tjeneste_1588_egenmeldingtjeneste_1588_egenmeldinghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17738/media/PubImages/20161110_JKJ_3249-egenmelding.jpg

Egenmelding

Du kan bruke egenmelding for å melde sykefravær uten legeerklæring.

​Du kan bruke egenmelding opptil 8 kalenderdager om gangen før det kreves legeerklæring.

Dine plikter

  1. Meld fra om fraværet, og hvor lenge du antar å bli borte, til nærmeste leder første fraværsdag
  2. Når du kommer tilbake på jobb, registrer egenmeldingen i FIF-portalen med fraværskode 0120

Begrensninger

Hvis du bruker egnemelding fredag og påfølgende mandag, teller også lørdag og søndag som brukte egenmeldingsdager. Dette gjelder også hvis det er andre fridager mellom to egenmeldingsdager, f.eks. turnusfri eller høytidsdager.

Bruker du egenmelding i 8 sammenhengende kalenderdager, må det gå 16 kalenderdager før du kan bruke egenmelding igjen.

Bruker du egenmelding som enkeltstående (ikke sammenhengende) dager, teller egenmeldingene med til grensen på 8 dager så lenge det er under 16 kalenderdager imellom. Det må gå mer enn 16 kalenderdager siden forrige egenmelding for at tellingen mot 8-dagersgrensen skal starte på nytt.

Du kan bruke inntil 24 kalenderdager med egenmelding innenfor de siste 12 månedene.

 Relatert informasjon

 

 

tjeneste_1588_egenmeldingtjeneste_1587_sykemelding/tjeneste/ansatt/sykdom/sykemelding/media/PubImages/20170628_helsekrav.jpgSykemelding fra legeSykemelding fra lege skal leveres digitalt, med noen få unntak. tjeneste_1588_egenmeldinghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6890
tjeneste_1588_egenmeldingtjeneste_1589_sykiferien/tjeneste/ansatt/sykdom/syk-i-ferien/media/PubImages/20160921tk_R7238-ferie.jpgSykdom i forbindelse med ferieDu kan ha rett til å utsette feriedagene.tjeneste_1588_egenmeldinghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6891

Publisert 11. oktober 2018 12:33.. Sist oppdatert 8. mai 2019 12:25.