tjeneste_1587_sykemeldingtjeneste_1587_sykemeldinghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17737/media/PubImages/20170628_helsekrav.jpg

Sykemelding fra lege

Sykemelding fra lege skal leveres digitalt, med noen få unntak.

​For å få gyldig dokumentasjon, slik at du får utbetalt lønn for perioden, må du gjøre to ting:

1) Lever sykemeldingen

Etter at du har vært hos lege og blitt sykemeldt, mottar du en melding om å logge inn på nav.no. Der må du gå igjennom sykemeldingen din. Så blir sykemeldingen videresendt til din nærmeste leder og til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS).
Logg inn på NAV

2) Søk om sykepenger

Siste dag av sykemeldingsperioden, eller flere ganger i løpet av perioden ved langvarig sykemelding, får du en melding om å logge inn på nav.no. Velg «Søknad om sykepenger» og fyll ut skjemaet.

Blir sykemeldingen forlenget, eller får du ny sykemelding, må du gjøre samme prosessen på nytt.

Dine forpliktelser

  • Send inn sykemeldingen samme dag eller snarest mulig etter legebesøket.
  • Informer lokal arbeidsgiver (helst nærmeste leder) allerede første fraværsdag om at du er sykemeldt. Gjelder også hvis du blir sykmeldt i ferien.
  • Meldinger fra Altinn/NAV skal besvares, selv om du mottar lønn fra Forsvaret. Hvis ikke kan det resultere i at lønnen blir stanset når du er syk.

Unntak fra digital sykemelding

Det er ikke alle leger/behandlere som har innført digital sykemelding. Det kan gjelde tannleger, fysioterapeuter og Forsvarets egne leger. Fra disse får du papirversjon av sykemeldingen. Del C og utfylt del D av denne skal leveres til nærmeste leder.

 Relatert informasjon

 

 

tjeneste_1587_sykemeldingtjeneste_1588_egenmelding/tjeneste/ansatt/sykdom/egenmelding/media/PubImages/20161110_JKJ_3249-egenmelding.jpgEgenmeldingDu kan bruke egenmelding for å melde sykefravær uten legeerklæring.tjeneste_1587_sykemeldinghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6893
tjeneste_1587_sykemeldingtjeneste_1589_sykiferien/tjeneste/ansatt/sykdom/syk-i-ferien/media/PubImages/20160921tk_R7238-ferie.jpgSykdom i forbindelse med ferieDu kan ha rett til å utsette feriedagene.tjeneste_1587_sykemeldinghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6894

Publisert 11. oktober 2018 12:10.. Sist oppdatert 8. mai 2019 12:52.