tjeneste_1596_attachetjeneste_1596_attachehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18197/media/PubImages/2018-attache-brussel.jpg

Attachétjenesten

For deg som ønsker deg en stilling i attachétjenesten, skal reise ut eller allerede er ute som forsvarsattaché eller militærrådgiver (FA-tjenesten).

​Karriere og tjeneste

Forsvarsattacheene og militærrådgiverne er Forsvarsdepartementets (FDs) representanter ved norske utenriksstasjoner. Det er FD som lyser ut stillinger i attachéstrukturen. Disse kunngjøres hver høst på Forsvarets intranett. Beordringens varighet er på tre år. Det vil for fremtiden stilles krav til STANG språktest (NATO standardiseringsavtale 6001) og medisinsk skikkethet for disse stillingene. Språktesten er gyldig i tre år. Stillingen lyses ut som enkeltstillinger og ikke på den ordinære PE-runden.

Forsvarsattacheen/militærrådgiveren skal holde seg orientert om de sikkerhetspolitiske, forsvarspolitiske og militære forhold i det eller de landene man er akkreditert til, eller til det fagområdet man skal dekke.

Enkelte kontorer i FA-tjenesten har også assisterende forsvarsattacheer. I tillegg har kontorene en assistent/saksbehandler, som bistår med administrative oppgaver, men også i attacheens arbeid. Disse er enten utsendte statsansatte fra Norge eller lokalt ansatte ved ambassaden. Personellet er norske statsborgere og sikkerhetsklarert. Washington har i tillegg to kontorassistenter/vognførere (OR 3/4) og Moskva en tjenestegjørende offiser.

 Før utreise

 

 

tjeneste_1596_attacheHospitering i FD<p>​Påtroppende personell til FA-tjenesten beordres til midlertidig tjenestegjøring i FD for å gjøre nødvendige forberedelser før utreise 1. august. Du får nødvendig kontorplass i sikkerhetspolitisk avdeling i FD II. Den midlertidige beordringen starter som regel etter påske. I noen særskilte tilfeller, for eksempel hvis behov for oppfrisking av språkkunnskaper eller av andre årsaker, starter hospiteringen i FD på et annet tidligere tidspunkt. Dette avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle.<br></p>tjeneste_1596_attache
tjeneste_1596_attachePE-kurs på Gardermoen<p>​Før du reiser ut skal du delta på et orienteringskurs, kalt «PE-kurs». Hensikten med kurset er å forberede deg på noen av de utfordringene du møter i den internasjonale hverdagen. I løpet av kurset mottar du orienteringer om flytting, lønn, NATO særavtale samt forsikrings- og erstatningsordninger. Fra 2020 vil det være aktuelt med medisinsk seleksjon (enkel) og engelsk språktest (STANAG), som begge deler gjennomføres i løpet av kurset.</p><p>Attachékontoret i Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), som har det daglige forvaltningsansvaret for FA-tjenesten på vegne av FD, vil holde en egen orientering om bolig, administrative rutiner, hva de kan støtte med og andre viktige saken i en egen samling i løpet av kurset.</p><p class="forsvaretElement-p"><strong>Påmelding</strong><br>Kurset er obligatorisk og arrangeres en gang i året (uke 6 eller 7). Du får en egen innkalling til kurset, og ledsager inviteres til å delta. Du innvilges tjenestefri fra din hjemmeavdeling. Ledsager må selv søke om fri fra sin arbeidsgiver.</p>tjeneste_1596_attache
tjeneste_1596_attacheUtvidet attachémøte i Oslo<p>​Påtroppende personell samt forsvarsattacheer, militærrådgivere, forsvarsråder og SNR inviteres til en årlig samling i Oslo i regi av FD. Møtet gir anledning til å gi dette personellet en oppdatering innenfor norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk samt orientere om status og utfordringer innen forsvarssektoren.<br></p><p>Møtet gjennomføres i februar hvert år, går over fem dager og det er hyggelig om ledsagere har anledning til å være med. Disse inviteres til å delta på en mottakelse og middag. Det er et eget program for ledsagere en formiddag underveis i uken.<br></p>tjeneste_1596_attache
tjeneste_1596_attacheFA-kurs ved FHS i Oslo<p>​FD gjennomfører et årlig kurs i forkant av utreise for påtroppende forsvarsattacheer og SNR-er, for å forberede disse best mulig på tjenesten som kommer. Det blir i løpet av uken gitt orienteringer fra UD, FD, FST, NSM og FSA for å nevne noen. Ledsagere inviteres til å delta på en rekke av forelesningene, og det blir også en spennende seanse om kulturforståelse.<br></p><p>Kurset gjennomføres årlig uken etter påske og er obligatorisk. Kurset gjennomføres i FHS sine lokaler i Oslo, og det sendes ut egen innkalling til kurset med administrative bestemmelser.<br></p>tjeneste_1596_attache

 Underveis

 

