 09:00.. Sist oppdatert 1. november 2019 09:56.