tjeneste_1589_sykiferientjeneste_1589_sykiferienhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17740/media/PubImages/20160921tk_R7238-ferie.jpg

Sykdom i forbindelse med ferie

Du kan ha rett til å utsette feriedagene.

Du kan kreve ferien utsatt hvis du har

  • 100 % sykemelding fra lege, i Norge eller EU/EØS-land, på grunn av egen sykdom
  • varslet arbeidsgiver om sykemeldingen første sykedag (selv om dette er i ferien)
  • sendt skriftlig krav til nærmeste leder innen fristen

Frister

Sykdom oppstår før ferien starter: Kravet må leveres senest siste arbeidsdag før ferien skal begynne.

Sykdom oppstår i ferien: Kravet må leveres uten ugrunnet opphold etter du har begynt i jobb igjen.

Syk i utlandet (EU/EØS-land)

Sykemelding fra lege i et EU/EØS-land er godkjent hvis den er på et språk som er forståelig. Det er NAV som vurderer om sykemeldingen godtas.

Send sykemeldingen til nærmeste leder. Din leder skal videresende den til FPVS som har dialogen med NAV.

Syk i land utenfor EU/EØS

Sykemelding fra land utenfor EU/EØS godkjennes ikke som gyldig sykemelding med lønn, men kan godkjennes som dokumentasjon for å få utsatt ferien. Fraværet må da registreres med en annen fraværstype, for eksempel fravær uten lønn.

De fleste velger å la ferien stå som brukt. Du kan sjekke med reiseforsikringen din om den kan dekke noe av tapet.

 Relatert informasjon

 

 

tjeneste_1589_sykiferientjeneste_1588_egenmelding/tjeneste/ansatt/sykdom/egenmelding/media/PubImages/20161110_JKJ_3249-egenmelding.jpgEgenmeldingDu kan bruke egenmelding for å melde sykefravær uten legeerklæring.tjeneste_1589_sykiferienhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6889
tjeneste_1589_sykiferientjeneste_1587_sykemelding/tjeneste/ansatt/sykdom/sykemelding/media/PubImages/20170628_helsekrav.jpgSykemelding fra legeSykemelding fra lege skal leveres digitalt, med noen få unntak. tjeneste_1589_sykiferienhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6888

Publisert 11. oktober 2018 14:59.. Sist oppdatert 8. mai 2019 12:22.