 

tjeneste_1596_attacheSamlinger i Oslo og Brussel<p>​FD gjennomfører årlig to samlinger for sine forsvarsattacheer og militærrådgivere. Til møtet i <strong>Oslo</strong> inviteres også forsvarsråder og SNR. Intensjonen med møtet er å gi dette personellet en oppdatering innenfor norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk samt orientere om status og utfordringer innen forsvarssektoren.</p><p>Møtet gjennomføres i februar hvert år, går over fem dager og det er hyggelig om ledsagere har anledning til å være med. Disse inviteres til å delta på en mottakelse og middag. Det er et eget program for ledsagere en formiddag underveis i uken.</p><p>Hver høst samler FD sine forsvarsattacheer og militærrådgiver i <strong>Brussel</strong> sammen med forsvarsrådene. Programmet går over tre dager, hvor en av møtedagene legges til NATO-HQ med aktuelle orienteringer og oppdateringer. Det blir orienteringer fra de landene hvor vi er lokalisert, oppdatering på sikkerhetspolitiske prioriteringer og interne forhold.</p><p>Møtet gjennomføres normalt i uke 37, mandag kveld til lunsjtider torsdag.<br></p>tjeneste_1596_attache

 Praktisk informasjon

 

 

tjeneste_1596_attacheKontaktopplysninger<p>​Forsvarsattacheene og militærrådgiverne er Forsvarsdepartementets (FDs) representanter ved norske utenriksstasjoner, men kan være sideakkreditert til flere land. Finn mer informasjon om utenriksstasjonen på <a href="https://www.norway.no/">norway.no</a>.<br></p><p>Vi har i dag tilstedeværelse ved ambassader i følgende hovedsteder:<br></p><p>Addis Abeba – <a href="mailto:emb.adisabeba@mfa.no">emb.adisabeba@mfa.no</a><br>Beijing – <a href="mailto:emb.beijing@mfa.no" style="font-size:1rem;">emb.beijing@mfa.no</a><br>Beograd – <a href="mailto:defenceattache.belgrade@mfa.no" style="font-size:1rem;">defenceattache.belgrade@mfa.no</a><br>Berlin – <a href="mailto:def.berlin@mfa.no" style="font-size:1rem;">def.berlin@mfa.no</a><br>Haag – <a href="mailto:def.hague@mfa.no" style="font-size:1rem;">def.hague@mfa.no</a><br>Helsingfors – <a href="mailto:emb.helsinki@mfa.no" style="font-size:1rem;">emb.helsinki@mfa.no</a><br>Kiev – <a href="mailto:def.iev@mfa.no" style="font-size:1rem;">def.iev@mfa.no</a><br>London – <a href="mailto:forsvarsattacheen.london@mfa.no" style="font-size:1rem;">forsvarsattacheen.london@mfa.no</a><br>Moskva – <a href="mailto:def.moscow@mfa.no" style="font-size:1rem;">def.moscow@mfa.no</a><br>New Delhi – <a href="mailto:emb.newdehli@mfa.no" style="font-size:1rem;">emb.newdehli@mfa.no</a><br>Paris – <a href="mailto:fap@mfa.no" style="font-size:1rem;">fap@mfa.no</a><br>Stockholm – <a href="mailto:emb.stockholm@mfa.no" style="font-size:1rem;">emb.stockholm@mfa.no</a><br>Tel Aviv – <a href="mailto:forsvarsattacheen.tel.aviv@mfa.no" style="font-size:1rem;">forsvarsattacheen.tel.aviv@mfa.no</a><br>Warszawa – <a href="mailto:fawza@mfa.no" style="font-size:1rem;">fawza@mfa.no</a><br>Washington – <a href="mailto:faw@mfa.no" style="font-size:1rem;">faw@mfa.no</a><br>FN-del i New York – <a href="mailto:mil-nordun@mfa.no" style="font-size:1rem;">mil-nordun@mfa.no</a><br>OSSE-del I Wien – <a href="mailto:milad.osce.wien@mfa.no" style="font-size:1rem;">milad.osce.wien@mfa.no</a></p><p>FPVS Utlandsavdelingen ved Attachékontoret: <a href="mailto:fpt.attache@mil.no" style="font-size:1rem;">fpt.attache@mil.no</a><br>Telefon: + 47 23 09 66 48 / + 47 62 51 56 42 / + 47 62 51 56 43</p>tjeneste_1596_attache

 Relatert informasjon

 

 

tjeneste_1596_attachetjeneste_1661_forvaltningpersonell/tjeneste/ansatt/regelverk/handbok-nato-avtalen/media/PubImages/20180619tk_II5381-handbok-nato-avtalen.jpgHåndbok til NATO-avtalenHåndbok i forvaltning av personell i PE på NATO-avtalen.tjeneste_1596_attachehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7518
tjeneste_1596_attachetjeneste_1672_coplazarus/tjeneste/ansatt/regelverk/cop-lazarus/media/PubImages/cop-lazarus.jpgCOP LazarusPlan for håndtering og oppfølging av ulykker.tjeneste_1596_attachehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7653

Publisert 14. november 2018 15:54.. Sist oppdatert 22. november 2019 14:57.